Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

XVII KONKURS LITERACKI “O SZCZYPTĘ SOLI”

Autor: admin dnia 21 Maj 2013 Brak komentarzy

Z okazji Święta Solan Klub Literacki “De Facto”

w Nowosolskim Domu Kultury i Urząd Miasta w Nowej Soli ogłaszają

XVII Konkurs Literacki “O Szczyptę Soli”

I. Organizator konkursu:

Klub Literacki “De Facto” w Nowosolskim Domu Kultury ul. J. Piłsudskiego 49; 67-100 Nowa Sól;

współorganizator: Urząd Miasta w Nowej Soli

II. Regulamin konkursu przewiduje następujące kategorie wiekowe:

- kategoria dziecięca: do 13 lat
- kategoria młodzieżowa: od 14 do 17 lat
- kategoria dorośli: od 18 lat

III. Przedmiot konkursu:

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najciekawszych prac literackich inspirowanych przeżyciami związanymi z Nowa Solą lub jej najbliższymi okolicami.

1. Na konkurs przyjmowane będą krótkie formy literackie o tematyce nowosolskiej, w trzech kategoriach: poezja, proza, eseistyka i publicystyka; uczestnicy zgłaszają:

- w kategorii POEZJA - do czterech utworów poetyckich (wiersze, fraszki)
- w kategorii PROZA - jeden utwór literacki do 2 str. A4 (opowiadanie, esej, recenzja, fragment dziennika, pamiętnik itp.)
- w kategorii ESEISTYKA i PUBLICYSTYKA – jeden utwór (reportaż, esej, szkic literacki) do 3 stron A4 znormalizowanego maszynopisu.

2. Dane autorki / autora: imię i nazwisko, dokładny adres, telefon kontaktowy (e-mail) należy dołączyć do utworów w osobnej, zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem (pseudonimem) jak prace konkursowe. Udział w konkursie bez względu na wiek. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.

3. Prace konkursowe należy dostarczyć w trzech jednobrzmiących egzemplarzach opatrzonych godłem.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 3 czerwca 2013 na adres:

Nowosolski Dom Kultury (Klub Literacki „De Facto”)
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49
67-100 Nowa Sól

4. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 21 czerwca br. o godzinie 17:00 w Nowosolskim Domu Kultury.

5. Rada Artystyczna, powołana przez organizatora, oceniać będzie: wartość artystyczną, warsztat literacki, oryginalność i nowatorskie podejście do wybranego tematu.

6. Laureaci otrzymają statuetki, nagrody książkowe i dyplomy, autorzy prac wyróżnionych nagrody książkowe i dyplomy, a wszyscy uczestnicy konkursu, okolicznościowe dyplomy.

Kontakt z organizatorką:

Irena Kasprzak tel. 603 531 065 (12-22:00)
e-mail: irena.kasprzak@gazeta.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.