Główna » Laureaci konkursów satyrycznych 2017, WSZYSTKIE WPISY

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KOSCIUSZKO BICENTENARY W HOŁDZIE TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE- PRZYJACIELOWI LUDZKOŚCI ROZSTRZYGNIĘTY

Autor: admin dnia 7 Październik 2017 Brak komentarzy

Werdykt Jury Konkursu Muzyczno-Graficznego & Literackiego

The International Kosciuszko Bicentenary Competition

zorganizowanego przez Kosciuszko Heritage Inc.


Niniejszym ogłaszamy wyniki konkursu International Kosciuszko Bicentenary Competition ogłoszonego przez Kosciuszko Heritage Inc. w dniu 4 lutego 2017 r. i zakończonego w dniu 31 lipca 2017. Praca jurorów została zakończona w dniu 2 września br.

Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpiło podczas Wielkiej Gali 3 października 2017 r. w Sydney, a następnego dnia były opublikowane w mediach.

Jury w składzie:

przewodniczący – Prof. Alex Storozynski (USA)

oraz członkowie:

Richard Broinowski (Australia), Zbigniew Czop (Poland), Leszek M. Krześniak (Poland), Janusz Kuźbicki (Australia), Marianna Łacek (Australia), Magdalena Niwińska (Poland), Longina Ordon (Polska), Peter Skrzynecki (Australia), Tracy H. Sugg (USA), Piotr Szałkowski (Polska), Bolesław Szulia (Poland), Prof. Jan Tomkowski (Poland), Tomasz Trzciński (Niemcy) oraz koordynator konkursu Ernestyna Skurjat-Kozek (Australia)

ocenili 358 prac, w tym 101 od młodzieży.

Prace nadeszły z 18 krajów:

Argentyna, Armenia, Australia, Austria, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Liban, Polska, Rosja, USA, Tajwan, Ukraina, Wielka Brytania.

Ze względu na wysoki poziom wielu prac zapadła decyzja o zwiększeniu puli nagród o kilka tysięcy dolarów oraz o podziale niektórych nagród regulaminowych celem nagrodzenia większej liczby laureatów.

W sumie przydzielono 58 nagród o łącznej wartości 18 950 dolarów australijskich.

Większość nagród została ufundowana dzięki dotacji Senatu RP oraz Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. 8 nagród specjalnych w postaci bonów towarowych @250$ zostało ufundowanych przez Konsulat RP w Sydney, a kolejne 3 nagrody specjalne (łącznie $600) ofiarował magazyn internetowy Polonii australijskiej PULS POLONII.

Pełny tekst werdyktu Jury zostanie opublikowany 4 października 2017 r. rano po polsku i po angielsku na stronie internetowej

www.kosciuszkoheritage.com/200 oraz w

www.pulspolonii.com

i dotrze do mediów będących patronami Konkursu.

Skrócona wersja werdyktu będzie wyświetlona na ekranie w czasie uroczystej Gali w Sydney.

Na konkurs nadesłano 358 prac, w tym:

w kategorii literackiej – 172 prace, w tym po polsku 140, w większości proza ( 89),

w kategorii graficznej 142 prace, w tym 81 prac nadesłanych przez dorosłych, a 61 przez młodzież,

w kategorii muzycznej 44 utwory, w tym 29 piosenek po polsku, 8 po angielsku oraz 7 kompozycji.

Nagrody w kategorii graficznej. Młodzież

Pierwsza Nagroda $500- Grupa młodzieżowa pod kier. Krzysztofa Izdebskiego z Wiśniewa, Polska, obraz pt. „Kościuszko w naszej wiosce”.

Druga  Nagroda $300, Adrianna Baran,lat 14, Sydney, Australia, za akwarelę pt. „Kopiec Kosciuszki w Krakowie”.

Trzecia Nagroda $250, Martyna Berezowska,lat 18, Radzionków, Polska, za obraz „Szable w dłoń”.

Wyróżnienie: $100 Olga Kryj Bednarska, lat 15, Sydney, Australia, za projekt graficzny „ „Kościuszko wierny ludziom”

Wyróżnienie:  $100  Klaudia Chojnacka, lat 18, Konin, Polska, za rysunek „Ty łap za kosę”.

Wyróżnienie:  $100  Dominika Kłos, lat 15, Kwilcz, za obraz: „Kościuszko pod Racławicami”.

Nagrody w kategorii graficznej.Dorośli

Dwie pierwsze równorzędne nagrody przyznano:

$1000 Zuzannie Kamusińskiej, Brisbane, Australia,  za obraz „Among Free People” oraz

$1000 Grażynie Kostawskiej, Ursus, Polska, za obraz „Kościuszko i ochotnicy Insurekcji”.

Drugą nagrodę $800 otrzymuje Dawid Celek, Wrocław,  Polska, za dwa projekty graficzne, „Barwna postać”  oraz „Życiorys”.

Trzecią nagrodę $400 otrzymuje Andrzej Sieczkowski, Gubin, Polska, za obraz „Kościuszko pod Maciejowicami”.

Wyróżnienie $300 otrzymuje  Piotr Słowianski, Kobyłka,  Polska, za Tryptyk „Tadeusz Kościuszko”.

Wyróżnienie $300 otrzymuje   Barbara Rodanska, Yattalunga, NSW, Australia, za płaskorzeźbę  „Kościuszko na koniu”.

Wyróżnienie $300 otrzymuje  Mikayelyan Hakob, Erevań, Armenia, za  obraz „Niewola”.

Nagrody specjalne otrzymują:

$300 Ihar i Ksenia Adasik, Grodno, Białoruś, za komiks „Kosciuszko Fortification”;

$200 Gloria Welniak, WI, USA, nagroda w kategorii “Friends of Kosciuszko”, za tkaninę „ Kosciuszko with Agrippa”.

Nagrody w kategorii literackiej. Młodzież

Pierwszą nagrodę $300 przyznano  Oskarowi Leja, lat 17, Sydney, Australia, za opowiadanie „Boy and Statue”.

Drugą nagrodę $250 przyznano Justynie  Oszust, lat 16,Czarna, Polska, za opowiadanie „Żywot Tadeusza Kościuszki skreślony ręką jego z zaświatów”.

Trzecią nagrodę $200 przyznano  Ewie Małek, lat 16, Michałowice, Polska, za  opowiadanie „Au revoir Havre-Bienvenue Philadelphie”.

Wyróżnienie $100 otrzymuje Szymon Woźniak, lat 13, Włocławek, Polska za opowiadanie „Kościuszko i ja”.

Wyróżnienie $100 otrzymuje Michał Kościuszko, lat 18, Julianów,  Polska, za wiersz pt. „Saratoga”.

Wyróżnienie $100 otrzymuje Urszula Solarz,  lat 14, Nowy Jork,  USA, za opowiadanie „Dear Mr Kosciuszko”.

Nagrody w kategorii literackiej. Dorośli

Dwie równorzędne  Pierwsze nagrody otrzymują:

$500 Margarita Schultz, Buenos Aires, Argentyna za wiersz pt. “Homage to Kosciuszko”,

$500  Paweł Dobrucki., Cieszyn, Polska , za wiersz pt “The Highest Mountain”

Dwie równorzędne Drugie nagrody otrzymują:

$300, Marek Baterowicz, Sydney, Australia, za opowiadanie „Dni Paryskie”,

$300, Piotr Boroń, Krakow, Polska, za opowiadanie  „Podróż do młodości”.

Dwie równorzędne Trzecie nagrody otrzymują:

$200, Mariana Nikołowa, Sofia, Bułgaria, za opowiadanie „Spotkanie ze znanym pisarzem”,oraz

$200, Ilona Poseliuzhna, Czortkiv, Ukraina, za opowiadanie „Który pozostał człowiekiem”.

Wyróżnienie $150 otrzymuje Cezary Dąbrowski, Warszawa, Polska, za wiersz pt. „Wolność”.

Wyróżnienie $150 otrzymuje Jarosława Pawluk, Żytomierz,Ukraina, za poemat pt. „Rycerskość ducha”.

Wyróżnienie $150 otrzymuje Marek Jurgoński, Zielona Góra,  Polska, za wiersz pt. „Rozmowa z sobą i Polską”.

Nagrody w kategorii muzycznej. Młodzież

Pierwszą nagrodę $500 otrzymuje  Amelia Gnatek, lat 14, Sydney, Australia,  za piosenkę pt. „A Forgotten Hero”.

Drugą nagrodę $300 otrzymuje Julian Gilewski, lat 16, Warszawa, Polaska, za kompozycję  „Kosciuszko’s Musical Moment”.

Trzecią nagrodę $200 otrzymuje Hanna Kuczewska, lat 18, Katowice, Polska, za piosenkę „Dąb i sosna” .

Wyróżnienie $100 otrzymuje Wolomydyr Sviatiev, lat 16, Zaporoże, Ukraina,. Za kompozycję duet fortepianowy „Ból za swoich”.

Wyróżnienie $100 otrzymuje Kamil Sobańtka, najmłodszy uczestnik konkursu, lat 12, Cieciułowo, Polska, za śpiew „Polonez Kościuszkowski”

Wyróżnienie $100 otrzymuje Krystian Davis, lat 15, Sydney, Australia, za rap ”Will tell you story”.

Nagrodę specjalną Konsulatu RP w Sydney bon towarowy na $250 otrzymują bracia Denis i Krystian Davis, Sydney, Australia.

Nagrody w kategorii muzycznej. Dorośli

Dwie równorzędne  Pierwsze nagrody otrzymują:

$1500, Krzysztof Derwiński, Anna Zamecznik i Zofia Kaszubska, Melbourne, Australia, za piosenkę pt. „Kosciuszko’s Dream”, oraz

$1500, Michał Skarżynski, Warszawa, Polska, za piosenkę pt. „Rozmowa z Naczelnikiem”.

Dwie równorzędne  Drugie nagrody otrzymują:

$500, Adam Marek Wojdak, Warszawa i  Barbara Postawa, Kwidzyń, Polska,  za piosenkę pt. „Nie ma Polski bez Kościuszki”,

$500,  Wojciech Popkiewicz i Bogusław Klimsa, Wrocław, Polska, za piosenkę „Panorama Racławicka”.

Dwie równorzędne  Trzecie nagrody otrzymują:

$300, Josef Miller i Maria Bukowska, Melbourne oraz Marek Baterowicz, Sydney, Australia, za Tryptyk” Odwieczny obłok;

$300,  Adam Marek Wojdak, Warszawa, Barbara Postawa, Kwidzyń, Polska, za  piosenkę „Kołysanka dla Tadeusza”.

Wyróżnienie $200 otrzymuje  Romuald Twardowski, Warszawa, Polska, za kompozycję pt  „Polonaise”.

Wyróżnienie $200 otrzymuje  Grzegorz Tylec, Lublin, Polska, za suitę orkiestrową pt. „Życiorys T.Kościuszki”.

Wyróżnienie $200 otrzymuje Jurij Kosjakow, Brześć, Białoruś, za piosenkę „Imia Kostiuszki”.

Wyróżnienie $200 otrzymuje Sławek Kazan, Southport, Qld Australia, za piosenkę „Śladami Strzeleckiego”.

Wyróżnienie $200 otrzymują Daniel Świąder i Elżbieta Kalinowska , Mysiadło, Polska, za piosenkę „Uśmiech Tadeusza”.

Nagrody specjalne ufundowane przez Konsulat RP w Sydney

Marcin Koszołko, Melbourne, Australia, za piosenkę-miniaturkę, „Kosciuszko’s Story”, bon wartości $250 .

Adam Fiala, Perth, Australia, za  „Balladę o Mt Kosciuszko”jako „Pierwszy na mecie”, bon wartości $250.

Sławek Kazan, South Port, Qld, Australia, za piosenkę „Śladami Strzeleckiego”, bon wartości $250.

Josef Miller, Marek Baterowicz i Maria Bukowska, za Tryptyk „Odwieczny obłok”, dwa bony po $250.

Krzysztof Derwinski, Zofia Kaszubska i Anna Zamecznik, za piosenkę „Kosciuszko’s Dream”, dwa bony po $250.

Trzy muzyczne nagrody specjalne ufundowane przed portal PULS POLONII

$200,  Magda Krakowska i Anna Massetti, Melbourne, Australia, za piosenkę  „Insurekcja”.

$200, Eugeniusz i Maja Kędziora, Sydney, Australia, za piosenkę „Dla unii serc”

$200,  Adam Fiala (Perth) i Barbara Postawa (Kwidzyn), za piosenkę „Kościuszko rap. Idol młodzieży”.

Werdykt ogłoszony 2 września 2017.

Podpisany przez:

Prof. Alex Storozynski                                Dr  Ernestyna Skurjat-Kozek

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.