Główna » Konkursy satyryczne 2018, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS NA FRASZKĘ ORAZ PLAKAT “MOJE, TWOJE, NASZE PRAWA”

Autor: admin dnia 8 Maj 2018 Brak komentarzy

Zapraszamy do udziału w konkursie na fraszkę oraz plakat „Moje, Twoje, Nasze prawa”


REGULAMIN

Rok 2018 został ogłoszony w Chełmie Rokiem Praw Dziecka. Konkurs jest podsumowaniem działań przeprowadzonych w Młodzieżowym Domu Kultury pod hasłem „ Nie ma dzieci – są ludzie…” (Janusz Korczak)

I. Organizatorzy

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie

II. Cel konkursu

 • - popularyzowanie i utrwalanie wiedzy o prawach dziecka
 • - zapoznanie z funkcjonowaniem praw dziecka w środowisku szkolnym i rodzinnym
 • - konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze szkół i przedszkoli chełmskich w wieku od 5 do 18 lat

Uczestnictwo w konkursie polega na przygotowaniu przez uczestnika pracy plastycznej (plakatu) lub literackiej (fraszki).

III. Obowiązujące zasady dotyczące konkursu na plakat:

plakat może być wykonany w dowolnej technice (malarstwo, rysunek, collage, grafika komputerowa lub technika mieszana) format prac 100×70 lub 50×35

IV. Obowiązujące zasady dotyczące konkursu na fraszkę:

Autorem fraszki może być wyłącznie jeden uczeń

 • - fraszka powinna mieć postać krótkiego utworu lirycznego( tematyka dotycząca Praw Dziecka o charakterze humorystycznym lub ironicznym (satyrycznym)
 • - prace powinny być efektem samodzielnej, twórczej pracy
 • - na konkurs prosimy nadsyłać prace wykonane indywidualnie (przez jedną osobę).
 • - prace zbiorowe, wykonane przez 2 – 3 osoby nie będą brane pod uwagę.

V.Na odwrocie każdej pracy należy przykleić kartę informacyjną:

do pobrania TUTAJ

 • -tytuł pracy
 • -imię i nazwisko autora
 • -wiek ( lata uczestnika )
 • -adres szkoły lub placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • -imię i nazwisko nauczyciela (również nauczyciel wspomagający) pod kierunkiem, którego praca została wykonana.

VI. Prace konkursowe należy nadesłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie ul Pocztowa 41

Termin nadsyłania prac do 4.06.2018r.

Wraz z pracami powinny być dostarczone podpisane oświadczenia:

(załącznik nr 1 i załącznik nr 2). Brak załączników do pracy skutkuje jej odrzuceniem.

Załącznik nr 1 do pobrania TUTAJ

Załącznik nr 2 do pobrania TUTAJ

VII.Podsumowanie konkursu odbędzie się dnia 14.06.2018 o godz. 10.00 Chełm ul. Pocztowa 41.

Komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 • -zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość autora, oryginalność pracy, styl i język pracy (w przypadku fraszki)
 • -werdykt Komisji konkursowej jest ostateczny i niepodważalny.
 • -dla autorów nagrodzonych prac przyznane będą nagrody oraz dyplomy.

VIII. Przekazanie pracy plastycznej na Konkurs:

jest równoznaczne ze złożeniem przez opiekuna prawnego autora pracy oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) oraz , że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy oraz udzieleniem przez autora Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie i terytorialnie licencji wyłącznej na wykorzystanie pracy Konkursowej na następujących polach:

a) druk lub powielanie publikacji w dowolnym nakładzie;

b) upublicznienie lub używanie w Internecie w innych formach utrwaleń nadających się do upowszechnienia (np.: nośniki elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera);

c) prezentowanie prac na wystawach pozostających w związku z celami Konkursu oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.