Główna » Konkursy satyryczne 2017, WSZYSTKIE WPISY

II Turniej Satyryczny „o Gąskę Ziemi Wieluńskiej”

Autor: admin dnia 10 Czerwiec 2017 Brak komentarzy

Upoluj gąskę i skubnij nagrodę!

Uwaga! Regulamin II Ogólnopolskiego Turnieju Satyrycznego 2017

Ja gęgole! Klub Satyryka, Starostwo Powiatowe w Wieluniu oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu, zachęcają do wzięcia udziału w II Turnieju Satyrycznym  „o Gąskę Ziemi Wieluńskiej”, który odbędzie się podczas biesiady satyrycznej,  pt. „Powiatowe Spotkania z Satyrą” 29 września 2017 r., o godz. 18.00 w Hotel & Restauracja „Pod Ratuszem” (ul. Królewska 7-9 ) w Wieluniu.


Turniej rozstrzygnięty zostanie w jednej  prześmiesznej kategorii: utwór satyryczny (do wyboru: komedia, skecz, monolog, poemat satyryczny, pean, limeryk, pamflet, paszkwil, bajka, epigramat, fraszka, felieton, szopka, parodia, trawestacja, pastisz, persyflaż, limeryk, piosenka satyryczna)

1. Postanowienia ogólne

Organizator: Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Powiatowa Biblioteka Publiczna  w Wieluniu oraz Klub Satyryka „Ja gęgole!”.

2. Cel turnieju

Celem turnieju jest rozpowszechnianie twórczości w zakresie działalności satyrycznej, literackiej oraz muzycznej, a także ujęcie walorów powiatu wieluńskiego we współczesnej literaturze polskiej.

3. Czas i miejsce prezentacji

Turniej odbędzie się podczas biesiady satyrycznej „Powiatowe Spotkania z Satyrą”  29 września 2017 r. (piątek) w Hotel & Restauracja POD RATUSZEM, gdzie należy osobiście zaprezentować zakwalifikowane zgłoszone przez siebie prace turniejowe. Prezentacja i rozstrzygnięcie odbędzie się w tym samym terminie i miejscu.

4. Warunki uczestnictwa i zasady wynagradzania

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział twórcy zrzeszeni jak i niezrzeszeni piszący w języku polskim.  Jednoosobowo lub w grupie. Uczestnikiem turnieju może zostać każdy, kto ukończył 18 lat. Uczestnikiem turnieju nie może być żaden z członków rodziny organizatorów. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju Satyrycznym „o Gąskę Ziemi Wieluńskiej” jest dostarczenie własnych, podpisanych i niepublikowanych treści satyrycznych w jednym egzemplarzu wydruku, do 15 sierpnia 2017 r. na adres:  Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu,  ul. Śląska 23a, 98-300 Wieluń. Z dopiskiem „Ja gęgole!”

Teksty nie mogą zawierać :  treści o charakterze rasistowskim, obrażających uczucia religijne, wulgarnych i nakłaniających do przemocy lub propagujących nienawiść w stosunku do odmienności. Powinny natomiast: być autorstwa osoby zgłaszającej się do turnieju, być „smaczne” i „pełne humoru”. Przesłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach i turniejach (tzn. nie drukowane w formie papierowej, nie publikowane w Internecie). Dopuszcza się publikację na prywatnej stronie lub blogu autora, ewentualnie na liście mailingowej, forum – w celach dyskusyjnych, jako przykład twórczości.

5. Termin i przedmiot składania prac

Należy dostarczyć (pocztą bądź osobiście) własne, niepublikowane wcześniej treści o charakterze satyrycznym, w jednym egzemplarzu wydruku. W terminie do 15 sierpnia 2017r. Utwory muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, należy też dołączyć numer kontaktowy oraz adres e-mail. W przypadku zgłoszenia grupy należy podać wszystkie nazwiska osób występujących i numery do kontaktu telefonicznego z adresami mailowymi oraz wyznaczyć osobę reprezentującą grupę. Autorzy utworów, które zostaną zakwalifikowane do turnieju zostaną  poinformowani do 31 sierpnia 2017r. Osoby zakwalifikowane do turnieju będą miały możliwość skorzystania z dwudniowych warsztatów doszkalających z prezentacji estradowej i emisji głosu pod opieką aktorów teatralnych.  Warsztaty będą odpłatne i dobrowolne.  Uwaga ! Prosimy o nadesłanie  od 3-5 utworów o różnym gatunku satyrycznym (czyli nie należy wysyłać 3 fraszek, 3 limeryków itp. Lecz np. 1 skecz, 1 monolog, 1 fraszka itd). Tematyka utworów dowolna podobnie jak wybór gatunków satyrycznych nie mniej jednak organizatorzy będą mieli na względzie utwory o walorach regionalnych powiatu wieluńskiego (adres dostarczenia punkt 4. Regulaminu)

6. Jury

Turniej rozstrzygnie komisja turniejowa powołana przez organizatorów.

7. Nagrody

Nagrodą główną w Turnieju Satyrycznym jest unikatowa statuetka  „Gąski”, wykonana przez artystkę Ziemi Wieluńskiej, malarkę i rzeźbiarkę – Panią Marzenę Uryszek. Przewidywana jest tylko jedna nagroda główna. Wygra najlepszy. Dla laureata Turnieju Satyrycznego przewiduje się także nagrody pieniężne lub rzeczowe w zależności od hojności sponsorów. Dla każdego uczestnika  zakwalifikowanego do Turnieju Satyrycznego przewidziane są upominki.

8. Postanowienia końcowe

Każdy uczestnik przystępujący do turnieju automatycznie akceptuje warunki regulaminu oraz wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie jego prac w periodykach czy almanachu pokonkursowym oraz na portalach, stronach i innych nośnikach reklamy organizatorów turnieju. Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z rozstrzygnięcia turnieju w przypadku otrzymania zbyt małej ilości prac. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizator nie zapewnia noclegu. Wszelkie spory i niejasności związane z turniejem rozstrzyga jury oraz organizatorzy. Wszelkie zapytania można kierować do Przewodniczącej składu komisji turniejowej – Pani Magdaleny Kapuścińskiej na adres mailowy: tamagaskar13@gmail.com lub pod nr + 48 690-197790. Prezentacja i rozstrzygnięcie turnieju oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie biesiady satyrycznej „ Powiatowe Spotkania z Satyrą” dn. 29 09 2017 w Hotel & Restauracja POD RATUSZEM. Udział w turnieju oraz odbiór nagrody tylko osobiście, z wyłączeniem osób trzecich (reprezentujących).

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.