Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

III KONKURS SATYRYCZNY IM. ANDRZEJA GAWROŃSKIEGO

Autor: admin dnia 30 Lipiec 2011 Brak komentarzy

Pani Krystyna Gawrońska i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej ogłaszają III Konkurs satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego – satyryka Polonii australijskiej.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje twórczość literacką
w kategorii wiersza satyrycznego. Nadsyłane utwory w języku polskim (maksymalnie do trzech) powinny podejmować szeroko pojętą tematykę polską i / lub polonijną.

Jury przyzna nagrody pieniężne ufundowane przez wdowę po Satyryku.

Prace opatrzone godłem należy nadsyłać do dnia
31 października 2011 roku na adres:
Konkurs satyryczny, PO Box, 2049, Rowville VIC 3178.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca listopada.

REGULAMIN III KONKURSU SATYRYCZNEGO
IM. ANDRZEJA GAWROŃSKIEGO

Polish Australian Cultural Society in Western Australia Inc.
ABN 42 420 990 742
Polish Radio Kurier on World Radio 6EBA-FM 95.3 MHz
PO Box 307, Mt Hawthorn WA 6915
Phone: (08) 9443 8866 • Mobile: 0401 680 582
Website: www.kurier.iinet.net.au • Email: polish@kurier.iinet.net.au
Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej ● Polskie Radio Kurier

III KONKURS SATYRYCZNY IM. ANDRZEJA GAWROŃSKIEGO

Pani Krystyna Gawrońska i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej ogłaszają III Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego, satyryka Polonii australijskiej.

Regulamin i warunki konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty.
2. Konkurs obejmuje twórczość literackąw kategorii wiersza satyrycznego.
Nadsyłane utwory w języku polskim powinny podejmować szeroko pojętą tematykę polską i/lub polonijną.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów satyrycznych w objętości nieprzekraczającej trzech stron znormalizowanego maszynopisu (podwójny odstęp, czcionka 12 pkt.), w trzech egzemplarzach. Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach,
4. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać zestaw do 3 wierszy.
Prace, które nie spełniają wymagań regulaminowych, nie zostaną uwzględnione w konkursie.
5. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej, zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem,numerem telefonu, adresem e-mail i krótką informacją o sobie.
6. Prace konkursowe należy nadsyłać do 31 października 2011 roku pod adresem:
Konkurs satyryczny
PO Box 2049
Rowville VIC 3178
Australia
Uwaga dla uczestników konkursu spoza Australii: zalecana jest przesyłka pocztą lotniczą (5-10 dni roboczych), na przesyłkę pocztą morską należy przeznaczyć do 3 miesięcy.
7. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne ufundowane przez panią Krystynę Gawrońską.
O ich przyznaniu i wysokości zadecyduje jury powołane przez organizatorów. Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród. Decyzja jury jest ostateczna.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 listopada 2011 roku.
Laureaci zostaną poinformowani listownie, a wyniki konkursu podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej
organizatora: www.kurier.iinet.net.au .
9. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych na konkurs materiałów.
10. Patronat medialny nad konkursem objęła Polska Sekcja Radia SBS – www.sbs.com.au/radio .
Regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora: www.kurier.iinet.net.au .
Informacje: telefon +61 (0) 8 9443 8866 oraz +61 (0) 401 680 582 lub e-mail: polish@kurier.iinet.net.au
Perth-Melbourne, 21 czerwca 2011 roku

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.