Główna » Konkursy satyryczne 2012, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS LITERACKI “KOSZAŁEK OPAŁEK W GŁĘBIACH MORII”

Autor: admin dnia 13 Wrzesień 2012 Brak komentarzy

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i Stowarzyszenie Kulturalne “Bibliofil” ogłaszają Konkurs literacki „Koszałek Opałek w  głębiach Morii”.


Konkurs organizowany jest w 170. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej i w 120. rocznicę urodzin J.R.R. Tolkiena.

Prace konkursowe należy przysyłać do dnia: 31 października 2012 r.

Wyobraź sobie, ze trzymasz w ręku czarodziejskie pióro, które przeniesie Cię w dalekie, nieznane strony, do niezwykłych głębi Śródziemia….. W Morii spotkasz znane postacie, a wśród nich Koszałka Opałka. Przeżyjesz z nimi fantastyczne przygody. Opowiedz nam jedną z nich.

Cele konkursu:

 • popularyzacja twórczości Marii Konopnickiej (w 170. rocznicę urodzin) i J.R.R. Tolkiena (w 120. rocznicę urodzin) i wartości moralnych w niej zawartych,
 • poszerzanie wiedzy na temat literatury fantastycznej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji,
 • kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł,
 • rozwijanie uzdolnień literackich,
 • propagowanie czytelnictwa.

Organizator:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, Stowarzyszenie Kulturalne „Bibliofil”

Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku 15-100 lat

Wymagania konkursowe:

 • tekst prozatorski np.:  baśń,  opowiadanie, reportaż, pamiętnik
 • wyraźne nawiązanie do twórczości J.R.R. Tolkiena i Marii Konopnickiej,
 • elementy powieści fantastycznej lub baśni
 • prace pisemne, technika komputerowa lub papierowa, do 3 stron formatu A4, czcionka 14, 1 odstęp między wierszami, format PDF.
 • prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w konkursach literackich.

Oprócz powyższych wymagań oceniane będą także:

 • oryginalność kompozycji, narracji, obrazowanie,
 • bogactwo języka, żywość dialogu,
 • poprawność stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna,
 • estetyka pracy: marginesy, akapity, poprawność zapisu.

Przebieg konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i osób dorosłych. Prace konkursowe  oceniać będzie jury zgodnie z podanymi niżej wymaganiami. Przyzna ono nagrody i wyróżnienia. Nagrodzone prace opublikowane zostaną na stronie internetowej organizatora www.bpsuwalki.prv.pl oraz w publikacji zawierającej prace pokonkursowe.

Termin nadsyłania prac:

Prace konkursowe należy przysyłać do dnia: 31 października 2012 r.

- w formie papierowej na adres:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej,

ul. E. Plater 33A,

16-400 Suwałki

lub elektronicznej: bpsuwalki@wp.pl

z dopiskiem „Koszałek Opałek w głębiach Morii”

Inne ważne ustalenia konkursu:

Laureaci konkursu otrzymają nagrody, wyróżnienia i dyplomy.

Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie odbioru nagród.

Nagrodzone teksty zostaną opublikowane.

 • Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej także na stronie www.bpsuwalki.prv.pl.
 • Dane osobowe wszystkich uczestników  pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych, w mediach tylko w celu promocji uzdolnionych twórców.
 • W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.

Organizator prosi o złożenie pisemnego oświadczenia:

Oświadczam, że nadesłane prace są moja własnością oraz posiadam pełne prawa autorskie. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Konkursu Literackiego “Koszałek Opałek w głębiach Mori” w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami). Poprzez przekazanie pracy na konkurs nieodpłatnie przenoszę na Organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do nich we wszystkich obszarach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zmianami).

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.