Główna » A JAK CIEKAWOSTKI, WSZYSTKIE WPISY, Wacław Klejmont

Wacław Klejmont – Zasłużony dla Olecka

Autor: admin dnia 22 Kwiecień 2011 Brak komentarzy

25 lutego 2011r. podczas sesji Rady Miejskiej w Olecku Wacław Klejmont otrzymał medal “Zasłużony dla Olecka” w dowód uznania za szczególne dokonania na rzecz rozwoju i promocji Miasta oraz inicjatywy służące dobru mieszkańców. Pamiątkową uchwałę wraz z medalem wręczył Wacławowi Klejmontowi z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej, Romuald Wojnowski.

Z wnioskiem o nadanie tego wyróżnienia wystąpił Burmistrz Olecka, Wacław Olszewski.
Wacław Klejmont - nauczyciel, satyryk, felietonista, eseista, krytyk literacki – pracę nauczycielską rozpoczął w Wiżajnach 1 września 1968 r., a po czterech latach przeniósł się do Olecka. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim z tytułem magistra. Debiutował w roku 1969 i współpracował z wieloma pismami ogólnopolskimi oraz lokalnymi w dziedzinie satyry i krytyki literackiej. Jego dorobek był prezentowany w programach radiowych i telewizyjnych. Uprawia krytykę literacką, zamieszczając recenzje i szkice m.in. w “Poezji”, “Integracjach”, “Zeszytach Literackich”, “Jaćwieży”, a jego eseje przytacza w przypisach bibliograficznych najnowszy 10-tomowy słownik “Współcześni Polscy Pisarze i Badacze Literatury” pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan.

Wydał m.in.: “Ubezwłasnowolniony piecuch na etacie Feniksa” (1985), “Almanachomachia” (1988), “Siradiada” (1988), “Eko . fraszki, echo . fraszki” (1993), “Wsuwaliada. Limeryki” (1996), “Zasuwalnik. Limeryki” (1999), “Nad rozbitą amforą. Epigramy” (2002).
Utwory Wacława Klejmonta znajdują się w licznych reprezentatywnych antologiach fraszek i aforyzmów.
Pan Wacław Klejmont pracował w szkołach oleckich jako polonista i organizator zespołów artystycznych żywego słowa oraz animator cyklicznych imprez kulturalnych, m.in. Konkursu Recytatorskiego – “Poeci Warmii, Mazur i Suwalszczyzny” do przejścia na emeryturę w roku 2005. Uczestnicząc w życiu literackim miasta i regionu, współtworzył grupę poetycką “Legary” (1978 – 1979), współorganizował Oleckie Czerwce Poetyckie (1976 – 1985) oraz gołdapskie spotkania pod nazwą “Ocalenie przez poezję” (1993 – 2002).
Aktywnie włączał się w organizację Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, “Sztamy”, “Przystanku Olecko” i wszelkich działań wystawienniczych oraz redakcyjnych (książki, katalogi, czasopisma lokalne, poradnictwo warsztatowe dla utalentowanej dziennikarsko i literacko młodzieży, udział w jury konkursów recytatorskich i literackich). Od 1980 roku należał do “Solidarności” i współredagował pierwsze oleckie czasopismo KO Ziemi Oleckiej “Solidarność” – “Gazetę Olecką”. Znany jest w środowisku z działalności prospołecznej. Był radnym Rady Miejskiej w Olecku w kadencjach 1994 – 1998, 1998 – 2002, 2006 – 2010.

Nagrody:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- Złoty Krzyż Zasługi

- Nagrody zdobyte w wielu ogólnopolskich konkursach literackich, m.in. w Zduńskiej Woli, Sieradzu, Chrzanowie, Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim, Siedlcach, Białymstoku, Zabrzu, Krakowie.
Medal “Zasłużony dla Olecka” przyznawany jest od 2002 r. Jest wyrazem wyróżnienia przez Radę za szczególne dokonania na rzecz rozwoju i promocji Miasta oraz inicjatywy służące dobru mieszkańców. Nadaje się go osobom fizycznym i prawnym.
To dziesiąte odznaczenie przyznane przez radnych osobom z Olecka.

www.olecko.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.