Główna » Laureaci konkursów satyrycznych 2011, WSZYSTKIE WPISY

Rozstrzygnięcie XVII Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej na zbiór poezji

Autor: admin dnia 14 Styczeń 2012 Brak komentarzy

5 stycznia 2012 r. w Galerii Biblioteki Miejskiej w Krasnymstawie odbyło się rozstrzygnięcie XVII Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej na tomik poezji wydany w roku 2010, zorganizowanego wspólnie przez Krasnostawski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną w Krasnymstawie.

Rozstrzygnięcie Konkursu poprzedziły prezentacje multimedialne wyreżyserowane przez  Stanisława Kliszcza, na które złożyły się wiersze z winylowej płyty „Wiersze wybrane” czytane przez samą Annę Kamieńską, fragmenty filmu Godfrey’a Reggio „Koyaanisqatsi” z muzyką Philipa Glassa oraz recytowane przez Joannę Młynek wiersze ubiegłorocznej laureatki Konkursu Marii Przybylskiej.

Komisja w składzie : Urszula Gierszon- przewodnicząca, Jan Henryk Cichosz oraz Piotr Linek

dokonała oceny merytorycznej następujących, nadesłanych na konkurs  zbiorów wierszy, wydanych w 2010 roku, nadesłanych przez autorów i wydawców:

1.    Stanisława Burda, Ciszą i słowem  Wydawnictwo „Werset”, Lublin
2.    Iwona Chudoba Oczy czasu, Wydaw. TAWA, Chełm
3.    Joanna Cichocka Z szuflady serca [b. w.] „A3 Drukarnia” Przemysław Litwiniuk, Chełm
4.    Katarzyna Czubała Akwarelą wyobraźni, Wydaw. TAWA, Chełm
5.    Henryka Dederko Zaszeptane meandry, Wydawca Mirosław Marek Dederko,   Czułczyce
6.    Halina Graboś Myśli niedyskretne, Wydaw. TAWA, Chełm
7.    Piotr Krzysztof  Zakamarki duszy, Wydaw. Norbertinum, Lublin
8.    Danuta, Agnieszka Kurczewicz Kręgi zwielokrotnione, Wydaw. TAWA, Chełm
9.    Ewa Klajman-Gomolińska, Milczenia z Bogiem, Wydaw. „Werset”, Lublin
10.    Aldona Miłkowska  Magiczne chwile, Wydaw. Norbertinum, Lublin
11.    Zofia Nowacka-Wilczek Śladem niedomilczeń, Wydaw. TAWA, Chełm
12.    Eda Ostrowska Śmiech i łaska, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa
13.    Józef Pless   Madonny cudami słynące, Wydaw. Norbertinum, Lublin
14.    Teresa Pyc Skąd ta łza, Wydaw. TAWA, Chełm
15.    Edmund Skiba Moje życiowe przemyślenia [b. w.] Drukarnia POLIANNA, Krasnystaw [b. r. w.]
16.    Ryszard Smolak Zastępczy życiorys i inne wiersze, Wydaw. Norbertinum, Lublin
17.    Maria Tokarz Na wyciągnięcie dłoni, Wydaw. TAWA, Chełm.

Do nagrody głównej jury nominowało następujących autorów i ich książki:

1. Eda  Ostrowska Śmiech i łaska, Ludowa  Spółdzielnia Wydawnicza
2. Ewa Klajman – Gomolińska Milczenia z Bogiem, Wydawnictwo „Werset”
3. Zofia Nowacka – Wilczek Śladem niedomilczeń, Wydawnictwo TAWA
4. Katarzyna Czubała  Akwarelą wyobraźni, Wydawnictwo TAWA
5. Ryszard Smolak  Zastępczy życiorys i inne wiersze, Wydawnictwo Norbertinum
6. Danuta Agnieszka Kurczewicz  Kręgi zwielokrotnione, Wydawnictwo TAWA.

Nagrodę główną XVII Konkursu Poetyckiego im. Anny Kamieńskiej Komisja jednogłośnie przyznała Edzie Ostrowskiej z Lublina za tom “Śmiech i łaska”, opublikowany przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą, Warszawa 2010.

Werdykt uzasadniono następująco : „Utwory Edy Ostrowskiej zawarte w tym zbiorze na tle współczesnego polskiego wierszopisarstwa stanowią niecodzienny przykład poezji żywej. Słowo nabiera tutaj barw, zmysłowości, ruchu, powietrza, zapachu, duchowości, istnieje  samo w sobie, a jednocześnie zestawione w wiersz stanowi  intrygującą konstrukcję. Te niepozorne teksty wypełnione są żarliwością istnienia.
Ostrowska zbiera doświadczenia i doświadcza wszystkiego, czego zwykle doświadcza niemal każdy człowiek podczas swojego życia.  Jednak większość ludzi, jeżeli nawet zbiera obrazy i doświadczenia głęboko odczuwając, posiada granice tej wrażliwości. Eda Ostrowska nie posiada takich granic, jej wrażliwość przypomina delikatną gąbkę, która potrafi wchłonąć w siebie wszystkie oceany świata, jest pełna. Ta obudzona zachłanność życia i odczuwania aż do bólu rozrywającego psychiczną konstrukcję jest porażająca zarówno dla poetki, jak i dla jej czytelników.
To właśnie owa zachłanność sprawia, że trwa w niej nieustająca burza z piorunami, a forma wierszy jest urywana, przypominająca zachłyśnięcia się dziecka o bujnej wyobraźni, które pragnie prędko wypowiedzieć piękno, które widzi i zachwyt, którego właśnie doświadcza. Bez granic, bez ram i rygorów narzucanych z zewnątrz. Widać to także w oryginalnych metaforach, które nierzadko są mocne, wręcz nachalne i brutalne, zestawiane często z dwóch przeciwstawnych krańców semantycznych słownika, a łączą się w wierszach w interesującą całość.
Nie oznacza to, że Ostrowska nie wie, co pisze, wręcz przeciwnie. Bardzo bogatym, soczystym, barwnym, nierzadko dosadnym językiem, naszpikowanym gwarą i archaizmami lokalnymi daje czytelnikom wyraźne, mądre i przemyślane przesłania. Treść tych przekazów daleko wykracza poza nadaną wypowiedzi formę i ilość słów zawartych w wierszu. Jak i czy je odczytamy zależy tylko od nas. Najważniejszym przesłaniem tego tomu jest mistyczna wdzięczność za wszystko. Radość istnienia, mimo różnorakich przeszkód, wartość życia. Wszystko, czego w życiu doświadczamy jest ważne, jest potrzebne, ma swój, może nawet niepojęty, nieuświadomiony, cel – mówi nam poetka. A jeśli do tego dodamy delikatną melodię, ów lekko wpleciony w słowa wschodni, ludowy zaśpiew, otrzymujemy dzieło intrygujące, artystycznie dojrzałe i pełne.”

Nagrody Laureatce oraz nominowanym wręczyli Andrzej Jakubiec Burmistrz Krasnegostawu, Damian Kozyrski Dyrektor KDK i Małgorzata Antoniak Dyrektor MBP.

Laureatka Konkursu Eda Ostrowska wyrecytowała kilka wybranych przez siebie utworów z nagrodzonego tomiku „Śmiech i łaska”. Jej wystąpienie wzbudziło żywą reakcję publiczności, szczególnie próba odpowiedzi na pytanie prowadzącego uroczystość Stanisława Kliszcza – „Jak żyć?” oraz jej opowieść o tworzeniu poezji i pracy z komputerem.
Spotkanie zakończyły rozmowy o poezji, którym towarzyszyły występy wokalistów ze „Strefy Wokalnej” Krasnostawskiego Domu Kultury.

AK1
Opracowano na podstawie :http://kdkkrasnystaw.pl
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.