Główna » Konkursy satyryczne 2015, WSZYSTKIE WPISY

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI “KRÓTKA FORMA LITERACKA: FRASZKA”

Autor: admin dnia 29 Styczeń 2015 Brak komentarzy

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

„Krótka forma literacka: fraszka”


1. Konkurs „Krótka forma literacka” organizuje Wydawnictwo św. Macieja Apostoła z siedzibą w Lublińcu.

2. Przedmiotem konkursu jest fraszka, napisana w języku polskim.

3. Napisany czcionką 12 Times New Roman zestaw konkursowy powinien zawierać od 5 do 10 fraszek.

4. Tematyka fraszek dowolna, jednak preferowane będą teksty promujące wartości chrześcijańskie.

5. Uczestnikiem konkursu może być każdy pełnoletni twórca, niezależnie od miejsca zamieszkania; autor z Polski,  a także z zagranicy.

6. Uczestnik może zgłosić tylko jeden zestaw fraszek. Fraszki mogą być dotychczas publikowane w prasie bądź w internecie, nie mogą być jednak nagradzane w innych konkursach. Zgłoszone do konkursu utwory bezwzględnie muszą być własnego autorstwa.

7. Każdy zestaw utworów powinien być podpisany (imię i nazwisko Autora, wiek, adres korespondencyjny i telefon kontaktowy). Dane tylko do użytku Organizatora konkursu.

8. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2015. Zgłoszenia należy nadsyłać wyłącznie na adres e-mailowy Wydawnictwa św. Macieja Apostoła: wydawnictwomacieja@gmail.com w pliku Word jako załącznik do e-maila. Nadesłane teksty nie będą zwracane.

9. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2015. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni e-mailowo o werdykcie jury, który zamieszczony zostanie także na stronie internetowej Wydawnictwa: wydawnictwomacieja.blogspot.com, podstrona „Konkurs Krótka forma literacka”.

10. Jury konkursu, po dokonaniu oceny nadesłanych zestawów aforyzmów, przyzna nagrodę główną: publikację tomiku fraszek zwycięzcy konkursu. Książka laureata ukaże się w czerwcu 2015 roku. Szczegóły publikacji ustalone zostaną między Wydawnictwem a laureatem.

11. Nagroda specjalna, w kwocie 100 zł, zostanie przyznana za najlepszą fraszkę o Wydawnictwie św. Macieja Apostoła. Fraszka ta zostanie zamieszczona w publikacjach Wydawnictwa św. Macieja Apostoła.

12. Uczestnikom konkursu zostanie zaproponowany udział w pokłosiu konkursowym – książce, która ukaże się w maju 2015 roku. O szczegółach publikacji wszyscy uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni drogą e-mailową.

13. Zgłoszenie swojego udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminowych. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z regulaminem konkursu.

Organizator: Wydawnictwo św. Macieja Apostoła

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.