Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

“MANUFAKTURA SATYRY” IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS SATYRYCZNY ŻYRARDÓW 2013

Autor: admin dnia 25 Maj 2013 Brak komentarzy

Zapraszamy na IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego ,,Manufaktury Satyry”, którego tematem jest ,,Wielokulturowość. Współistnienia wielu kultur, wyznań, języków, narodowości’’.

Organizatorem i realizatorem konkursu jest Gmina Miasto Żyrardów.

Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny oraz do studentów Wyższych Uczelni Plastycznych.

Temat konkursu jest WIELOKULTUROWOŚĆ (współistnienia wielu kultur, wyznań, języków, narodowości).

Termin nadsyłania prac – 20 czerwca 2013 r.

NAGRODY

 1. Jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody rzeczowe:
 • I nagroda o wartości 2.000,- PLN
 • II nagroda o wartości 1.500,- PLN
 • III nagroda o wartości 1.000,- PLN
 • Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie,
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,
 • wyróżnienia honorowe
 • ponadto przewidziane są nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez sponsorów i inne instytucje.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem i realizatorem konkursu jest Gmina Miasto Żyrardów.
 2. Patronat honorowy nad imprezą objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury.
 3. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny oraz do studentów Wyższych Uczelni Plastycznych.

Temat konkursu:

WIELOKULTUROWOŚĆ
(współistnienia wielu kultur, wyznań, języków, narodowości)

Żyrardów to miasto niezwykłe pod wieloma względami. Powstało w XIX wieku z osady fabrycznej zbudowanej wokół największej w Europie fabryki lniarskiej. Jej potęgę obok Polaków budowali licznie przybyli cudzoziemcy. Byli to przede wszystkim Niemcy i Czesi stanowiący największe mniejszości narodowe. Ale byli też Żydzi, Rosjanie, Austriacy, Anglicy, Szkoci, Irlandczycy, Francuzi, Włosi, Szwajcarzy, Holendrzy. Wielu z nich znalazło tu swoją drugą ojczyznę. Miasto stało się wielokulturowe i wielowyznaniowe, stając się swoistym ,,tyglem narodów”, językową wieżą Babel. Już sama nazwa miasta pochodzi od nazwiska Francuza Filipa de Girarda, wynalazcy mechanicznej maszyny do przędzenia lnu. Właścicielami fabryki byli niemieccy przemysłowcy pochodzący z Czech: Karol Hielle

i Karol August Dittrich. Ich spadkobiercą był wielce dla Żyrardowa zasłużony Karol Dittrich  junior. W naszej historii pojawia się wiele obco brzmiących nazwisk: Dickson, Hay, Govenlock, Garvie, Ogden, Kennedy, Rovey, Marcellin, Marco, Haupt. Znakomity pisarz, autor ,,Mojego Żyrardowa” Paweł Hulka – Laskowski pochodził z rodziny o czeskich korzeniach. Każda z grup wyznaniowych i narodowościowych pozostawiła ślady swego pobytu, tworząc wielobarwny krajobraz kulturowy. Grupy te żyły nie tylko obok siebie, ale razem ze sobą. Prowadziło to do tolerancji i współistnienia tych społeczności. Stworzyło grunt do wzajemnego przenikania różnych kultur.  Po tamtych czasach pozostały budowle

w stylu tyrolskim i szwajcarskim. W Żyrardowie jest bodaj jedyne miejsce na naszym kontynencie, gdzie na jednym terenie funkcjonuje obok siebie kościół rzymskokatolicki

i kaplica augsburskoewangelicka. Na  miejscowym cmentarzu spoczywają obok siebie katolicy, protestanci i prawosławni. Nieopodal znajduje się żydowski kirkut. I tylko nazwiska wielu mieszkańców miasta wskazują, że ich przodkowie przywędrowali tu z całej Europy.

Pamięć o tamtych niezwykłych czasach przetrwała do dziś. Patroni wielu żyrardowskich ulic, szkół, placówek kulturalnych a nawet parku miejskiego to cudzoziemcy. O wielokulturowej historii przypominają wystawy organizowane przez Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie oraz wystawa stała w ,,Galerii Kręgielnia” – ,,Miasto tkaczy i wizjonerów”.

Żyrardów, choć był w XIX wieku fenomenem wielokulturowym na ziemiach polskich, to zjawisko wielokulturowości jest tak stare jak sama kultura. Kultury pod wpływem różnych czynników przenikały i mieszały się ze sobą. Warto przypomnieć choćby antyczny hellenizm, czy kulturę śródziemnomorską. Ta ostatnia jest podstawą tożsamości narodów współczesnej Europy. Dzieła powstałe na przestrzeni setek lat stanowią dziedzictwo kulturowe dzisiejszej cywilizacji Zachodu. Współtworzyli ją starożytni Żydzi, Grecy i Rzymianie. Synteza filozofii greckiej oraz kultury Żydów i chrześcijaństwa stworzyła kulturę chrześcijańską, która swym zasięgiem oprócz Europy objęła obie Ameryki, Australię i Nową Zelandię. Czasem niestety kulturę świata zachodniego, tzw. Zachód  przeciwstawia się Wschodowi bizantyjskiemu

i muzułmańskiemu. Obecnie  obserwujemy zjawisko wielokulturowości, które przybrało wręcz globalny charakter. Możemy mówić nawet o unifikacji (,,mcdonaldyzacji”) kultury. W dobie internetu, swobodnego podróżowania i masowej migracji ludności kultura staje się płaszczyzną do porozumienia i wzajemnego poznania się. Niesie też z sobą i zagrożenia. To co stanowiło o odrębności , indywidualizmie, co stanowiło tożsamość wielu narodów może rozpuścić się w wielokulturowym tyglu. Jaka będzie kultura przyszłości czas pokaże.

Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia strony internetowej www.zyrardow.pl.
W szczególności polecamy wirtualny spacer po zabytkowej osadzie fabrycznej w Żyrardowie (www.wirtualnyspacer.zyrardow.pl).

Mile będą widziane prace nawiązujące do historii Żyrardowa.

 1. Oryginały prac mogą być wykonane w dowolnej technice rysunkowej, malarskiej lub graficznej. Dopuszcza się collage i technikę komputerową. Wydruki prac wykonanych techniką komputerową muszą być odręcznie sygnowane. W przypadku prac wykonanych technikami komputerowymi prosimy o przesłanie na płycie CD ich zapisu elektronicznego (300 dpi, JPG, tiff). Wyklucza się przesyłanie prac drogą elektroniczną oraz kserokopii prac oryginalnych.

Preferowany format  A 3 (297 – 420 mm). W miarę możliwości prosimy o dołączenie do prac płytę CD ze skanem prac(y).

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
 2. Wyklucza się prace nagradzane w innych konkursach.
 3. Prace obrażające jakąkolwiek religię lub narodowość będą przez Organizatorów odrzucone.
 4. Prace konkursowe z dopiskiem „Manufaktura Satyry” należy składać osobiście lub przesyłać na adres: Wydział Promocji i Kultury, Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II 2,
  96-300 Żyrardów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w czasie przesyłki.
 5. Każdą z prac należy opatrzyć na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora, jego adresem, telefonem i mailem. Należy również podać tytuł pracy. Do prac należy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

TERMINARZ

Termin nadsyłania prac – 20 czerwca 2013 r.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa www.zyrardow.pl oraz partnerów konkursu: www.spak.art.pl, www.sadurski.com, www.hajnos.pl., www.superpolonia.info

Otwarcie wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród laureatom nastąpi na przełomie września i października 2013 roku w Żyrardowie.

NAGRODY

 1. Jury dokona wyboru prac na wystawę pokonkursową i przyzna następujące nagrody rzeczowe:
 • I nagroda o wartości 2.000,- PLN
 • II nagroda o wartości 1.500,- PLN
 • III nagroda o wartości 1.000,- PLN
 • Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie,
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury,
 • wyróżnienia honorowe
 • ponadto przewidziane są nagrody pozaregulaminowe ufundowane przez sponsorów i inne instytucje.

 1. Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW

 1. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymują bezpłatny katalog.
 2. Laureaci zostaną zaproszeni na otwarcie wystawy i wręczenie nagród. Organizatorzy zapewniają laureatom hotel na jedną noc. Nie będą zwracane koszty podróży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac  do celów reklamowych w/w imprezy oraz Urzędu Miasta Żyrardowa za pośrednictwem wszelkich mediów dowolną ilość razy w dowolnym czasie. Prace lub ich kopie mogą być prezentowane po zakończeniu wystawy na innych wystawach lub imprezach.
 2. Wszystkie nadesłane prace przechodzą na własność Organizatora.
 3. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.
 4. Organizatorzy dokonają wyboru prac, które znajda się w katalogu i na wystawie.
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.