Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

V Międzynarodowy Konkurs Literacki “Nie-Do-Rzeczki”

Autor: admin dnia 24 Październik 2011 Brak komentarzy

Zgorzelecki Dom Kultury ogłosił kolejną edycję Konkursu Literackiego “Nie-Do-Rzeczki” na teksty w kategorii poważnej lub niepoważnej.

O nagrodę Nie-Do-Rzeczki w V Międzynarodowym Konkursie Literackim rywalizować może każdy kto zapisze do 3 stron A4 i wyśle je do 20 listopada br. na adres MDK w Zgorzelcu lub e-mail: szwagier@wiadro.com albo przez Facebook.

Na nagrody dla laureatów zarezerwowano 1000 zł.

Utwory muszą mieć związek z powiatem zgorzeleckim.

Na konkurs można nadsyłać wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp.

Konkurs skierowany jest do osób zameldowanych, urodzonych lub dla tych,  które wykażą  inny związek z powiatem zgorzeleckim lub z Görlitz.

Regulamin konkursu

1. Konkurs jest kierowany do twórczej młodzieży, która nie przekroczyła podeszłego wieku 88 okrągłych lat ziemskich i jest oficjalnie zameldowana, urodziła się lub wykaże inny związek z powiatem zgorzeleckim lub z Görlitz.

2. Konkurs obejmuje dziedzinę twórczości literackiej w dwóch kategoriach:
a) tekst poważny,
b) tekst niepoważny.

W dowolnych krótkich formach wypowiedzi: wiersze, opowiadania, humoreski, fraszki, skecze itp. oraz o dowolnej tematyce. Każdy autor wedle własnego uznania decyduje samodzielnie, do której kategorii zaliczyć swój tekst, pamiętając jednakowoż o zasadzie “o rzeczach poważnych nie można mówić poważnie”. W tym roku dodatkowo premiowane będą utwory z regionem zgorzeleckim w tle.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora nigdzie dotąd nie publikowanych w formie pisemnej i nie nagradzanych utworów (zestawu utworów) w formie maszynopisu lub wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 3 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w trzech egzemplarzach. Można też przesłać utwory pocztą elektroniczną na adres: niedorzeczki@zgorzelec.com lub szwagier@wiadro.com

4. Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów – z dopiskiem, do jakiej kategorii kwalifikują się powyższe.

5. Do prac należy dołączyć dane identyfikujące Autora: imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy, ew. adres poczty e-mail. Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.

6. Prace należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

MDK Zgorzelec
ul. Parkowa 1
59-900 Zgorzelec
lub na adres internetowy: niedorzeczki@zgorzelec.com

7. Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatora profesjonalne jury. Ogłoszenie wyników nastąpi na “Mikołajkach Literackich” w grudniu popołudniu bieżącego roku. Laureaci zostaną powiadomieni o imprezie przy pomocy wszelakich dostępnych środków przekazu.

8. Nagrody. Pula nagród w tegorocznym konkursie wyniesie około 1000 złotych polskich. Przewidziane są wyróżnienia. Organizator zastrzega sobie możliwość zupełnie nieoczekiwanego rozdziału nagród.

9. Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt własny.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć drogą e-mailową pod po raz trzeci już powtarzanym w tym regulaminie adresem: niedorzeczki@zgorzelec.com lub grzegorz.zak@zgorzelec.com tudzież szwagier@wiadro.com

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.