Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

III OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “O SREBRNĄ ŁUSKĘ PSTRĄGA”

Autor: admin dnia 19 Listopad 2011 Brak komentarzy

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie organizuje III Ogólnopolski Konkurs Poetycki “O Srebrną Łuskę Pstrąga”.

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani.

Na konkurs należy przesłać trzy dotychczas niepublikowane i nienagradzane
w innych konkursach utwory poetyckie. Tematyka utworów może być dowolna.

Dodatkowo na konkurs można przesyłać utwory – fraszki, haiku, epigramaty, limeryki – poświęcone Redzie.

Prace będą oceniane w dwóch grupach wiekowych: 14 – 19 lat oraz powyżej 19 lat.

Prace należy przesyłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej
w terminie do 31 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie nastąpi w I kwartale 2012 r.

Przypominamy , że pierwsza edycja tego konkursu odbyła się w 2010 roku. Nadesłano wtedy ponad 250 zgłoszeń – nie tylko z Polski, ale i z zagranicy (Niemiec, Anglii czy USA).

f

Pomysłodawcą konkursu jest redzki poeta, Pan Tadeusz Buraczewski – przewodniczący jury, nazywany często “Dyżurnym Satyrykiem Pomorza”.

f

REGULAMIN

III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
„O SREBRNĄ ŁUSKĘ PSTRĄGA”

ORGANIZATOR:DZIAŁ KULTURY MOKSIR REDA

STRONA WWW : www.kultura.manifo.com
TEL. + E-MAIL (058) 678 – 31 – 67 | 662 – 089 – 946
kultura.moksir.reda@gmail.com
ADRES ul. Łąkowa 59, 84-240 Reda

OSOBA ODPOWIEDZIALNA Kierownik ds. kultury –
mgr sztuki Paulina Piotrowska

ADRESACI : od 14 – 19 lat oraz powyżej 19 lat

TERMIN NADSYŁANIA PRAC – do 31 grudnia 2011

ROZSTRZYGNIĘCIE nastąpi w I kwartale 2012 r.

WRĘCZENIE NAGRÓD nastąpi podczas oficjalnej Gali Pokonkursowej

NAGRODZENI zostaną poinformowani o nagrodzie mailowo i telefonicznie

INFORMACJE OGÓLNE

 Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci zrzeszeni jak
i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych.

 Konkurs obejmuje poezję a tematyka utworów nie jest ograniczona.

 Konkurs rozgrywany jest dwóch grupach wiekowych:

„A” – od 14 do lat 19
„B” – powyżej 19 lat.

 Ponadto przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka -
fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce “REDA”.

DANE TECHNICZNE

 Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów nie przekraczający
trzech arkuszy formatu A 4

 czcionka 14 (Trebuchet MS, Times New Roman lub Arial)

 interlinia 1,5- wierszowa

 wiersze należy nadesłać w formie wydrukowanej (4 egzemplarze) oraz na
płycie CD lub mailem (na adres: kultura.moksir.reda@gmail.com) w
formacie .doc, .odt, .rtf lub .pdf

ZGŁOSZENIA BEZ WERSJI ELEKTRONICZNEJ BĘDĄ DYSKWALIFIKOWANE !

 Na konkurs należy nadsyłać 3 dotychczas nie publikowane i nie
nagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach,
opatrzone jedynie godłem i symbolem grupy wiekowej (pkt.3 regulaminu).

 To samo godło winno występować na dołączonej płycie CD oraz kopercie
zawierającej wewnątrz:
→ nazwisko autora
→ wiek
→ adres
→ numer telefonu

NAGRODY

 Organizator przewiduje trzy nagrody główne w kategorii wiekowej „B”
(powyżej 19 lat):
I miejsce – 1.000,00 PLN i „Srebrną Łuskę Pstrąga”
II miejsce – 700,00 PLN
III miejsce – 400,00 PLN

 nagrodę specjalną Burmistrza Redy za małą formę literacką (o tematyce
„REDA”).

 Prace nagrodzone zostaną wydane w zbiorczym Almanachu
Pokonkursowym.

 W kategorii wiekowej „A” (14-19 lat) przewidziane są nagrody rzeczowe.

 Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt Organizatora
(wyłącznie zwrot kosztu osoby nagrodzonej – bilet II klasy PKP). Organizator
zapewnia bezpłatny nocleg hotelu MOKSiR.

 NAGRODY NALEŻY ODEBRAĆ OSOBIŚCIE W DNIU OFICJALNEJ GALI
POKONKURSOWEJ. Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też
przekazywane na konto laureatów.

INFORMACJE DODATKOWE

 Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i
wyróżnionych prac w pokonkursowym Almanachu.

 Oceny nadesłanych prac dokona Jury w trzyosobowym składzie: Pan
Aleksander Jurewicz, Mirosław Odyniecki, Tadeusz Buraczewski.

 Szczegółowe informacje można otrzymać śląc zapytania na adres :

kultura.moksir.reda@gmail.com

tel. (58) 678 31 67 / Kierownik ds. kultury – mgr sztuki Paulina Piotrowska tel. 662 089 946 /
e-mail: kultura.moksir.reda@gmail.com / blog: www.kulturareda.blogspot.com /
adres: Dział Kultury MOKSiR ul. Łąkowa 59 / 84 – 240 Reda / www.moksir.reda.pl /

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.