Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs Literacki wiersza lub fraszki „O wirusie w koronie”

Autor: admin dnia 15 Maj 2020 Brak komentarzy

Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju  zaprasza wszystkich do udziału w konkursie literackim wiersza lub fraszki „O wirusie w koronie”. Zachęcamy do wzięcia udziału. Najlepsze wiersze i fraszki zostaną zamieszczone w małym tomiku „Pandemicznych wierszy” Iwonicz-Zdrój 2020 r.

REGULAMIN

Konkurs Literacki wiersza lub fraszki „O wirusie w koronie”

1. Konkurs adresowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu gminy Iwonicz-Zdrój. 2.Celem konkursu jest rozwój umiejętności twórczych .

3.Konkurs polega na napisaniu samodzielnie wiersza lub fraszki „O wirusie w koronie”.

4.Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór.

5. Praca powinna być napisana w formie komputerowej. 6. Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, rzetelny oraz

nienaruszających dóbr osobistych innych osób.

7.Powołana przez organizatorów komisja artystyczna oceniać będzie: zgodność z tematem, samodzielność, pomysłowość autora, styl i język utworu.

8. Prace oceniane będą w kategoriach:

I kategoria – do klasy III
II kategoria – klasy IV– VIII
III kategoria – dorośli

9.Każda praca powinna być podpisana: tytuł wiersza lub fraszki, imię i nazwisko autora, wiek, miejsce zamieszkania ,numer tel.

10. Prace należy przesyłać na adres organizatora – gok@iwonicz-zdroj.pl do dnia 30 maja 2020 r.

11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 15 czerwca 2020 r ., a wyniki zostaną ogłoszone na stronie GOK .

12. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane i pozostają do dyspozycji organizatora. Prace zostaną zamieszczone na stronie www.gok.iwonicz-zdroj.pl oraz www.facebook.com/gokiwonicz

13. Nagrody zostaną wręczone w najbliższym możliwym terminie, o którym poinformujemy uczestników konkursu.

14. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację regulaminu, proszę również o podpisanie zgody RODO.

ZGODA RODO

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią regulaminu konkursu literackiego „ O wirusie w koronie” i w pełni go akceptuję, jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka przez GOK z siedzibą w Iwoniczu – Zdroju w celu promocji w galerii foto na stronie internetowej www.gok.iwonicz-zdroj.pl oraz www.facebook.com/gokiwonicz/ Wiem, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że mam prawo dostępu, kontroli i możliwość przetwarzania danych.

……………………………….……………………..
podpis opiekuna\lub uczestnika pełnoletniego

Podpisaną zgodę RODO (należy je wydrukować bądź przepisać, zrobić zdjęcie lub skan) wysyłać wraz z wierszem czy fraszką na gok@iwonicz-zdroj.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić nr.tel. 507 116 617 

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.