Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY „O ZŁOTĄ SZPILĘ”

Autor: admin dnia 20 Wrzesień 2011 Brak komentarzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu organizuje już po raz czternasty Ogólnopolski Turniej Satyry “O Złotą Szpilę”.

Obejmuje on cztery dziedziny twórczości:

I. TURNIEJ RECYTATORSKI

II PIOSENKA SATYRYCZNA

III. TURNIEJ LITERACKI

IV. TURNIEJ PLASTYCZNY

Rozstrzygnięcie Turnieju odbędzie się 19 listopada 2011 r. (sobota)

w Centrum Kulturalnym w Przemyślu o godz. 10.00.


ZASADY REGULAMINOWE

Turniej jest imprezą konkursową, otwartą dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych jak i zespołów, działających wyłącznie amatorsko.

Obejmuje cztery dziedziny twórczości:

KREACJĘ SŁOWA (dot. recytacji utworu satyrycznego),
MUZYCZNĄ, LITERACKĄ i PLASTYCZNĄ.

Impreza odbędzie się  w dniu

19 listopada 2011 r. (sobota)

w Centrum Kulturalnym

w Przemyślu o godz. 10.00.

I. TURNIEJ RECYTATORSKI

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednego utworu satyrycznego autora polskiego lub obcego. Czas trwania prezentacji do 10 minut.
Wykonawcy oceniani będą w 3 kategoriach wiekowych:

- uczniów gimnazjów,

- uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

- dorosłych.

Kartę zgłoszenia należy przesłać do  dnia
5 listopada 2011r.

II PIOSENKA SATYRYCZNA

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania jednej piosenki satyrycznej autora polskiego lub obcego, dowolnego kompozytora. Czas trwania prezentacji do 10 minut.
Kartę zgłoszenia należy przesłać do
5 listopada 2011r.

III. TURNIEJ LITERACKI

Uczestnicy nadsyłają dwa utwory satyryczne (forma i treść dowolna), dotychczas niepublikowanei nienagradzane w innych konkursach, do pięciu stron maszynopisu lub wydruku komputerowego w formacie A4 w czterech egzemplarzach.
Prace należy nadesłać opatrzone godłem wraz z metryczką zgłoszeniową
w zaklejonej kopercie.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa

15 października 2011r.

IV. TURNIEJ PLASTYCZNY

Turniej przebiega w 4 kategoriach wiekowych:

kat I      -     uczniowie gimnazjum;

kat. II   -     uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

kat. III  -     uczniowie (gimnazja i licea), studenci szkół

i uczelni artystycznych

kat. IV -     dorośli.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie prac lub pracy
o charakterze satyrycznym wykonanej w dowolnej technice oraz w formacie – max. A3 (297×420 mm).

Prace powinny być opisane: imię, nazwisko, adres, kategoria wiekowa, rok powstania, tytuł, technika wykonania. Należy je dostarczyć na własny koszt na adres organizatora, który nie odpowiada za ich zniszczenie w czasie przesyłki.

Termin nadsyłania prac do 22 października 2011 r.

Oceny i wyboru prac na wystawę pokonkursową dokona jury powołane przez organizatorów.

V. NAGRODY

Główną nagrodą Turnieju jest symbol „ZŁOTA SZPILA”.

Ponadto laureaci konkursu otrzymają nagrody
i wyróżnienia ufundowane przez organizatorai sponsorów konkursu.

VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnikom Turnieju nie zapewniamy wyżywienia oraz zwrotu kosztów podróży.

2. Turniejowi towarzyszyć będą zajęcia metodyczne.

3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac literackich oraz plastycznych zostaną powiadomieni
i zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.

5. Szczegółowych informacji udziela Dział Organizacji Działalności Artystycznej,  tel. (016) 678 35 50.

6. Sekretariat Turnieju:

Centrum Kulturalne w Przemyślu

ul. Konarskiego 9

37-700 Przemyśl

tel. (016) 678-35-50, 678-31-32

tel./fax (016) 678-20-09

e-mail: artystyczny@ck.przemysl.pl

www.ck.przemysl

Metryczka Zgłoszeniowa Autora PracyTURNIEJ LITERACKI


XIV Ogólnopolski Truniej Satyry

“O Złotą Szpilę”
Godło
1. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania: …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
3. Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………..
4. Wiek …………………………………………………………………………………………..
5. E-mail: ……………………………………………………………………………………….
Oświadczam, że zgłoszona do konkursu praca jest mojego autorstwa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celach promocji konkursu.
(Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych)
……………………………………………………………………
Podpis uczestnika konkursu

XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY

„O ZŁOTĄ SZPILĘ”

KARTA ZGŁOSZENIA PIOSENKI SATYRYCZNEJ

IMIĘ I NAZWISKO SOLISTY ……………………………………………………………………..

LUB NAZWA ZESPOŁU  …………………………………………………………………………….

ADRES ZAMIESZKANIA (TEL.) …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

INSTYTUCJA PATRONUJĄCA (TEL.)…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYCH OSIĄGNIĘCIACH

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

PROGRAM (obowiązkowo TYTUŁ,  AUTOR,  KOMPOZYTOR)

a). Tytuł ………………………………………………………………………………………………………

b). Czas ………………………………………………………………………..

c) .Kompozytor …………………………………………………………………………………………….

d). Autor słów, autor przekładu ……………………………………………………………………..

IMIĘ I NAZWISKO INSTRUKTORA ……………………………………………………………

NR. TELEFONU KONTAKTOWEGO …………………………………………………………..

ILOŚĆ OSÓB W ZESPOLE ………………………………………………………………………….

RODZAJ AKOMPANIAMENTU (CD, zespół-podać skład)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

.

DODATKOWE POTRZEBY ……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

INSTYTUCJA PATRONUJĄCA                                   PODPIS UCZESTNIKA

XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SATYRY

„O ZŁOTĄ SZPILĘ”

KARTA ZGŁOSZENIA RECYTATORA

IMIĘ I NAZWISKO ……………………………………………………………………………………..

ADRES ZAMIESZKANIA (TEL.) …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

INSTYTUCJA PATRONUJĄCA …………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYCH OSIĄGNIĘCIACH

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

AUTOR UTWORU I AUTOR PRZEKŁADU:

1) ……………………………………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………………………………….

TYTUŁ UTWORU:

…………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………

INSTYTUCJA  PATRONUJĄCA                                                           PODPIS UCZESTNIKA

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.