Główna » Konkursy satyryczne 2011, Satyrykon "Śrem się śmieje", WSZYSTKIE WPISY

OGÓLNOPOLSKI KONKURS: “GADAĆ KAŻDY MOŻE” – VII SATYRYKON “ŚREM SIĘ ŚMIEJE 2011

Autor: admin dnia 5 Luty 2011 Brak komentarzy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie ogłasza ogólnopolski konkurs na dialog satyryczny p.t. „Gadać każdy może”, który rozstrzygnięty zostanie w kwietniu podczas VII satyrykonu „Śrem się śmieje 2011” (dokładna data podana zostanie w terminie późniejszym). Patronat nad konkursem objął Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.
Organizatorami VII Satyrykonu są: Biblioteka Publiczna, Redakcja Tygodnia Ziemi Śremskiej oraz Telewizja i Klub „Relax” Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizatorami konkursu są: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie, Redakcja Tygodnia Ziemi Śremskiej oraz Telewizja i Klub „Relax” Spółdzielni Mieszkaniowej w Śremie. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Śremu Adam Lewandowski.
2.Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni w związkach twórczych jak i autorzy niezrzeszeni (amatorzy).
3.Konkurs obejmuje gatunek literacki – dialog o zabarwieniu satyrycznym i dowolnej tematyce. Preferowane będą dialogi poruszające tzw. śremskie realia.
4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora, nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych, dialogów satyrycznych w formie wydruku komputerowego w objętości nie przekraczającej 2 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) w 4 egzemplarzach, z zaznaczeniem czy jest się amatorem, czy autorem zrzeszonym w związku twórczym. Prace należy opatrzyć godłem oraz dołączyć opatrzoną tym samym godłem zaklejoną kopertę, w której są dane identyfikujące autora: godło oraz imię, nazwisko, dokładny adres, wiek, telefon kontaktowy i adres poczty e-mail . Mile widziane są informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.
Dialog, podpisany tylko godłem, należy także przesłać elektronicznie na adres: dyrektor@biblioteka.srem.pl
5.Jeden autor może przysłać tylko dwa dialogi.
6.Pracę należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2011 r. na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego, ul. Kilińskiego 2, 63-100 Śrem, z dopiskiem na kopercie „Śrem się śmieje 2011”.
7.Oceny nadesłanych utworów dokona powołane przez organizatorów jury.
8.Ogłoszenie wyników oraz prezentacja nagrodzonych dialogów nastąpi podczas VII Satyrykonu „Śrem się śmieje” w kwietniu 2011 r. O dokładnej dacie i miejscu imprezy zawiadomimy autorów.
9.O formie prezentacji dialogów podczas satyrykonu decydują autorzy dialogów (np. samodzielnie, z udziałem innych osób lub prezentację zlecają organizatorom).
10.Nagrody: organizatorzy przewidują trzy rzeczowe nagrody główne oraz nagrodę publiczności. Przewidziane są też rzeczowe wyróżnienia i dyplomy. Nagrody fundowane są przez organizatorów oraz sponsorów konkursu. Dodatkową nagrodą będzie wydanie drukiem (z zastrzeżeniem prawa nieodpłatnej publikacji) nagrodzonych i wyróżnionych dialogów. Autorzy zamieszczonych w publikacji tekstów otrzymają bezpłatnie po 2 egzemplarze.
11.Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na własny koszt.
12.Patronat medialny konkursu sprawują: Tydzień Ziemi Śremskiej, TV Relax, portal internetowy www.sadurski.com


Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć telefonicznie pod nr. 668 605 309 lub na stronie internetowej www.biblioteka.srem.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.