Główna » Konkursy satyryczne 2014, WSZYSTKIE WPISY

Ogólnopolski Turniej Twórczości Satyrycznej im. Aleksandra hr. Fredry “Fredrowanie 2014″

Autor: admin dnia 8 Marzec 2014 Brak komentarzy

Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”

ma zaszczyt ogłosić

IV edycję Ogólnopolskiego Turnieju Twórczości Satyrycznej

im. Aleksandra hrabiego Fredry

Mając na względzie ogromny wkład Aleksandra hrabiego Fredry w kształtowanie narodowego poczucia humoru, a także pełni podziwu dla jego niesamowitego talentu, pragniemy pobudzić do twórczego działania tych, którzy mogliby godnie kontynuować dzieło Wielkiego Twórcy, a tym samym wywołać uśmiech na zmęczonym obliczu ludu.

Pełni nadziei, iż wielu miłośników żartobliwych treści stąpa po ziemi naszej lub raczej w obłokach buja, i że wśród nich znajdą się śmiałkowie gotowi zmierzyć z innymi swe siły,  przedstawiamy poniżej

REGULAMIN TURNIEJU

1. W turnieju owym wziąć mogą udział wszystkie osoby, które do dnia jego zamknięcia, ukończone lat osiemnaście będą miały, a co za tym idzie, pełnoletnimi zwane będą.

2. Nieistotną jest sprawą czy śmiałek biegle rymami włada, czy też woli prozą się posłużyć, bowiem dwie kategorie twórczości biorącej udział w turnieju przewidujemy.

a/ w pierwszej z nich prozatorskie utwory umieścimy, jednakoż tylko takie, których długość trzech stron formatu A4 nie przekroczy (wielkość liter na 12 nastawiona być winna).

b/ do drugiej zaś zaliczymy wszystkie treści w rymach ujęte. W ich wypadku, za maksymalną ilość stron, cztery uznamy.

3. Każdy ze śmiałków w obu kategoriach wystartować może, jednakże prosimy uprzejmie o przesłanie prozy w odrębnej niż poezja kopercie, a nadto umieszczenie na jej wierzchu napisu pozwalającego szybkie zaklasyfikowanie nadesłanych materiałów do właściwej kategorii.

4. Uczestnik, dotąd śmiałkiem zwany, złożyć może prace w każdej z kategorii, pod którymi godło autora jedynie widoczne być powinno. Każdy z owych utworów, koniecznie w trzech egzemplarzach nadesłać trzeba. Dane identyfikujące autora, winny nadejść w osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tymże godłem jedynie. Pośród danych pragniemy odnaleźć:

- imię i nazwisko autora

- adres, pod którym autor zamieszkiwać raczy

- numer telefonu

- adres e-mail

- wiek – w wypadku autorów płci żeńskiej, wystarczy zapewnienie, iż owa jest osobą pełnoletnią

5. W kwestii wyboru tematyki, całkowitą dowolność autorom pozostawiamy, jednakże mając na uwadze fakt, że przysłane utwory mogą treści swawolne zawierać (co nas uraduje, bez wątpienia), nijak nie możemy pominąć sprawy niezmiernie istotnej. Otóż, używanie w tekście słów powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskwalifikację absolutną utworu spowoduje. Oczywistym jest, że komisja może odstąpić od dyskwalifikacji w wypadku, kiedy użycie wulgaryzmu za wysoko uzasadnione uzna. Niezmiernie istotnym jest również, by śmiałkowie przysyłali utwory nigdzie wcześniej nie   publikowane.

Szczęśliwcy, których dzieła za najlepsze uznane zostaną, nagrody  pieniężne otrzymają (szczegóły dotyczące funduszy przeznaczonych na nagrody na stronie www.fredrowanie.pl znaleźć można).

Uroczyste wręczenie nagród, na 13 dzień czerwca 2014 roku jest przewidywane. Ta prześwietna uroczystość winna rozpocząć się o godz. 18-tej, w siedzibie organizatora Turnieju, którym to MDK „Szopienice-Giszowiec” jest niewątpliwie.

Jako datę zamknięcia turnieju 10 dzień kwietnia 2014 roku oznaczamy. Wszystkie prace, które po tej dacie wysłane z urzędów pocztowych będą, udziału w turnieju nie wezmą.

6. Uprasza się śmiałków o przesyłanie bądź przynoszenie swoich utworów na adres poniżej zapisany:

Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”

Ul. Gen. J. Hallera 28

40 – 321 Katowice

Jeśliby którymś ze śmiałków jakiekolwiek wątpliwości wstrząsały, może bez obaw wybrać następujący numer telefonu, pod którym osoba wielce kompetentna wszelkich informacji udzieli:

32 256 84 53

Na wypadek wszelki, podajemy także adresy mailowe:

instruktor1@mdk.katowice.pl lub     alicja@fredrowanie.pl

I jeszcze jeden fakt nader istotny do wiadomości wszystkich podać pragniemy.

Patronat medialny nad Turniejem objęła TV SILESIA.

Organizatorzy  turnieju

Dyrektor MDK „Szopienice – Giszowiec”                                Alicja Ramus

Marek Augustyniak

Partnerzy

Katowice – Miasto Ogrodów

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.