Główna » Konkursy satyryczne 2016, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS LITERACKI NA FRASZKĘ PN “FRASZKI NA KRÓLA”

Autor: admin dnia 8 Listopad 2016 Brak komentarzy

Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie i Zamek Królewski na Wawelu zapraszają dzieci klas V i VI szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną województwa małopolskiego do udziału w konkursie literackim pn. Fraszki Na króla.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie trzech fraszek, dedykowanych wybranym postaciom świata kultury i władzy Rzeczypospolitej wieku XVI i XVII.

Termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2016 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się 16 grudnia 2016 r. w budynku nr 7 na Wzgórzu Wawelskim.

„Fraszki nie przepłacone, wdzięczne fraszki moje
w które ja wszystkie kładę tajemnice swoje”

Tak o fraszce pisał Jan Kochanowski, jeden z najwybitniejszych poetów doby renesansu, uznawany także za autora polskiej nazwy tego rodzaju wiersza.

Fraszka to krótki utwór rymowany lub wierszowany o charakterze żartobliwym, refleksyjnym, pochwalnym, miłosnym czy biesiadnym. Jednak każda z nich musi posiadać przesłanie i puentę.

Waszym zadaniem jest:

 • napisanie 3 fraszek, każda po maksymalnie 8 wersów (czcionką 14 Times New Roman)
 • dedykowanych wybranym przez siebie postaciom świata kultury i władzy Rzeczypospolitej wieku XVI – XVII

Jury pod przewodnictwem Ewy Stadtmüller oceniać będzie:
a) poprawność językową
b) dbałość o piękno wypowiedzi,
c) znajomość epoki i opisywanej postaci,
d) żartobliwą tonację, zabawną puentę, trafne przesłanie,
e) oryginalność ujęcia tematu

Czas trwania konkursu:

 • ogłoszenie 1 września 2016
 • termin nadsyłania prac upływa 20 listopada 2016 (decyduje data stempla pocztowego)
 • ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 16 grudnia 2016 o godzinie 10.00 w budynku nr 7 na Wzgórzu Wawelskim

Informacje dodatkowe

 • Pracę konkursową należy opatrzyć godłem słownym (pseudonimem).
 • Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną tym samym godłem, zaklejoną kopertę zawierającą czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa (do pobrania ze strony internetowej Zamku Królewskiego, zakładka Edukacja/Konkursy i inne działania/Konkurs „Na króla”.
 • Prace należy przesłać pocztą pod adres:
  Zamek Królewski na Wawelu, Dział Oświatowy,
  Wawel 8, 31- 001 Kraków,
  z dopiskiem „Konkurs – fraszka”
 • Laureaci zostaną telefonicznie lub pocztą elektroniczną powiadomieni o przyznaniu nagrody.
 • Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnego bezpłatnego wykorzystania na cele statutowe.


Kontakt z Organizatorami:

Zamek Królewski na Wawelu – Robert Adamczak, Agnieszka Pytel, tel. 12 422-51-55, wew. 443
Podgórska Biblioteka Publiczna w Krakowie – Anna Grychowska, tel. 12 267-28-25. wew.16

Regulamin konkursu

Karta_uczestnictwa

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.