Główna » Konkursy satyryczne 2012, WSZYSTKIE WPISY

KAFEL 2012 czyli Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich

Autor: admin dnia 7 Sierpień 2012 Brak komentarzy

W  tym roku odbędzie się kolejna edycja Konkursu KAFEL 2012, czyli Konkursu Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim.

KAFEL jest nierozerwalnie związany z imprezą dedykowaną Janowi Himilsbachowi.

Jak piszą  Organizatorzy : – “Udział w Konkursie może wziąć każdy, kto czuje wolę pisania czegokolwiek- opowiadań, wierszy, piosenek, dramatów małych i dużych, a nawet donosów i innych paszkwili. Słowem : wszelkie formy dozwolone, a nawet mile widziane.
KAFEL nie wyławia talentów, KAFEL promuje inwencję twórczą i pomysłowość, polot i wyszukane słownictwo, ciekawe podejście do banalnych tematów codzienności – miłość, śmierć – i samo życie…”

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012 r. na adres:

-Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki

z dopiskiem „KAFEL 2012”,

- dostarczyć osobiście

- można przesłać mailem na adres:

msulewska@mdkmm.pl

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

I nagroda – 500 zł,
II nagroda – 300 zł,
III nagroda – 200 zł.

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas IV Festiwalu im. Jana Himilsbacha, który odbędzie się 9 września 2012 r. w Mińsku Mazowieckim.

REGULAMIN

KAFEL 2012
czyli
Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud Literackic
h

Organizowany przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim

Cele konkursu:

1. Popularyzowanie amatorskiej twórczości literackiej

2. Stworzenie możliwości prezentacji dorobku literackiego

Zasady uczestnictwa:

1. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby utalentowane literacko, które ukończyły 18 lat.

2. Tegoroczna edycja konkursu przebiega w dwóch kategoriach:

a. poezja – maksymalnie 3 utwory
b. proza – do 4000 znaków

3. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie utworów o dowolnej tematyce, w dowolnej formie, które dotąd nie były nigdzie publikowane ani nagradzane w żadnym konkursie.

4. Jeden autor może nadesłać prace tylko w jednej kategorii.

5. Konkurs jest anonimowy. Utwór nie może być podpisany imieniem i nazwiskiem nażadnej ze stron. Powinien zawierać jedynie godło (pseudonim) autora.

W osobnej, zamkniętej kopercie należy dołączyć do utworu metryczkę z danymi autora i godłem (tym samym, co na wydruku/maszynopisie).

6. Prace podpisane imieniem i nazwiskiem autora będą dyskwalifikowane.

Termin składania prac:

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2012r.

Można je osobiście złożyć w sekretariacie MDK bądź przesłać pocztą na adres:

Miejski Dom Kultury, ul. Warszawska 173, 05-300 Mińsk Mazowiecki
z dopiskiem „KAFEL 2012”.

Prace opatrzone godłem można również przesłać e-mailem na adres:

msulewska@mdkmm.pl, jednak w przypadku drogi e-mailowej koperta opatrzona godłem, zawierająca metryczkę, musi być dostarczona do MDK osobiście lub tradycyjną pocztą.

Organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów utworów konkursowych, np. w celu publikacji lub umieszczenia na stronie internetowej MDK lub miasta.

Decyzja jury co do wskazania laureatów konkursu jest ostateczna.

Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród nastąpi podczas IV Festiwalu im. Jana Himilsbacha, który odbędzie się 9 września 2012 r. w Mińsku Mazowieckim.

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.