Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs “Suwalskie Limeryki Latem” VII edycja

Autor: admin dnia 27 Czerwiec 2013 Komentarzy: 2

Zapraszam do udziału w VII edycji konkursu “Suwalskie Limeryki Latem”.

W tym roku warunkiem niezbędnym jest  znajomość twórczości Juliana Tuwima.

Pozdrawiam serdecznie oczekując dużej ilości niebanalnych limeryków.

Maria Kołodziejska

P.S. Julian Tuwim też był zauroczony limerykami. Poniżej jeden z jego limeryków

LIMERYK BABILOŃSKI

- “W boga zwanego Baal wierz!”

(Tak wież Babilonu wył balwierz)

Choć zwierz to i szalbierz,

W garść stal bierz i w dal bież!

Pal, wal, rzeź,… Ha! życie

to bal, wierz…

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłaszają VII edycję Konkursu “Suwalskie Limeryki Latem”.

Celem Konkursu jest:

- Popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest  limeryk

-  Uhonorowanie „Roku Juliana Tuwima” – w 60. rocznicę śmierci poety. Przypomnienie twórczości Juliana Tuwima jako jednego z prekursorów limeryków polskich

- Promocja Suwałk oraz  Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski.

- Odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, choćby na jedno lato.

- Wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

Tematyka limeryków powinna być związana:

- z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne

- oraz Julianem Tuwimem - patronem tej edycji konkursu, jego twórczością dla dzieci i dorosłych.

Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do dnia 31 lipca 2013r.

Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

SUWALSKIE LIMERYKI LATEM

ORGANIZATORZY:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej w Suwałkach

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

HONOROWY PATRONAT:

Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk

Szczepan Ołdakowski  – Starosta Powiatu Suwalskiego

PATRONAT MEDIALNY:

„DwuTygodnik Suwalski”,  Radio 5, suwalki.info

CELE KONKURSU:
- Popularyzacja poezji, a zwłaszcza tak mało znanej formy literackiej jaką jest  limeryk *

-  Uhonorowanie „Roku Juliana Tuwima” – w 60. rocznicę śmierci poety. Przypomnienie twórczości Juliana Tuwima jako jednego z prekursorów limeryków polskich

- Promocja Suwałk oraz  Suwalszczyzny na mapie kulturalnej Polski.
- Odkrywanie i wspieranie talentów literackich rodzimych i przyjezdnych, choćby na jedno lato.

- Wzbogacanie codzienności o uśmiech i radość płynącą z twórczości literackiej.

ZASADY UCZESTNICTWA:

- Konkurs ma charakter otwarty – może do niego przystąpić każdy bez względu na wiek lub miejsce zamieszkania, przynależność lub nie, do związków twórczych.

- Warunkiem jest zaprezentowanie 1 do 5 utworów – tekstów humorystycznych, satyrycznych w formie limeryku.

- Tematyka limeryków napisanych na konkurs powinna być związana
z Suwałkami i Suwalszczyzną – nazwy geograficzne

- oraz Julianem Tuwimem - patronem tej edycji konkursu, jego twórczością dla dzieci i dorosłych.

- Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane
w konkursach literackich.

- Prace konkursowe (w 3 egzemplarzach) należy dostarczyć do dnia
31 lipca 2013 r. na adres:

Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej
ul. Emilii Plater 33A , 16-400 Suwałki
z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Suwalskie limeryki latem. VII Edycja”.

- Nadesłane wiersze powinny być opatrzone hasłem (pseudonimem literackim).
– Dane o autorze : imię, nazwisko, wiek, adres i numer telefonu, adres mailowy, zawód (w przypadku uczniów nazwę szkoły), należy umieścić
w osobnej kopercie opatrzonej takim samym hasłem i dołączyć do pracy.

NAGRODY:

- Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody. Wszyscy finaliści otrzymają  dyplomy.

Główną Nagrodą Konkursu będzie przyznanie najlepszemu twórcy – Pióra Prezydenta Suwałk.

- O terminie i miejscu uroczystego podsumowanie konkursu i wręczenia nagród wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie
lub telefonicznie.

- Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej także na stronie internetowej Biblioteki. Wytypowane przez Jury wiersze będą   publikowane w wydawnictwach, mediach, stronach internetowych
w celu promocji uzdolnionych  twórców oraz regionu.

- Dane osobowe wszystkich uczestników  pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych
i nagrodzonych utworów zastrzegają sobie prawo ich prezentacji
i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych, w mediach tylko w celu promocji uzdolnionych twórców.

- W sprawach nie ujętych w Regulaminie decyzję podejmuje organizator konkursu.

- Szczegółowych informacji pod nr tel. 87 565-62-46 udzielają:
Maria Kołodziejska lub Małgorzata Czerucka

*Limeryk – miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy wierszyk
o skodyfikowanej budowie – pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych, układ rymów aabba, zwykle żeńskich, trzeci i czwarty wers krótsze od pozostałych (zwykle o 2-3 sylaby akcentowane), nazwa geograficzna w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Odpowiedzi: 2 do wpisu “Konkurs “Suwalskie Limeryki Latem” VII edycja”

  1. Tadeusz mówi:

    Mam nadzieję, że to pióro nie używane…

  2. Unia-JR mówi:

    Fajne konkursy związane z Tuwimem.Ciekawe nagrody: dla rysowników 10 tys., za teledysk 5 tys. , a dla autorów limeryków…pióro.