Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

Gminny Konkurs Literacki pt.”Moje życie na kwarantannie”

Autor: admin dnia 15 Maj 2020 Brak komentarzy

Z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa i związaną z nim  narodową kwarantannę, Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie, zachęcają wszystkich którzy lubią bawić się słowem i mają literacką fantazję do wzięcia udziału w: Gminnym Konkursie Literackim pt. „Moje życie na kwarantannie”.

KONKURS MA ZASIĘG GMINNY

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Gminnym Konkursie Literackim pt.”Moje życie na kwarantannie”.
 2. Organizatorem Konkursu są: Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie i Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie.
 3. Konkurs ma zasięg gminny i adresowany jest  zarówno do uczniów szkół podstawowych, jak i osób dorosłych.
 4. Konkurs przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
  • I kategoria – uczniowie klas IV – VI,
  • II kategoria – uczniowie klas VII – VIII,
  • III kategoria – uczniowie klas szkół ponadpodstawowych oraz dorośli.
 5. Termin nadsyłania prac do 08.06.2020 r.
 6. Prace należy przesłać pocztą na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Przyrowie ul. Częstochowska 7, Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie ul. Częstochowska 7,  lub drogą e- mailową na adres: gok@przyrow.plgbp.przyrow@xl.pl.
 7. Wszystkie utwory mają charakter otwarty dla społeczeństwa.

Cele konkursu

 1. Rozbudzanie w społeczności lokalnej wrażliwości na piękno literatury.
 2. Rozwijanie pasji literackich w dobie pandemii.
 3. Edukacja literacka i rozwijanie wrażliwości estetycznych.
 4. Poszukiwanie i promocja najciekawszych zjawisk i talentów literackich.

Zasady uczestnictwa

 1. Do konkursu można zgłosić dwa utwory literackie, mogą to być: wiersz, opowiadanie, anegdota lub fraszka.
 2. Nadesłane prace będą podlegały ocenie Komisji powołanej przez organizatorów.
 3. Dla laureatów organizatorzy zapewniają nagrody książkowe.
 4. Nagrodzone utwory zostaną zamieszczone na stronie internetowej UG, facebooku GBP oraz gazecie lokalnej.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe wynikające z nadesłania prac.

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, wizerunek.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w konkursie.
 4. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 5. Wypełnioną  kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy wraz z pracami przesłać organizatorom.
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.