Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

TURNIEJ POETYCKI O “CHMIELAKOWY ANTAŁEK”

Autor: admin dnia 21 Czerwiec 2013 Brak komentarzy

Turniej Poetycki o „Chmielakowy Antałek” odbędzie się w ramach 43 Ogólnopolskiego Święta Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 2013.

Organizatorem Turnieju jest Krasnostawski Dom Kultury.

Na konkurs można przesłać maksymalnie 3 utwory poetyckie o szeroko pojętej tematyce ludyczno-dionizyjskiej.

Termin nadsyłania prac upływa 1 sierpnia 2013 r.

Nagrody pieniężne dla laureatów wynoszą:

I nagroda – 300 zł.,
II nagroda – 200 zł.,
III nagroda – 100 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród. Ponadto przewidywane są nagrody rzeczowe.

Podsumowanie Turnieju odbędzie się podczas Chmielaków Krasnostawskich w dniu 25 sierpnia 2013 r., w godz. 12-14 na scenie w Rynku Miejskim, Plac 3-go Maja.

REGULAMIN

TURNIEJU POETYCKIEGO O “CHMIELAKOWY ANTAŁEK”

W RAMACH

43 OGÓLNOPOLSKIEGO ŚWIĘTA CHMIELARZY I PIWOWARÓW

KRASNOSTAWSKIE CHMIELAKI  2013

I. ORGANIZATOR:

Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw

II. WYMAGANIA:

Zapraszamy autorów do nadesłania maksymalnie 3 utworów poetyckich o szeroko pojętej tematyce ludyczno-dionizyjskiej.
Prace nie powinny być dotychczas publikowane i nie nagradzane w innych konkursach. Utwory należy dostarczyć w 3 egzemplarzach maszynopisu, podpisane pseudonimem, z załączoną kopertą zawierającą informacje o autorze, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail). Nie przyjmujemy zgłoszeń nadesłanych pocztą elektroniczną.

III. MIEJSCE:

Podsumowanie Turnieju odbędzie się podczas Chmielaków Krasnostawskich w dniu 25 sierpnia 2013 r., w godz. 12-14 na scenie w Rynku Miejskim, Plac 3-go Maja.

IV. NAGRODY:

Organizator turnieju przewiduje następujące nagrody pieniężne dla laureatów:
I nagroda – 300 zł., II nagroda – 200 zł., III nagroda – 100 zł.
Jury może dokonać innego podziału nagród.
Ponadto przewidujemy nagrody rzeczowe.
Osoby nagrodzone bądź wyróżnione zostaną o tym fakcie poinformowane najpóźniej 16 sierpnia 2013 r.

V. TERMIN :

Podstawą udziału w Turnieju jest przesłanie zestawu utworów zgodnych z w/w wymaganiami regulaminowymi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2013 r. na adres: Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw

VI. DODATKOWE INFORMACJE:

Krasnostawski Dom Kultury, tel. 82 576 22 18, 665 437 017 (osoba odpowiedzialna – Stanisław Kliszcz), e-mail: kultura@krasnystaw.pl

REGULAMIN TURNIEJU POETYCKIEGO O CHMIELAKOWY ANTAŁEK

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.