Główna » Konkursy satyryczne 2012, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS JEDNEGO WIERSZA pn “SATYRA, FRASZKA, LIMERYK… CIESZYN W POEZJI (NIE)POWAŻNEJ”

Autor: admin dnia 16 Sierpień 2012 Komentarzy: 2

Biblioteka Miejska w Cieszynie zaprasza do udziału w dwunastej edycji Konkursu Jednego Wiersza pod hasłem “Satyra, fraszka, limeryk… Cieszyn w poezji (nie)poważnej”.


Konkurs przeznaczony jest dla poetów w wieku od 15 lat.

Utwory mogą być napisane w języku polskim lub czeskim.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego wiersza w 4 egzemplarzach, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego na temat „Satyra, fraszka, limeryk… Cieszyn w poezji (nie)poważnej”.

Konkurs trwa do 15 września 2012 r.

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne o łącznej wartości 1000 zł, w tym nagroda główna w wysokości 500 zł oraz wyróżnienia książkowe.

Ogłoszenie wyników i uroczyste rozdanie nagród odbędzie się 29 września 2012 r., o godz. 15.00 w Cafe Muzeum w Cieszynie (ul. Regera6).


REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO

pod hasłem

“SATYRA, FRASZKA, LIMERYK… CIESZYN W POEZJI (NIE)POWAŻNEJ”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska w Cieszynie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla poetów w wieku od 15 lat.

3. Utwory mogą być napisane w języku polskim lub czeskim.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego utworu w 4 egzemplarzach, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego, na temat “Satyra, fraszka, limeryk… Cieszyn w poezji (nie)poważnej”. Utwór nie może przekraczać jednej strony A4 maszynopisu.

5. Maszynopis lub czytelny rękopis winien być podpisany pseudonimem (bez nazwiska i adresu). W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym pseudonimem, należy podać: imię i nazwisko autora, adres, telefon, adres e-mail.

6. Utwór należy nadesłać do dnia 15 września 2012 r. na adres: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie “Konkurs poetycki”. Prace przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

7. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

8. W konkursie zostaną przyznane nagrody:

I miejsce – 500 zł
II miejsce – 300 zł
III miejsce – 200 zł
wyróżnienia – nagrody książkowe

9. Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji, w celu realizacji swoich działań statutowych.

10. Ogłoszenie wyników i uroczystość rozdania nagród odbędzie się dnia 29 września 2012 r. o godz. 15.00 w Cafe Muzeum w Cieszynie (ul. Regera 6).

11. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z:

- uznaniem warunków regulaminu,
- oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu
- wyrażeniem zgody na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, z późn. zm.

12. Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 033 8520 710 wewn.13 oraz e-mail:
czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl lub bezpośrednio w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 15).

13. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Odpowiedzi: 2 do wpisu “KONKURS JEDNEGO WIERSZA pn “SATYRA, FRASZKA, LIMERYK… CIESZYN W POEZJI (NIE)POWAŻNEJ””

  1. unia mówi:

    też zauważam to zjawisko: regulamin mówi np. przysłać jeden wiersz,a niektórzy zasypują jurorów kilkudziesięcioma utworami i jury to honoruje,a nawet bywa,że daje pierwszą nagrodę.Z kilkunastu utworów zawsze da się wybrać jeden dobry.Inni wysyłaja jeden i nie mają szans.

  2. Waldek mówi:

    Ciekawym czy jurorzy będą przestrzegać punktu 4?