Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs na limeryk 2013

Autor: admin dnia 14 Maj 2013 Brak komentarzy

Regulamin konkursu

“Limeryk 2013″

1          Organizator i czas trwania konkursu

1.1       Organizatorem konkursu (zwanym dalej konkursem) pod nazwą ‘limeryk 2013’ jest Waldemar Szefliński, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

1.2       konkurs rozpoczyna się w dniu 23 kwietnia 2013r. i trwa do 20 maja 2013r.

1.3       konkurs organizowany jest za zezwoleniem władz UKW oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2          Warunki uczestnictwa w konkursie

2.1       Uczestnikiem konkursu może zostać każdy obecny student oraz pracownik UKW  (zwany dalej uczestnikiem)

2.2       Głosującym może zostać każdy obecny student oraz pracownik UKW  (zwany dalej głosującym)

3          Zasady przeprowadzenia konkursu

3.1       W dniach od 23 kwietnia 2013r do 15 maja 2013r uczestnik nadsyła jeden AUTORSKI limeryk napisany w języku ANGIELSKIM na poniższy adres mailowy:

limeryk.2013@gmail.com

3.2       Każdy email zawierający konkursowy limeryk musi być imienny – uczestnik ma prawo do przesłania tylko jednego limeryku. Nadesłanie więcej niż jednego limeryku dyskwalifikuje nadsyłającego z uczestnictwa w konkursie. Limeryki nadesłane po w/w czasie lub niepodpisane nie biorą udziału w konkursie.

3.3       Konkursowe limeryki zostaną upublicznione (anonimowo) w budynku UKW przy ulicy Grabowej 2 (gabloty/tablice ogłoszeniowe na trzecim piętrze budynku) w dniach od 6 maja 2013r do 13 maja 2013r. W tych dniach każdy głosujący (którym może być także uczestnik) będzie mógł oddać JEDEN głos na, zdaniem głosującego, najciekawszy limeryk z listy wywieszonej w w/w miejscu, podając numer limeryku z listy.

Ważne głosowanie musi mieć charakter jawny, tzn. email z wytypowanym limerykiem musi być imienny, wraz z podaniem wydziału, kierunku i innych danych umożliwiających identyfikację głosującego. Głosy anonimowe lub/i wielokrotne nie będą brane pod uwagę. Głosy należy oddawać na adres podany w punkcie 3.1 niniejszego regulaminu.

3.4       W dniu 20 maja 2013r ogłoszony zostanie zwycięzca konkursu.

3.5       Zwycięzcą konkursu zostanie uczestnik, który zbierze największą ilość głosów. W przypadku, gdyby większa ilość limeryków zebrała taką samą ilość głosów, organizator powoła komisję złożoną z jednego wykładowcy oraz trzech studentów UKW (kierunki filologia angielska/lingwistyka) w celu wytypowania zwycięzcy.

4          Nagroda

4.1       Przekazanie nagrody książkowej zwycięzcy konkursu odbędzie się  pomiędzy 3 czerwca 2013r a 13 czerwca 2013r.

4.2       Sponsorem nagrody jest UKW.

5          Postanowienia końcowe

5.1       Każdy uczestnik konkursu przez sam fakt uczestnictwa zapewnia organizatora, iż nadesłany przez niego limeryk jest autorski. Nadesłanie nieautorskiego limeryku równoznaczne jest z dopuszczeniem się plagiatu.

5.2       Każdy uczestnik konkursu oraz głosujący zgadza się na warunki konkursu oraz przetwarzanie jego danych osobowych (nazwiska, imienia, nazwy wydziału oraz kierunku studiów, roku studiów, adresu email) przez organizatora, oraz upublicznienie jego nazwiska wraz z limerykiem, w przypadku wygrania konkursu. Nadesłanie limeryku/głosu na adres mailowy w punkcie 3.1 regulaminu oznacza zgodę na powyższe.

5.3       Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do upublicznienia limeryków, które swoją treścią w sposób rażący przekroczą granice dobrego smaku lub swoją formą (poziom językowy) będą na rażąco niskim poziomie, nie do zaakceptowania w konkursie. Poza powyższymi przypadkami organizator nie będzie ingerował w treść i formę nadsyłanych limeryków.

5.4       W przypadku, gdy zwycięzcą konkursu zostanie obecny student UKW, odbiór nagrody wymaga przedłożenia przez zwycięzcę indeksu.

5.5       Regulamin niniejszy dostępny jest w budynku UKW przy ulicy Grabowej 2 (gabloty/tablice ogłoszeniowe na korytarzach; sekretariat Instytutu Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej, pokój 302; strona Katedry Filologii Angielskiej UKW: http://www.ukw.edu.pl/jednostka/katedra_filologii_angielskiej/filologia_angielska).

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.