Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS LITERACKI DLA DOROSŁYCH

Autor: admin dnia 21 Listopad 2020 Brak komentarzy

KONKURS LITERACKI DLA DOROSŁYCH

REGULAMIN:

Organizatorem konkursu jest Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich

I. Cele konkursu:

1. Zachęcanie utalentowanych osób do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

3. Budzenie wrażliwości literackiej u osób dorosłych.

II. Uczestnicy:

Konkurs adresowany jest do osób dorosłych.

III. Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. W konkursie może wziąć udział każdy piszący po ukończeniu 18 rż.

2. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim.

3. Utwór powinien być podpisany wg schematu:

• imię i nazwisko uczestnika konkursu,

• wiek

• numer telefonu i adres e mail

4. Jeden Autor może przedstawić jeden utwór.

V. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie Utworu literackiego: wiersza, fraszki, limeryku lub opowiadania spełniającego następujące wymagania:

• Utwór powinien stanowić zamkniętą formę literacką mieszczącą się w gatunkowej formule poezji.

• Utwór powinien być pracą własną uczestnika, do której uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich.

• Tematyką konkursu jest : czas zadumy i refleksji nad przemijalnością życia ziemskiego.

• Utwór, w którym liczba błędów stylistycznych, gramatycznych i ortograficznych uniemożliwi zrozumienie tekstu, nie będzie oceniany przez Jury konkursu.

VI. Termin i miejsce składania prac:

• Utwór należy dostarczyć w terminie do 30 listopada 2020 r.

• Prace należy przesłać drogą internetową na adres e mail: instruktorzy@ddkpiekary.com.pl lub dostarczyć osobiście na

adres: Dzielnicowy Dom Kultury w Piekarach Śląskich, ul. Roździeńskiego 99, 41-946 Piekary Śląskie.

VII. Jury:

1. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Jury Konkursu, w którego skład wchodzą osoby wskazane przez Organizatora, o

wygranej laureaci zostaną poinformowani telefonicznie w dn. 3 grudnia 2020 r.

2. Decyzja Jury Konkursu jest niepodważalna i ostateczna.

VIII. Kryteria oceniania:

1. Twórczy charakter utworu.

2. Poprawność stylistyczna i językowa.

3. Oryginalność pomysłu.

4. Spełnienie wymogów regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe:

1.Uczestnicy zgłaszający się do konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych jak i na

bezpłatną publikację wizerunku na stronie internetowej oraz facebooku. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane na stronie internetowej domu

kultury oraz Facebooku placówki.

2.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.