Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

I Ogólnopolski Konkurs na Fraszkę Mazowiecką

Autor: admin dnia 6 Październik 2011 Brak komentarzy

Zapraszamy na I Ogólnopolski Konkurs na Fraszkę Mazowiecką .

Na konkurs należy nadesłać zestaw  fraszek ( w ilości od 1 do 3 ) lub innych krótkich żartobliwych form literackich (np. limeryków) w terminie do 15 listopada 2011 r.

Nadsyłane fraszki powinny nawiązywać do szeroko rozumianej tematyki mazowieckiej.

Regulamin

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w terminie do 15 listopada 2011r. nadeśle zestaw od 1 do 3 fraszek, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych
i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach. Organizator dopuszcza inne krótkie, żartobliwe formy literackie (np. limeryki).

2. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.

3. Nadsyłane fraszki powinny nawiązywać do szeroko rozumianej tematyki mazowieckiej.

4. Zestawy fraszek zgłaszanych do konkursu – w postaci wydruku komputerowego ewentualnie maszynopisu – należy nadsyłać w trzech egzemplarzach na adres:
Stowarzyszenie Salon Literacki
Ul Wandy 8a/2
03-949 Warszawa

5. Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem  (pseudonimem). Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy  należy   umieścić w   osobnej  kopercie, opatrzonej  takim  samym godłem i dołączyć do zestawu fraszek.

6. Uczestnik pod jednym  godłem  może  nadesłać  tylko  jeden  zestaw utworów.

7. Na  kopercie z nadsyłanymi na  konkurs pracami powinien znaleźć się dopisek: Konkurs Na Fraszkę Mazowiecką.

8. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w czasie finału Mazowieckiego Festiwalu Literackiego MOST w grudniu 2011 roku.
Autor najlepszej fraszki otrzyma nagrodę finansową, pozostali wyróżnieni nagrody rzeczowe.

9. Organizatorzy nie  zwracają nadesłanych tekstów  i zastrzegają sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w wydawnictwie  pokonkursowym oraz w prasie, radiu, telewizji i mediach internetowych bez zgody autorów i honorarium.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.