Główna » Konkursy satyryczne 2022, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs „Może nad morze czyli limeryk o Pucku”

Autor: admin dnia 23 Sierpień 2022 Brak komentarzy

Regulamin Konkursu „Może nad morze czyli limeryk o Pucku”

1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Miejska w Cieszynie.

2. Konkurs przeznaczony jest dla poetów w wieku od 15 lat.

3. Utwór musi mieć formę limeryku czyli musi składać się z pięciu wersów z układem rymów AABBA. Wersy BB są przy tym krótsze co najmniej o sylabę od tych AAA.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworu w 4 egzemplarzach, dotąd niepublikowanego i nienagradzanego, na temat „Może nad morze czyli limeryk o Pucku”.

5. Na konkurs można nadesłać maksymalnie 3 utwory.

6. Wydruk lub czytelny rękopis powinien być podpisany pseudonimem (bez nazwiska i adresu). W osobnej kopercie, opatrzonej tym samym pseudonimem należy umieścić wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr do Regulaminu).

7. Utwór należy nadesłać do dnia 5 września 2022 r. na adres: Biblioteka Miejska, ul. Głęboka 15, 43-400 Cieszyn, z dopiskiem na kopercie “Konkurs na limeryk“. Prace przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

8. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

9. W konkursie zostaną przyznane nagrody: I miejsce – 400 zł II miejsce – 200 zł III miejsce – 100 zł

10.Organizator nie zwraca nadesłanych utworów i zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej eksploatacji, w celu realizacji swoich działań statutowych.

11.Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z: • uznaniem warunków regulaminu, • oświadczeniem, iż uczestnik posiada prawa autorskie do zgłoszonego utworu

12.Dodatkowe informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 33 8520 710 wewn.13 oraz e-mail: czytelnia@biblioteka.cieszyn.pl lub bezpośrednio w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie (ul. Głęboka 15).

13.Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

formularz-zgloszeniowy

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


pięć − = 2