Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs MBP na komiksową zakładkę do książki

Autor: admin dnia 4 Listopad 2011 Brak komentarzy

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu, wychodząc naprzeciw nowym trendom w sztuce, zainteresowaniom i kulturalnym potrzebom współczesnego czytelnika, przygotowała Ogólnopolski Konkurs na Komiksową Zakładkę do Książki.

Konkurs ma zachęcić do twórczych działań, rozwijać pasje i umiejętności, poszerzać wiedzę na temat sztuki rysowania. Jednocześnie dzięki tej akcji organizatorzy pragną promować bibliotekę, jej kulturalną działalność, modę na czytanie książek. W momencie kryzysu czytelnictwa zachęcają do sięgania po książkę, tym bardziej w tak oryginalny sposób, wydaje się być zasadnym i potrzebnym.

Udział w konkursie może wziąć każdy, kto interesuje się komiksem, lubi rysować,  chciałby zmierzyć się z innymi oraz w ten nietypowy sposób przyczynić się do promocji czytelnictwa.

Konkurs polega na tym, że należy zaprojektować komiksową zakładkę do książki. Technika jest dowolna i, podobnie jak historia, która znajdzie się na zakładce, zależy tylko od inwencji twórcy .

Prace może przesyłać do 20 listopada 2011 r.

W XXI wieku komiks stanowi istotne i pełne potencjału, nieustannie rozwijające się medium. Kiedyś niedoceniany, dziś stał się jedną z najpopularniejszych i najszybciej rozwijających się działalności artystycznych, techniką, do której najchętniej sięgają młodzi twórcy.

REGULAMIN

  1. I. Organizator Konkursu

Konkurs jest prowadzony przez Organizatora na zasadzie niniejszego Regulaminu.

Organizatorem jest Mediateka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ul. Minorytów 4,

45-017 Opole, http:// www.mbp-opole.art.pl

  1. II. Adresaci Konkursu

W Konkursie może wziąć udział  każdy, kto chciałby spróbować swoich sił w dziedzinie sztuki jaką jest komiks.

III Nagrody

1.Kapituła Konkursu przyzna następujące nagrody:

pierwsze miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 500 zł

drugie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 300 zł

trzecie miejsce: nagroda pieniężna w wysokości – 200 zł

2. Kapituła Konkursu może wyróżnić także prace nie wymienione w punkcie 1.

IV. Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się 15.10.2011 r. i trwać będzie do 20.11.2011 r.

V. Zasady Konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem.

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. W Konkursie udział wezmą wyłącznie prace dotąd nigdzie nie publikowane i nie będące zwycięzcami innych konkursów.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest również złożenie oświadczenia, że twórca pracy konkursowej udziela Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu nieodpłatnego i nieodwołalnego upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności  do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością Biblioteki. Zezwala na utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną i technika cyfrową); wprowadzanie do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych  egzemplarzy; publicznego wystawiania i udostępniania, w tym w szczególności umieszczania w materiałach promocyjnych, na wystawach i materiałach graficznych tworzonych i publikowanych przez Bibliotekę. Oświadczenie dostępne jest do pobrania na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej: www.mbp-opole.art.pl

5. Do każdej pracy powinny być dołączone dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, wiek.

6. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie pięć prac konkursowych.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa wyłącznie na Uczestnikach Konkursu.

8. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 25.11.2011 r. i dokona tego Kapituła Konkursu w składzie:

Bartosz Minkiewicz

Halina Fleger

Dominika Bilik

Łukasz Słoński

9. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne na stronie internetowej:

www.mbp-opole.art.pl

10. Zwycięzcy Konkursu oraz osoby, których prace zostaną wyróżnione będą powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Pozostali uczestnicy nie będą indywidualnie powiadamiani.

11. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody w terminie do 30 dni po ogłoszeniu wyników. Uroczyste rozdanie nagród obędzie się 29 listopada 2011 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu przy ul. Minorytów 4.

VI. Warunki techniczne

1.Prace powinny mieć postać jednej strony zakładki.

2.Wymiary pracy muszą wynosić 25 x 7 cm, a praca powinna być w jednym z ogólnodostępnych formatów graficznych. Plik graficzny powinien być w rozdzielczości 300 DPI. Plik nie może przekraczać rozmiaru 2 MB.

3. Prace należy przesłać na adres e-mailowy Mediateki: mediateka@mbp-opole.art.pl . W temacie maila prosimy wpisać: „Komiksowa zakładka”.

4. Prace nie spełniające warunków technicznych nie będą uwzględniane w Konkursie.

OŚWIADCZENIE

/Imię i nazwisko/
/Numer PESEL/
/Adres/
/Miejsce, data/
OŚWIADCZENIE
Udzielam Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu nieodpłatnego i nieodwołalnego
upoważnienia do wykorzystywania nadesłanej pracy na wszelkich polach eksploatacji,
w szczególności do celów promocyjnych, wydawniczych i innych zgodnych z działalnością
Biblioteki. Zezwalam na utrwalanie i zwielokrotnianie, wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną i technika cyfrową); wprowadzanie
do obrotu egzemplarza oryginalnego oraz dalszych egzemplarzy; publicznego wystawiania
i udostępniania, w tym w szczególności umieszczania w materiałach promocyjnych,
na wystawach i materiałach graficznych tworzonych i publikowanych przez Bibliotekę.
/Własnoręczny podpis/

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.