Główna » Konkursy satyryczne 2017, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs literacki na fraszkę o Gminie Bystra-Sidzina

Autor: admin dnia 10 Czerwiec 2017 Brak komentarzy

Z okazji 25–lecia powstania Gminy Bystra-Sidzina, Gminna Biblioteka Publiczna w Sidzinie z Filią w Bystrej Podhalańskiej organizują konkurs literacki na fraszkę o Gminie Bystra-Sidzina.

Cele konkursu

 • Rozwijanie umiejętności twórczych wśród dzieci i dorosłych oraz popularyzacja języka polskiego i gwary.
 • zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności
 • popularyzowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego

Adresaci konkursu:

 • uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych
 • dorośli

Zasady uczestnictwa:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie fraszki o Gminie Bystra-Sidzina, która nie była do tej pory nigdzie publikowana ani nagradzana w innych konkursach.
 • Praca konkursowa powinna być przygotowana przez autora w sposób samodzielny, rzetelny oraz nienaruszający dóbr osobistych innych osób.
 • Autorem fraszki może być wyłącznie tylko jedna osoba (prace zbiorowe nie będą oceniane)
 • Prace mogą być pisane językiem literackim lub gwarą.
 • Każda praca musi zawierać następujące informacje: tytuł, pełne imię i nazwisko, adres oraz wiek autora, (klasę i nazwę szkoły). Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.
 • Pracę należy złożyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sidzinie lub Filii w Bystrej Podhalańskiej   do 31 lipca 2017 r.
 • Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 21 sierpnia 2017 r.  w placówkach bibliotek.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora.

Kryteria oceniania:

Jury konkursu będzie oceniać następujące elementy każdego utworu:

 • wartości artystyczne utworu
 • poprawność stylistyczna i językowa
 • oryginalność ujęcia tematu
 • żartobliwą tonację, zabawną puentę, trafne przesłanie,

Mile widziane fraszki pisane gwarą

Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

 • Uczniowie klas I – III
 • Uczniowie klas IV – VI
 • Uczniowie Gimnazjum
 • Dorośli

Laureaci każdej kategorii otrzymają nagrody książkowe ufundowane przez Organizatora.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo do ich wielokrotnego bezpłatnego wykorzystania na cele statutowe. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w Biuletynie Samorządowym Gminy Bystra- Sidzina oraz na stronie biblioteki.

Zapraszamy !

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.