Główna » Konkursy satyryczne 2018, WSZYSTKIE WPISY

Ogólnopolski Konkurs Literacki HERBERTKI 2018

Autor: admin dnia 3 Styczeń 2018 Jeden komentarz

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO informuje wszystkich zainteresowanych poetów oraz literatów, że ogłasza kolejną odsłonę całorocznego konkursu literackiego. Ze względu na to, że obchodzimy obecnie rok Zbigniewa Herberta, organizatorzy pozwolili sobie nazwać go HERBERTKI 2018.

Herbertki to całoroczny, ogólnopolski konkurs literacki z okazji roku Zbigniewa Herberta. Konkurs ma charakter cykliczny, nagrody przyznawane są raz w miesiącu, a wielki finał odbędzie się w 2019 r. Celem głównym konkursu jest wydanie książki autorstwa utalentowanych literacko mieszkańców Ciechanowa, Mazowsza i Polski.

Konkurs ma charakter ogólnopolski, skierowany jest do osób powyżej 15 roku życia.

Uczestnik może wziąć udział w konkursie 2 razy – wybierając 2 różne miesiące;

• w danym miesiącu uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór literacki

• można wysłać 2 zgłoszenia na 2 wybrane miesiące w jednym mailu.

Na pierwsze zgłoszenia organizatorzy czekają do 15.01.2018.

Tematem styczniowego konkursu jest Fraszka antydepresyjna.

REGULAMIN KONKURSU HERBERTKI 2018

1. Organizator konkursu

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO.

2. Adresat konkursu

Konkurs ma charakter ogólnopolski, skierowany jest do osób powyżej 15 r.ż.

3. Opis konkursu

Herbertki to całoroczny, ogólnopolski konkurs literacki z okazji roku Zbigniewa Herberta. Konkurs ma charakter cykliczny, nagrody przyznawane są raz w miesiącu, a wielki finał odbędzie się w 2019 r. Celem głównym konkursu jest wydanie książki autorstwa utalentowanych literacko mieszkańców Ciechanowa, Mazowsza i Polski. Jest to ukłon w stronę amatorów sztuki pisania, zachęta do dalszej pracy twórczej, a w efekcie – wyjątkowa publikacja z okazji Roku Herberta.

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

• ukończone 15 lat
• wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz utworu konkursowego na adres konkurs@coekstudio.pl, w terminie określonym poniżej;
• spełnienie wymagań literackich zawartych w pkt. 5 regulaminu;
• uczestnik może wziąć udział w konkursie 2 razy – wybierając 2 różne miesiące;
• w danym miesiącu uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór literacki

np. Jan Nowak – Styczeń – 1 utwór zgodny z pkt.5 i pkt.6
- Kwiecień – 1 utwór zgodny z pkt.5 i pkt.6

• można wysłać 2 zgłoszenia na 2 wybrane miesiące w jednym mailu.

5. Wymagania literackie

• utwór nie może przekroczyć 1 strony formatu A4 – czcionka Times New Roman/11 – interlinia 1,15, marginesy – 2,5; format: pdf.,doc.,docx., odt.;
• utwór konkursowy musi spełniać wymogi zarówno danego miesiąca, jak i wpisywać się w definicję gatunku literackiego;
• imię i nazwisko autora powinno być w tytule maila, pliku oraz pod treścią utworu!!!
• utwory przesłane po terminie, zbyt długie, niepodpisane – niespełniające wymogów regulaminowych – będą dyskwalifikowane;

6. Kryteria na każdy miesiąc

• STYCZEŃ fraszka antydepresyjna do15.01.2018r.

• LUTY list do Miłości do 15.02.2018r.

• MARZEC biały wiersz o nadziei do 15.03.2018r.

• KWIECIEŃ anegdota o wyjątkowym spotkaniu do 15.04.2018r.

• MAJ wiersz o Panu Cogito do 15.05.2018r.

• CZERWIEC wspomnienie o dzieciństwie do 15.06.2018r.

• LIPIEC oda do wakacji do 15.07.2018r.

• SIERPIEŃ haiku o bezsenności do 15.08.2018r.

• WRZESIEŃ satyryczne ogłoszenie matrymonialne do 15.09.2018r.

• PAŹDZIERNIK złota myśl o chłodzie do 15.10.2018r.

• LISTOPAD ballada o Niepodległej Polsce do 15.11.2018r.

• GRUDZIEŃ bajka o niespodziewanym gościu do 15.12.2018r.

7. Jurorzy i nagrody

• w każdym miesiącu oceny nadesłanych utworów dokona 3-osobowe jury powołane przez organizatora;

• w każdym miesiącu jury wybiera 3 najlepsze utwory, które znajdą się w publikacji finałowej, w każdym miesiącu jury przyznaje

I nagrodę – bon o wartości 150 zł do wykorzystania we wskazanej przez organizatora księgarni oraz publikacja (książka – 2019)

II nagrodę – bon o wartości 100 zł jw.

III nagrodę – bon o wartości 50 zł jw.

• Jury może przyznać nagrodę specjalną – publikacja (książka – 2019)
• Publikacja (książka) ukaże się w I połowie 2019 roku.
• wyniki ogłaszane będą drogą mailową oraz na fanpage’u COEK STUDIO
• nagrody będą wysyłane pocztą na koszt organizatora;

• książka z nagrodzonymi utworami wręczona będzie zwycięzcom w trakcie Gali Finałowej HERBERTKI’18 – o terminie poinformujemy drogą mailową.

8. Uwagi końcowe

• sprawy niezawarte w regulaminie rozstrzyga organizator;
• wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu;
• wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego jest jednoznaczne ze zgodą na umieszczenie utworu na stronie internetowej organizatora oraz publikacji utworu w końcowym  wydawnictwie obejmującym nagrodzonych uczestników;
• udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na używanie utworu w celach promocyjnych przez organizatora (z uwzględnieniem praw autorskich);
• jedyną formą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz utworu literackiego zgodnie z wszystkimi warunkami regulaminu;

• FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY MUSI BYĆ PODPISANY ODRĘCZNIE!
FORMULARZ TRZEBA WYDRUKOWAĆ I PODPISAĆ PO CZYM -
- WYSŁAĆ MAILEM SKAN FORMULARZA + UTWÓR/UTWORY KONKURSOWY
- WYSŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ ORYGINAŁ FORMULARZA + JW.
- WYSŁAĆ MAILEM ZDJĘCIE FORMULARZA + JW.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Jedna odpowiedź do wpisu “Ogólnopolski Konkurs Literacki HERBERTKI 2018”

  1. Tadeusz mówi:

    Wysyłam… a jakże!