Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS LITERACKI NA “FRASZKĘ O TEMATYCE WOŚP”

Autor: admin dnia 31 Grudzień 2020 Brak komentarzy

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie ogłasza konkurs literacki na „Fraszkę o tematyce WOŚP”.

Celem konkursu jest promowanie inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz rozwijanie zainteresowań literackich mieszkańców Gminy Witkowo.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Witkowo, bez względu na wiek.

Regulamin konkursu literackiego na fraszkę.

Fraszka – (wł. frasca –gałązka, drobiazg, bagatela, błahostka) – krótki utwór liryczny, zazwyczaj rymowany lub wierszowany, o różnorodnej tematyce często humorystycznej lub ironicznej (satyrycznej). Często kończy się wyraźną puentą. (…)

§ 1

1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie.

2. Celem konkursu jest promowanie inicjatywy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz rozwijanie zainteresowań literackich mieszkańców Gminy Witkowo.

§ 2

1. W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec Gminy Witkowo, bez względu na wiek.

2. Praca konkursowa musi spełniać następujące warunki: a) fraszka ma postać krótkiego wiersza (dowolny gatunek humorystyczny, np. fraszka, limeryk itp…) o tematyce WOŚP, b) jest przygotowana w języku polskim, c) fraszki zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, ani w czasopismach i wydaniach książkowych, ani w formach publikacji własnej (witryny internetowe, portale społecznościowe).

3. Prace należy dostarczyć do Centrum Kultury w Witkowie, (włożyć do odpowiedniego pojemnika, znajdującego się zaraz po wejściu do budynki), do dnia 22 stycznia 2021r.

4. Każda fraszka powinna zawierać dodatkowo:

metryczkę (załącznik 1), oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (załącznik

2) oraz oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich (załącznik

3), które powinny się znajdować w zaklejonej kopercie dołączonej do utworu.

§ 3

1. Powołana przez Dyrektora Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria: a) zgodność z tematyką konkursu, b) pomysłowość autora, c) oryginalność pracy d) styl i język pracy.

2. Decyzje komisji są wiążące i ostateczne.

§ 4

1. Autorom prac Komisja przyzna symboliczne nagrody oraz wyróżnienia w dniu 31.01.2021r.

§ 5

1. Prace laureatów Konkursu zostaną odczytane i wyeksponowane podczas uroczystości wręczenia nagród, stronach internetowych, publikacjach lokalnych biuletynów.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zachowania nagrodzonych i wyróżnionych prac.

§ 6

1. Przystępując do Konkursu, uczestnik wyraża zgodę na: a) przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, b) nieodpłatną publikację (prezentowanie publicznie w dowolny sposób, w tym m.in. w Internecie, prasie lokalnej) pracy konkursowej uczestnika, jego wizerunku, imienia, nazwiska, informacji o miejscowości, w ramach promocji Konkursu oraz działalności Organizatora.

2. Odmowa dostarczenia dokumentów wymaganych w Regulaminie skutkuje odrzuceniem zgłoszonej pracy konkursowej.

§ 7

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

Załączniki do Regulaminu:

1. Załącznik nr 1 – Metryczka

2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na organizatora konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych;

3. Załącznik nr 3 a i b – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku.

WYMAGANE DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

ZAŁĄCZNIK 1 – METRYCZKA

ZAŁĄCZNIK 2 – OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAW AUTORSKICH

ZAŁĄCZNIK 3a – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – OS. NIEPEŁNOLETNIE

ZAŁĄCZNIK 3b – ZGODA NA PRZETWAŻANIE DANYCH OSOBOWYCH – OS. PEŁNOLETNIE

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− dwa = 1