Główna » Konkursy satyryczne 2016, WSZYSTKIE WPISY

XXIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI “O BUŁAWĘ HETMAŃSKĄ”

Autor: admin dnia 5 Luty 2016 Brak komentarzy

Regulamin XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
„O Buławę Hetmańską”

Organizatorzy:
Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP i Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku

Cele:
• wymiana doświadczeń twórczych,
• budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,
• propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski.

Zasady uczestnictwa:
• konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w stowarzyszeniach twórczych i organizacjach związkowych.
• tematyka wierszy nie jest ograniczona.
• uczestnicy nadsyłają zestawy trzech utworów poetyckich, niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nienagradzanych w innych konkursach.
• prace konkursowe w trzech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) należy opatrzyć godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie z tym samym godłem podać godło, imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail, zawód i wysłać na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Dobra 12, 15-034 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki”.
• organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.
• nagrody rzeczowe nie będą wysyłane pocztą.
• o nagrodach Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Terminy:
Nadsyłanie zestawów do 15 marca 2016 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich 28-29 maja 2016 r. w Białymstoku.

Nagrody:
Buławy Hetmańskie – Złota, Srebrna i Brązowa,nagrody rzeczowe.

Ustalenia dodatkowe:
Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania w wydawnictwach okolicznościowych nagrodzonych, wyróżnionych przez Jury utworów. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.
Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr. 133/97 poz. 883. Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza , iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.

Zapraszamy do udziału w Turnieju Jednego Wiersza o tematyce związanej z Podlasiem. Ogłoszenie wyników podczas Buławy.
W konkursach mogą uczestniczyć dotychczasowi laureaci.

Telefon kontaktowy: Okręg Podlaski ZNP – 693 032 767, kol. I. Grabowiecka – 606 852 587.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.