Główna » WIELCY NIEZAPOMNIANI, WSZYSTKIE WPISY

Odszedł Wiesław Malicki – Wybitny Poeta i Aforysta

Autor: admin dnia 3 Czerwiec 2011 Jeden komentarz

Z głębokim żalem informujemy, że 15 maja 2011 w Opolu zmarł Wiesław Malicki, wybitny polski poeta i aforysta, publicysta, tłumacz literatury rosyjskiej, doktor nauk humanistycznych.
Odszedł tragicznie i niespodziewanie w wieku 76 lat. Jego śmierć była następstwem doznanych obrażeń do jakich doszło w wypadku samochodowym. Pochowany został 19.05.2011 w Opolu.

Odszedł on zaledwie dwa dni po śmierci innego wybitnego polskiego fraszkopisarza Wacława Klejmonta.

Wiesław Malicki urodził się 17 sierpnia 1935 roku we Lwowie, wtedy jeszcze polskim, mieście o niepowtarzalnym klimacie (właśnie ze Lwowa wywodzi się i Stanisław Jerzy Lec i kilku innych znaczących polskich aforystów). Jego dzieciństwo przypada jednak na trudny okres okupacji i narodowościowych antagonizmów.Kiedy na stałe zadomowili się tu Sowieci, postanowili z całą rodziną wyjechać za Zachód. Bo teraz tam była Polska.
Był silnym i twardym mężczyzną, więc dano mu pracę w kopalni uranu w Kamiennej Górze. Rodzina nie mogła znieść tego, że tak ciężko pracował, narażając życie i zdrowie. Dzięki namowom bliskich podjął studia polonistyczne w Krakowa, gdzie poznał Olę, swą przyszłą małżonkę.Razem przyjechali na Opolszczyznę i tu pozostali.
Wiesław Malicki w Opolu spędził całe dorosłe życie .

Ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu (1964), potem dwuletnie Podyplomowe Studium Dziennikarskie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (1972). Doktor nauk humanistycznych, członek Oddziału Związku Literatów polskich w Opolu, prezes Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu w latach 1985-2000.

Debiutował jako poeta w 1962 r. Publikował swoje utwory w prasie krajowej i zagranicznej (Rosja, Czechy), w wielu almanachach i antologiach, a także na antenie radiowej.W roku 1967 wydał pierwszy tomik wierszy, zaś w 1986 – pierwszy zbiorek aforyzmów „Z dna soczewki”.
Poza publikacjami w prasie i almanach zbiorczych, opublikował 6 tomów poezji i 9 tomów aforyzmów, z czego dwa na Czechach.
Tłumacz literatury rosyjskiej. Jego wiersze i aforyzmy przekładano na język czeski, niemiecki, angielski, niemiecki, a twórczość ceniona była także na Litwie, w Rosji i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uzyskał szereg nagród i wyróżnień w konkursach literackich, m.in.:
-drugą nagrodę w Łódzkiej wiośnie Poetów 64,
-Złotą Buławę Hetmańską w ogólnopolskim konkursie poetyckim
w Białymstoku w 1989 r.,
-główną nagrodę w konkursie satyrycznym w Białymstoku w 1999 r.

Zasiadał w jury wielu konkursów literackich. W przyszłym roku obchodziłby 50 lat pracy twórczej.

Wiesław Malicki jest autorem następujących książek literackich: ● Kamienne ryby. Katowice 1967 [arkusz poetycki]; ● Z dna soczewki. Opole 1986 [aforyzmy]; ● Wyłuskane z czasu. Opole 1987 [aforyzmy]; ● Słowa owocujące. Opole 1989 [aforyzmy]; ● W stronę ufności. Opole 1989 [poezje]; ● Gdy milczy stół. Opole 1991 [poezje]; ● Bez mitu. Kielce 1995 (wyd. II: 1996) [poezje]; ● Nahé názory. Český Téšin 1992 [aforyzmy; tłum. na jęz. czeski Lucyna Waszkowa, Lech Przeczek, Jindřich Zogata]; ● Słowa pod wiatr. Slova proti větru. Czeski Cieszyn 1996 (wyd. II: 1997; wyd. III: 1998; wyd. IV: 2000) [aforyzmy w języku polskim i czeskim; tłum. Libor Martinek i Wilhelm Przeczek]; ● Pobłyski. Kielce 1997 [miniatury prozatorskie]; ● Tojto czyli psie kłopoty. Kielce 1997 [opowiadanie dla dzieci]; ● W koleinach dłoni. Aforyzmy, maksymy, sentencje. Kielce 1999; ● Lot nad przegraną. Opole 2000 [poezje]; ● Abecadło aforystyczne. Opole 2002; ● Myśli na wynos. Take-aeay Thoughts. Gedanken zum mitnehmen. Opole 2005. [Aforyzmy wraz  z tłumaczeniem na język angielski (Elżbieta i Andrzej Czaplakowie) i niemiecki (Grzegorz Jureczko)]; ● Rozpisywanie snu. Białystok 2008 [poezje].

Wraz z Teresą Nietykszą redagował i przygotował do druku antologię Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Opolu Drogami znaczeń (Opole 2008).

Ponadto opublikował: ● Opolskie środowisko naukowe. Próba prezentacji. Oprac. Manfred Kutyma, Augustyn Leśnik, Wiesław Malicki. Opole 1975; ● Szkoła w służbie rolnictwa. [Autorzy: Wiesław Malicki, Wanda Wiśniewska]. Opole 1980 [monografia szkoły rolniczej w Izbicku]; ● Drogi życiowe absolwentów opolskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Opole 1984.

Nie zdążył wydać za życia przygotowanego zbioru 351 aforyzmów pt. “GDY  SŁOWA  ZNACZĄ”, który stanowi pierwszą z czterech zaplanowanych publikacji, podsumowujących dotychczasowy dorobek aforystyczny Autora.

Bliskie więzi łączyły Wiesława Malickiego ze środowiskiem białostockim. Od czasów studenckich przyjaźnił się z Wiesławem Kazaneckim.
W roku 1989 został laureatem Złotej Buławy Hetmańskiej (II edycja). Współpracował z Nauczycielskim Klubem Literackim w Białymstoku. Jego wiersze zamieszczone zostały w antologii NKL Aby nie umknęło SŁOWO (Białystok 1994).
Był jednym z inicjatorów ogólnopolskiego konkursu na aforyzm i fraszkę „Satyrbia”, a potem jurorem w jego kolejnych edycjach (2000-2009).
W roku 2008 Książnica Podlaska w Białymstoku opublikowała tomik jego poezji Rozpisywanie snu. Wiele wierszy w tym zbiorku dedykowanych było białostockim literatom.

Był delegatem na XXX Walny Zjazd ZLP w 2011 r.

Wiesław Malicki był krytykiem, szczególnie życzliwym dla młodych twórców.Zawsze elegancki, służył radami, uśmiechał się i sypał aforyzmami, często wymyślanymi na poczekaniu.
Był skromny.Twierdził:” Dla mnie literatura, to nie tylko specyficzna szansa poznawcza, lecz przede wszystkim możliwość szczególnego przeżywania swej jedności ze społeczeństwem, z całą przyrodą. Pisząc, wyrażam wiarę w istnienie tych wartości, jakie odkrywam w otaczającym mnie świecie.”
Mówił o sobie „stary baciar ze Lwowa” lub „lew ze Lwowa”.

Wiesław Malicki przygotowywał się do uroczystości, niedługo obchodziłby 50 lecie pracy twórczej.

Był znakomitym kompanem i słuchaczem, a przede wszystkim wspaniałym, prawdziwym człowiekiem, którego zawsze męczyła sztuczność w każdym wydaniu. Dzięki swojej postawie, wrażliwości
i twórczości na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Jedna odpowiedź do wpisu “Odszedł Wiesław Malicki – Wybitny Poeta i Aforysta”

  1. Teresa mówi:

    Dziękuję za ten tekst o Wiesławie Malickim. Jest w naszej pamięci, ale bardzo Go nam brakuje. Był wspaniałym Przyjacielem i Człowiekiem o niezwykłej życzliwości. Na wszystkich spotkaniach i wydarzeniach literackich rozglądam się za Nim. Był zawsze obecny. Ten wspaniały aforysta przede wszystkim zawsze był Poetą. Teresa