Główna » Konkursy satyryczne 2023, WSZYSTKIE WPISY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI NA FRASZKĘ „O POLITYCZNĄ WAŻKĘ”

Autor: admin dnia 18 Sierpień 2023 Brak komentarzy

Przedmiotem konkursu są fraszki o tematyce politycznej, ukazujące obecna sytuację polityczną kraju.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu 10 fraszek o tematyce politycznej w 3 egzemplarzach, wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A4, oznaczonych słownym godłem (pseudonimem), a w dołączonej zamkniętej kopercie, oznaczonej tym samym godłem, powinna znajdować się wypełniona karta zgłoszenia (do pobrania na stronach z ogłoszeniem Konkursu).

Zgłaszane prace nie mogą być wcześniej nigdzie nagradzane i publikowane w innych konkursach literackich.

Termin nadsyłania prac upływa 6października 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Adres nadsyłania prac:
Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm
ul. Chełmska35
22-105 Okszów
(z dopiskiem: KONKURS LITERACKI NA FRASZKĘ ,,OPOLITYCZNĄ WAŻKĘ”)

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 12 października 2023 r.

Nagrody

Organizator przewidują przyznanie przez Komisję Konkursową nagród pieniężnych oraz statuetki. Przewidziane są też wyróżnienia wg uznania Komisji.

REGULAMIN KONKURSU O POLITYCZNĄ WAŻKĘ

Karta Zgłoszenia- Konkurs Literacki

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.