Główna » A JAK CIEKAWOSTKI, WSZYSTKIE WPISY

WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 – POWIAT LESKI

Autor: admin dnia 19 Październik 2014 Brak komentarzy

Wybory samorządowe 2014 r. odbędą się 16 listopada 2014 r. Głosować będziemy w godz. 700–2100.

Podajemy kandydatów do Rady Powiatu Leskiego, zgłoszonych przez pięć komitetów wyborczych. Glosowanie odbędzie się w czterech okręgach wyborczych obejmujących 5 gmin:

1. Baligród i Cisna

2. Lesko

3. Olszanica

4. Solina

Kandydaci do Rady Powiatu Leskiego

zarejestrowani przez

poszczególne Komitety Wyborcze:

Nazwa Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Skrót Komitet Wyborczy PSL
Typ komitetu komitet wyborczy partii politycznej
Adres 00-539 Warszawa, Piękna 3A
Zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą
Pełnomocnik finansowy Kamila Katarzyna KURLEJ
Pełnomocnik wyborczy Mariusz Władysław MIĘTUS

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

1. Gmina Baligród i Cisna

1 CHOMYCZ Zbigniew Władysław zam. Mchawa, wiek: 50 1
2 DENISIUK Jadwiga zam. Cisna, wiek: 63 1
3 KOSS Helena zam. Baligród, wiek: 64 1
4 SZYBOWSKI Jan Ignacy zam. Baligród, wiek: 52 1
5 MAZURKIEWICZ Renata Elżbieta zam. Mchawa, wiek: 40 1

2. Gmina Lesko

1 MILCZANOWSKI Adam zam. Lesko, wiek: 52 2
2 DEC Tomasz Stanisław zam. Lesko, wiek: 48 2
3 BUCZEK Barbara zam. Huzele, wiek: 45 2
4 BENEWIAT Ireneusz Wiesław zam. Średnia Wieś, wiek: 46 2
5 GOŁDA – WASYLEWICZ Bogumiła zam. Hoczew, wiek: 51 2
6 ULUSZCZAK Piotr Grzegorz zam. Jankowce, wiek: 34 2
7 BŁASIK Maria zam. Manasterzec, wiek: 56 2
8 JOŃCZYK Helena Janina zam. Łączki, wiek: 51 2
9 SOWA Dariusz zam. Lesko, wiek: 46 2
10 LUPA Marek zam. Weremień, wiek: 47 2
11 KOBIAŁKA – BANYŚ Emilia Alina zam. Lesko, wiek: 48 2
12 WILIŃSKI Roman Patryk zam. Lesko, wiek: 40 2

3. Gmina Olszanica

1 FERESZTYN Marian zam. Olszanica, wiek: 70 3
2 URBANIAK Eugeniusz zam. Uherce Mineralne, wiek: 66 3
3 SOKALSKA Bogumiła Józefa zam. Olszanica, wiek: 54 3
4 JAWORSKA Janina zam. Paszowa, wiek: 53 3
5 SROKA Adam zam. Wańkowa, wiek: 61 3
6 MATYSZCZAK Danuta Janina zam. Rudenka, wiek: 49 3

4. Gmina Solina

1 FEDOROWICZ Mieczysław zam. Bóbrka, wiek: 69 4
2 GABRUK Edward Eugeniusz zam. Polańczyk, wiek: 64 4
3 TYMA Anna Maria zam. Rajskie, wiek: 33 4
4 GŁUSZKO Zbigniew zam. Myczkowce, wiek: 56 4
5 KUNACH Jolanta Agata zam. Berezka, wiek: 43 4
6 WRONOWSKA Krystyna Józefa zam. Rybne, wiek: 56 4
Nazwa Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Skrót KW Prawo i Sprawiedliwość
Typ komitetu komitet wyborczy partii politycznej
Adres 02-018 Warszawa, Nowogrodzka 84
Zarejestrowany przez Państwową Komisję Wyborczą
Pełnomocnik finansowy Teresa SCHUBERT
Pełnomocnik wyborczy Krzysztof SOBOLEWSKI

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

1. Gmina Baligród i Cisna

1 LEICHT Bernadeta zam. Baligród, wiek: 50 1
2 GAJDA Henryk Stanisław zam. Cisna, wiek: 53 1
3 BARAŃSKI Zbigniew Marian zam. Zahoczewie, wiek: 54 1
4 GRZEGORZEK Małgorzata Beata zam. Jabłonki, wiek: 39 1
5 GŁOWA Urszula Maria zam. Mchawa, wiek: 40 1
6 BIELSKI Mateusz Józef zam. Baligród, wiek: 27 1

2. Gmina Lesko

1 OLESIUK Andrzej zam. Lesko, wiek: 55 2
2 ORŁOWSKI Józef Wiesław zam. Łukawica, wiek: 52 2
3 SMACZNY Mariusz Grzegorz zam. Jankowce, wiek: 52 2
4 RYŁKO Iwona Jadwiga zam. Solina, wiek: 45 2
5 STEFAŃSKI Zbigniew zam. Lesko, wiek: 55 2
6 CEPARSKA – BĄBEL Anna zam. Lesko, wiek: 37 2
7 SAMEK Ryszard Stanisław zam. Lesko, wiek: 59 2
8 BEREZIK Małgorzata Danuta zam. Łączki, wiek: 51 2
9 ŚWIERK Barbara Joanna zam. Bezmiechowa Dolna, wiek: 32 2
10 SAMUŚ Krzysztof Paweł zam. Lesko, wiek: 35 2
11 PĘKALSKA Sabina Maria zam. Hoczew, wiek: 33 2
12 KUCHARYK Bronisław zam. Średnia Wieś, wiek: 58 2

3. Gmina Olszanica

1 MAŁECKI Marek zam. Rudenka, wiek: 48 3
2 WRONOWSKA Anna Janina zam. Olszanica, wiek: 47 3
3 BRYŚ Jolanta zam. Stefkowa, wiek: 48 3
4 FALUSZCZAK Grzegorz Władysław zam. Uherce Mineralne, wiek: 45 3
5 ŚWIERK Alodia Zdzisława zam. Zwierzyń, wiek: 41 3
6 PRAJZNER Dariusz Stanisław zam. Olszanica, wiek: 25 3

4. Gmina Solina

1 WYSATA Ryszard Andrzej zam. Myczków, wiek: 58 4
2 JASIŃSKI Rafał Edward zam. Polańczyk, wiek: 40 4
3 BIŁANICZ Renata Maria zam. Wola Matiaszowa, wiek: 48 4
4 WILK Kinga Julia zam. Górzanka, wiek: 21 4
5 SEMCZAK Henryk Jerzy zam. Bukowiec, wiek: 49 4
Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Partnerstwo Dla Powiatu
Skrót KWW Partnerstwo Dla Powiatu
Typ komitetu komitet wyborczy wyborców
Adres 38-623 Bóbrka, 34
Zarejestrowany przez Komisarza Wyborczego w Krośnie
Pełnomocnik finansowy Tadeusz SKOWROŃSKI
Pełnomocnik wyborczy Marek Jan PAŃKO- aktualny starosta

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

1. Gmina Baligród i Cisna

1 ROŚ Stanisław Marian zam. Nowosiółki, wiek: 51 1
2 OWSIANIK Ryszard Jan zam. Baligród, wiek: 52 1
3 GŁUSZKO Wojciech Karol zam. Wetlina, wiek: 38 1
4 GRABSKA Grażyna Maria zam. Baligród, wiek: 59 1
5 SMYK Marzena Beata zam. Mchawa, wiek: 45 1
6 SIKORA Agnieszka Danuta zam. Przysłup, wiek: 32 1

2. Gmina Lesko

1 PAŃKO Marek Jan zam. Bóbrka, wiek: 59 2
2 OTTA Lucyna Elżbieta zam. Bezmiechowa Górna, wiek: 52 2
3 KUSAL Paweł Karol zam. Lesko, wiek: 62 2
4 PIEGDOŃ Alicja zam. Lesko, wiek: 60 2
5 GIEFERT Jan zam. Średnia Wieś, wiek: 57 2
6 KAPAŁKA Dorota Jadwiga zam. Lesko, wiek: 54 2
7 WĄTOR Piotr Mateusz zam. Średnia Wieś, wiek: 27 2
8 ROŚ Marek Wiesław zam. Hoczew, wiek: 50 2
9 LATUSEK Małgorzata Maria zam. Lesko, wiek: 33 2
10 SKOWROŃSKI Tadeusz zam. Lesko, wiek: 44 2
11 DZIEDZICKA – ZÖLLNER Agnieszka zam. Lesku, wiek: 40 2
12 UZDEJCZYK Bogusław zam. Jankowce, wiek: 53 2

3. Gmina Olszanica

1 SKARBIŃSKA Teresa Helena zam. Olszanica, wiek: 60 3
2 KOBRZYŃSKA Magdalena Małgorzata zam. Uherce Mineralne, wiek: 29 3
3 SOLON Marian Stanisław zam. Uherce Mineralne, wiek: 52 3
4 JAMROZIK Sławomir zam. Olszanica, wiek: 52 3
5 ROSS Artur Piotr zam. Uherce Mineralne, wiek: 47 3
6 FEDYCKA Jadwiga Jolanta zam. Olszanica, wiek: 52 3

4. Gmina Solina

1 GŁUSZKO – RAKOCZY Krystyna zam. Myczkowce, wiek: 56 4
2 ZIMOŃ Maria Grażyna zam. Wołkowyja, wiek: 64 4
3 STARUCH Stanisław zam. Bukowiec, wiek: 58 4
4 MATUSZEWSKI Ryszard zam. Berezka, wiek: 64 4
5 SZPILA Helena Danuta zam. Solina, wiek: 54 4
6 PASŁAWSKI Kazimierz zam. Terka, wiek: 31 4
Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Razem Do Samorządu
Skrót KWW Razem Do Samorządu
Typ komitetu komitet wyborczy wyborców
Adres 38-600 Lesko, Kwiatowa 16
Zarejestrowany przez Komisarza Wyborczego w Krośnie
Pełnomocnik finansowy Franciszek Antoni KRAJEWSKI
Pełnomocnik wyborczy Stanisław Edward SZELĄŻEK- aktualny wicestarosta

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

1. Gmina Baligród i Cisna

1 POTOCZNY Tadeusz zam. Baligród, wiek: 59 1
2 RACHWALSKA Halina zam. Cisna, wiek: 52 1
3 KRAJEWSKI Franciszek Antoni zam. Baligród, wiek: 52 1
4 OSĘKOWSKA Irena Urszula zam. Mchawa, wiek: 45 1
5 STANEK Bożena Józefa zam. Przysłup, wiek: 51 1
6 PISZCZEK Robert zam. Strzebowiska, wiek: 37 1

4. Gmina Solina

1 MATUSZEWSKI Wiesław Piotr zam. Polańczyk, wiek: 53 4
2 ZIELIŃSKA – ONYSZKO Katarzyna Joanna zam. Myczków, wiek: 35 4
3 JASKÓŁKA Anna Janina zam. Wołkowyja, wiek: 41 4
4 MARKUC Grażyna zam. Zawóz, wiek: 54 4
5 KOZICKI Zbigniew Ryszard zam. Solina, wiek: 62 4
6 PASŁAWSKI Witold Franciszek zam. Terka, wiek: 49 4
Nazwa Komitet Wyborczy Wyborców Powiat Nasza Wspólna Sprawa
Skrót KWW Powiat Nasza Wspólna Sprawa
Typ komitetu komitet wyborczy wyborców
Adres 38-600 Lesko, Widokowa 1
Zarejestrowany przez Komisarza Wyborczego w Krośnie
Pełnomocnik finansowy Adam Józef BŁASZCZYK
Pełnomocnik wyborczy Wiesław Andrzej KUZIO

Wykaz zarejestrowanych kandydatów:

1. Gmina Baligród i Cisna

1 KRAWIEC Jacek zam. Buk, wiek: 38 1
2 TRZEŚNIOWSKA Joanna Monika zam. Stężnica, wiek: 31 1
3 WILCZYŃSKI Piotr Paweł zam. Mchawa, wiek: 53 1
4 WAŁACHOWSKI Jakub zam. Nowosiółki, wiek: 27 1
5 KULIŃSKA Zofia Bożena zam. Majdan, wiek: 42 1

2. Gmina Lesko

1 KUZIO Wiesław Andrzej zam. Lesko, wiek: 51 2
2 MARESZ Jarosław Tadeusz zam. Lesko, wiek: 48 2
3 GRZEŚ Beata Małgorzata zam. Lesko, wiek: 52 2
4 SROCZYŃSKI Tomasz Rafał zam. Bezmiechowa Dolna, wiek: 40 2
5 OLSIŃSKA Aleksandra zam. Łukawica, wiek: 52 2
6 IWANICKI Adam Roman zam. Średnia Wieś, wiek: 39 2
7 BRAJEWSKI Maciej Marek zam. Lesko, wiek: 40 2
8 ZEMLAK Andrzej Zbigniew zam. Lesko, wiek: 51 2
9 WANIELISTA Renata Krystyna zam. Lesko, wiek: 51 2
10 SOBIESZCZAŃSKA – CZURCZAK Katarzyna Anna zam. Łączki, wiek: 39 2
11 CZAWA Witold Lesław zam. Lesko, wiek: 50 2
12 BIELEC Łucja Anna zam. Lesko, wiek: 62 2

3. Gmina Olszanica

1 KOWALEWSKI Bronisław zam. Olszanica, wiek: 76 3
2 WĘGLARZ Krystyna zam. Paszowa, wiek: 27 3
3 KRZYWDZIK Jacek Klaudiusz zam. Olszanica, wiek: 47 3
4 JAWORSKA Renata Jadwiga zam. Uherce Mineralne, wiek: 39 3
5 BANAŚ Seweryn Sobiesław zam. Olszanica, wiek: 35 3
6 SOCHA Jolanta Dorota zam. Olszanica, wiek: 45 3

4. Gmina Solina

1 MARKUC Sylwester zam. Berezka, wiek: 36 4
2 ADAMKO – KUCHARZYK Magdalena zam. Solina, wiek: 31 4
3 PASŁAWSKI Tomasz zam. Terka, wiek: 27 4
4 RĘBIASZ Marzena Katarzyna zam. Berezka, wiek: 28 4
5 BOBER Anna zam. Bóbrka, wiek: 35 4
6 CZYRKIEWICZ Adam Jan zam. Polańczyk, wiek: 48 4

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.