Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs o PRL-u

Autor: admin dnia 21 Październik 2011 Komentarzy: 3

Konkurs literacki wydawnictwa ASTRUM.

Wydawnictwo ASTRUM z Wrocławia ogłosiło konkurs literacki o PRL-u oraz na wiersz satyryczny.

Wydawnictwo  serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału
w Konkursie Literackim na:

• powieść (do 150 stron)

temat: „Polska PRL-u widziana moimi oczami”,

Nagrodą główną jest publikacja zwycięskiej pracy w Wydawnictwie Astrum

• minipowieść (do 56 stron)

temat: „Wspomnienie z PRL-u – zalety, wady, absurdy”,

Nagrodą główną jest publikacja zwycięskiej pracy w Wydawnictwie Astrum

• wiersz satyryczny (od jednego do trzech wierszy)

temat: „My Kobiety, my Mężczyźni” – współczesne absurdy rzeczywistości”,

Nagrodą główną jest publikacja trzech wierszy zwycięzcy na pierwszych stronach tomiku poetyckiego z pracami konkursowymi.

W tej kategorii każdy może być wyróżniony, gdyż przynajmniej jeden z nadesłanych przez autora trzech wierszy może być opublikowany w tomiku poetyckim, który ukaże się po zakończeniu konkursu.

Prace można przesyłać do 30 grudnia 2011 roku.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 16 stycznia 2012 r.

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie:

www.wydaj-sie.pl

Więcej informacji:
Prezes Wydawnictwa Astrum
Lech Tkaczyk
l.tkaczyk@astrum.wroc.pl,
astrum@astrum.wroc.pl
tel. 71 328 61 31

Informacje o konkursie udziela także Dział handlowy Wydawnictwa Astrum Sp. z o. o.:
Natalia Gwoździłło
Kierownik Działu Handlowego
natalia@astrum.wroc.pl
t.bielecka@astrum.wroc.pl
tel. 530 773 420, 530 837 421

Ogólnopolski Konkurs Literacki Wydawnictwa Astrum 2011

REGULAMIN

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie Literackim Wydawnictwa Astrum 2011, zwanym w dalszej części Konkursem.
2. Konkurs jest organizowany przez Wydawnictwo Astrum Sp. z o. o, z siedzibą przy ul. K. C. Norwida 19/6, 50-374 Wrocław, zwaną w dalszej części Organizatorem.
3. Termin zgłaszania prac upływa 30 grudnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

II UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest
• nadesłanie w terminie pracy konkursowej spełniającej warunki określone niniejszym Regulaminem,
• wpłacenie wpisowego:
– 400 zł – przy nadesłaniu powieści,
– 200 zł – przy nadesłaniu mnipowieści,
– 100 zł – przy nadesłaniu od 1 do 3 wierszy satyrycznych
3. W celu dokonania wpisowego proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 530 773 420 , bądź meilowy:
l.tkaczyk@astrum.wroc.pl, w celu otrzymania danych do przelewu.
Po otrzymanu danych w tytule przelewu należy wpisać:
Imię i nazwisko uczestnika konkursu i rodzaj pracy konkursowej (powieść, mini-powieść, wiersz)
4. Należy także załączyć podpisane oświadczenie o poniższej treści:
(Oświadczam, że jestem autorem/ką przesłanej na konkurs pracy: (proszę wymienić tytuł) i przysługują mi niczym nieograniczone autorskie prawa osobiste oraz majątkowe do rozporządzania tym utworem. Miejsce, data, czytelny podpis).

III WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Formą literacką pracy konkursowej jest:
• powieść – objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 150 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, akapity 2,5,
• mini powieść – objętość nadesłanej pracy powinna wynosić maksymalnie 56 stron znormalizowanego maszynopisu: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, akapity 2,5,
• wiersz – objętość nadesłanego wiersza powinna wynosić maksymalnie 1 strona A4: czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, akapity 2,5,
2. Nadesłany utwór musi być wykonany w języku polskim, wcześniej nienagradzany i niepublikowany.
3. Tematyka prac:
• powieść – „Polska PRL-u widziana moimi oczami”,
• mini powieść – „Wspomnienie z PRL-u – zalety, wady, absurdy”,
• wiersz satyryczny – „My Kobiety, My Mężczyźni – współczesne absurdy rzeczywistości”.
4. Pracę, opatrzoną pseudonimem, należy przysłać drogą pocztową na adres Organizatora Konkursu w formie wydruku komputerowego wraz z płytą zawierającą elektroniczny zapis pracy (format .doc). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną pseudonimem, zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres, wiek, tel. lub adres e-mail). Istnieje również możliwość przesłania samej pracy konkursowej drogą e-mail zapis pracy (format .doc) z dopiskiem w temacie: Konkurs Literacki Wydawnictwa Astrum 2011.
5. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie poinformowany.
6. Wysyłając pracę konkursową, uczestnik przekazuje na własność Organizatorowi prawa autorskie do tej pracy i wyraża zgodę na jej publikację, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych
z tego tytułu.
7. Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace stanowią własność Wydawnictwa Astrum.

IV WYŁANIANIE LAUREATA KONKURSU

1. Do przyznania nagrody uprawnione jest Jury powołane przez Organizatora Konkursu.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 16 stycznia 2012 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.wydaj-się.pl

V PULA NAGRÓD

1. Nagrodą główną jest publikacja zwycięskich prac. Laureaci nagród głównych w poszczególnych kategoriach otrzymają egzemplarz wydrukowanej książki.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie bez podania przyczyny, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić na stronie www.wydaj-się.pl
2. Organizator zastrzega, iż Jury ma prawo nie przyznać nagrody głównej w przypadku, gdy żadna z nadesłanych prac nie spełni wymogów Regulaminu. W przypadku podania przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych osobowych lub adresowych, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wydrukowanej książki.
3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania redakcji utworów przed ich publikacją.
5. Organizator nie odsyła pozostałych prac, jednak istnieje możliwość odebrania ich w siedzibie Wydawnictwa Astrum do 30 dni po ogłoszeniu wyników.
Szczegółowych informacji o Konkursie udziela:
Prezes Wydawnictwa Astrum
Lech Tkaczyk
l.tkaczyk@astrum.wroc.pl,
astrum@astrum.wroc.pl
tel. 71 328 61 31
www.wydaj-sie.pl
lub
Dział handlowy Wydawnictwa Astrum Sp. z o. o.:
Natalia Gwoździłło
Kierownik Działu Handlowego
natalia@astrum.wroc.pl
t.bielecka@astrum.wroc.pl
tel. 530 773 420, 530 837 421

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Odpowiedzi: 3 do wpisu “Konkurs o PRL-u”

 1. Tadeusz mówi:

  O tempora! O mores…
  Dziwne przyszły czasy,
  że satyrę oszwabiają Rostowskiego
  przewrotne i chytre jakże – przydupasy!
  Tadeusz Buraczewski
  Metoda “na głoda” w kasie wydawnictwa ;) ))
  zróbmy im antykonkurs – “per kieszeń ad Astrum” – za dobry paszkwil funduję osobiście Nagrodę – Niespodziankę!!!

 2. Jaruzelski mówi:

  Rewelacja, organizatorzy zbyt mocno wzięli sobie do serca klimat motywu przewodniego ;) ( Nie pytaj co organizatorzy mogą zrobić dla Ciebie lecz co Ty jeszcze mógłbyś zrobić dla organizatorów) ;)

 3. Tadeusz mówi:

  Moje utwory, moje pieniądze a nagroda… może, tak to każdy by chciał.