Główna » Konkursy satyryczne 2015, WSZYSTKIE WPISY

V KONKURS SATYRYCZNY IM. ANDRZEJA GAWROŃSKIEGO NA WIERSZ SATYRYCZNY

Autor: admin dnia 9 Sierpień 2015 Brak komentarzy

Pani Krystyna Gawrońska i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej ogłaszają V Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego, satyryka Polonii australijskiej na wiersz satyryczny .

Regulamin i warunki konkursu

1.  Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs obejmuje twórczość literacką w kategorii wiersza satyrycznego. Nadsyłane utwory w języku polskim powinny podejmować szeroko pojętą tematykę polską i/lub polonijną.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów satyrycznych w objętości nieprzekraczającej trzech stron znormalizowanego maszynopisu (podwójny odstęp, czcionka 12 pkt.): w trzech egzemplarzach (w przypadku tradycyjnej poczty) lub w jednym egzemplarzu jako załącznik w formacie pdf (w przypadku e-maila). Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać zestaw do trzech wierszy. Dopuszcza się słowa piosenek – jeśli zostały już nagrane, należy to nagranie także dołączyć do zgłoszenia (format mp3). Prace, które nie spełniają wymagań regulaminowych, nie będą uwzględnione w konkursie.

5. Prace należy opatrzyć godłem. To samo godło należy napisać na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, adresem e-mail i krótką informacją o sobie.

6. Prace konkursowe należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2015 roku, pod adres:
Konkurs satyryczny
PO Box 2237
Rowville VIC 3178
Australia

Uwaga dla uczestników z Polski: na kopercie pocztą lotniczą należy zaznaczyć: „AIR MAIL”.

7. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne ufundowane przez panią Krystynę Gawrońską. O ich przyznaniu i wysokości zadecyduje jury powołane przez organizatorów. Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród. Decyzja jury jest ostateczna.

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 2 stycznia 2016 roku, podczas Festiwalu POLART 2015 w Melbourne (w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin Autora). Laureaci zostaną poinformowani listownie/pocztą elektroniczną, a wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

9. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych na konkurs materiałów.
Uwaga! Prawa autorskie nagrodzonych prac zachowują organizatorzy.

10. Patronat medialny nad konkursem objęła Redakcja Polska Radia SBS – www.sbs.com.au/radio.

Więcej informacji: telefon +61(0)892044762 lub e-mail: polish@kurier.iinet.net.au.

Andrzej Rawita-Gawroński -  poeta, satyryk, prozaik, tłumacz. Urodził się 13 lipca 1916 r. w Zakopanem. Debiutował w 1938 r. w tygodniku ,,Mucha”. Walczył w partyzantce w Górach Świętokrzyskich w oddziale ,,Ponurego”, a następnie ,,Nurta”. Jako pchor. ,,Andrzej” napisał słowa do kilku piosenek partyzanckich, m.in. „My kraj bez Quislingów” i „Choć z dala swą mamy rodzinę i bliskich”. W 1950 uciekł łodzią przez Bałtyk. Od 1951 r. w Australii. W 1959 r. został nauczycielem kontraktowym państwowych szkół średnich. W 1964 r. otrzymał etat nauczycielski. W 1980 r. przeszedł na emeryturę. W latach 1982–83 prowadził wykłady z literatury polskiej na Monash University. Był współzałożycielem kabaretu ,,Wesoła Kookaburra”, dla którego pisał teksty. Pisał  także teksty dla kabaretu ,,Perskie Oko”. Działał m.in. w Polskim Kole Kulturalno-Artystycznym w Melbourne, w polskiej sekcji Radia 3ZZ. Drukował m.in. w ,,Tygodniku Polskim” (Melbourne), ,,Wiadomościach Polskich” (Sydney), ,,Kurierze Zachodnim” (Perth) i ,,Kulturze” (Paryż). Przetłumaczył z języka angielskiego na polski poemat „The Man from Snowy River” najsławniejszego poety australijskiego Andrew Bartona (Banjo) Patersona i „The Drover’s Wife” Henry’ego Lawsona.

Autor sztuk teatralnych: „Grzech i spółka” (maszynopis) oraz „Ziemia obiecana” (maszynopis). Wydał: „Z kangurem pod rękę” (1962) i„ Do góry nogami” (1981). Pośmiernie ukazały się: „Mój punkt widzenia. Zbiór felietonów australijskich” (1999) i „Zapiski z dwóch światów” (2001), red. Bogumiła Żongołłowicz.

Zmarł 23 listopada 1997 r. w Melbourne. Miał 81 lat.

http://www.bumerangmedia.com

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.