Główna » Konkursy satyryczne 2012, WSZYSTKIE WPISY

SUWALSKIE LIMERYKI LATEM VI EDYCJA

Autor: admin dnia 6 Lipiec 2012 Brak komentarzy

Witam!

Zapraszam do pisania limeryków w VI edycji konkursu “Suwalskie Limeryki Latem”.

Tym razem warunkiem jest także akcent “sportowy”.

Pozdrawiam serdecznie

Maria Kołodziejska

Biblioteka Publiczna w Suwałkach już po raz szósty organizuje Konkurs Literacki na Suwalskie Limeryki Latem. W tym roku przesłane teksty powinny dotyczyć  Suwałk i Suwalszczyzny oraz  Sportu, w tym Euro 2012 i piłki nożnej lub olimpiady Londyn 2012.

Warunkiem udziału w konkursie „Suwalskie limeryki latem. VI Edycja” jest dostarczenie do Biblioteki Publicznej w Suwałkach od 1 do 5 utworów tekstów humorystycznych, satyrycznych w formie limeryku (w 3 egzemplarzach) do dnia 31 lipca 2012 r.

Główną nagrodą w konkursie jest Pióro Prezydenta Suwałk.

Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się podczas Dni Suwałk-11-12 sierpnia 2012 r.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

SUWALSKIE LIMERYKI LATEM

ORGANIZATORZY:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

HONOROWY PATRONAT:

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk

Szczepan Ołdakowski  – Starosta Powiatu Suwalskiego

PATRONAT MEDIALNY:

„Tygodnik Suwalski”,  Radio 5, suwalki.info

CELE KONKURSU:
- Popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest  limeryk *

- Promocja Suwałk oraz  Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski.
- Odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, choćby na jedno lato.

- Wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- Konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania, przynależność lub nie, do związków twórczych.

- Warunkiem jest zaprezentowanie 1 do 5 utworów tekstów humorystycznych, satyrycznych w formie limeryku.

- Tematyka limeryków  napisanych na konkurs powinna być związana
z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne

- oraz w tej edycji konkursu – Sport: w tym Euro 2012 i piłka noża, olimpiada Londyn 2012 .

- Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane
w konkursach literackich.

- Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do dnia
31 lipca 2012r. na adres:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
ul. Emilii Plater 33A , 16-400 Suwałki
z dopiskiem na kopercie: Konkurs „Suwalskie limeryki latem. VI Edycja”.

- Nadesłane wiersze powinny być opatrzone hasłem (pseudonimem literackim).
– Dane o autorze : imię, nazwisko, wiek,  adres i numer telefonu, adres mailowy, zawód (w przypadku uczniów nazwę szkoły), należy umieścić
w osobnej kopercie opatrzonej takim samym hasłem i dołączyć do pracy.

NAGRODY:

- Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści otrzymają  dyplomy.

Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk.

– Uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Dni Suwałk – 11-12 sierpnia 2012 r. O terminie i miejscu wręczenia nagród wszyscy uczestnicy  zostaną powiadomieni listownie
lub telefonicznie.

– Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej także na stronie www.bpsuwalki.prv.pl. Wytypowane przez Jury wiersze będą   publikowane w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych
w celu promocji uzdolnionych  twórców oraz regionu.

– Dane osobowe wszystkich uczestników  pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych
i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji
i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych,  w mediach  tylko w celu promocji uzdolnionych twórców.

- W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.

- Szczegółowych informacji pod nr tel. 87 565-62-46 udzielają:
Maria Kołodziejska lub Małgorzata Czerucka

*Limeryk – miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk
o skodyfikowanej budowie – pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aabba, zwykle żeńskich, trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane), nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.