DOM KULTURY W ZWOLENIU
Z A P R A S Z A

D O U D Z I A Ł U W K O N K U R S I E

Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i śrzednią,

Nie wszytkoć mury wiodą materyją przednią;

Z boków cegłę rumieńszą i kamień ciosany,

W pośrzodek sztuki kładą i gruz brakowany.


Jan Kochanowski

XVI  MAZOWIECKI  KONKURS LITERACKI NA FRASZKĘ

STATUETKĘ JANA KOCHANOWSKIEGO


POD PATRONATEM:

Starosty Zwoleńskiego

Burmistrza Zwolenia

Cel konkursu:

· propagowanie fraszki jako formy twórczości literackiej uprawianej przez Jana Kochanowskiego,

· popularyzacja związków wybitnego Poety Renesansu z Ziemią Zwoleńską,

· przedstawienie życia współczesnego człowieka w formie fraszki.

Na konkurs należy przesłać 3 fraszki w 4 egzemplarzach podpisane godłem, w dołączonej, zaklejonej kopercie opatrzonej godłem prosimy podać imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr telefonu.

Prace należy nadsyłać w terminie do 9 czerwca 2014 roku,

na adres: Dom Kultury, Aleja Jana Pawła II 6 ,

26-700 Zwoleń. Tel: 48 676-27-85, mail : dkzwolen@gmail.com

Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.

Nie należy przysyłać utworów wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.

Werdykt komisji jest niepodważalny.

Wręczenie Statuetki i nagród przyznanych przez JURY KONKURSU

oraz prezentacja nagrodzonych fraszek nastąpi podczas koncertu galowego

„XXXV Imienin Pana Jana”

w dniu 22 czerwca (niedziela) 2013r.

ok. godz.1600 na Placu Kochanowskiego w Zwoleniu

Laureaci zostaną poinformowani i zaproszeni przez Dom Kultury telefonicznie.

Organizatorzy proszą o osobisty (lub w zastępstwie) odbiór przyznanych nagród  w dniu ich wręczenia. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

Organizatorzy proszą o rozpropagowanie konkursu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU