Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TWÓRCZOŚCI SATYRYCZNEJ IM. ALEKSANDRA HRABIEGO FREDRY

Autor: admin dnia 17 Październik 2011 Brak komentarzy

Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec” ogłosił II edycję Ogólnopolskiego Turnieju Twórczości Satyrycznej
im. Aleksandra hrabiego Fredry.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach : prozy oraz poezji.

Utwory należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2011 r.

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w styczniu 2012 r.

Organizatorzy mając na względzie ogromny wkład Aleksandra hrabiego Fredry
w kształtowanie narodowego poczucia humoru, a także pełni podziwu dla jego niesamowitego talentu, pragną pobudzić do twórczego działania tych, którzy mogliby godnie kontynuować dzieło Wielkiego Twórcy, a tym samym wywołać uśmiech na zmęczonym obliczu ludu.
Pełni nadziei, iż wielu miłośników żartobliwych treści stąpa po ziemi naszej lub raczej w obłokach buja, i że wśród nich znajdą się śmiałkowie gotowi zmierzyć
z innymi swe siły,  przedstawiamy poniżej

REGULAMIN TURNIEJU

1. W turnieju owym wziąć mogą udział wszystkie osoby, które do dnia jego zamknięcia, ukończone lat osiemnaście będą miały, a co za tym idzie, pełnoletnimi zwane będą.

2. Nieistotną jest sprawą czy śmiałek biegle rymami włada, czy też woli prozą się posłużyć, bowiem dwie kategorie twórczości biorącej udział w turnieju przewidujemy.

a/ w pierwszej z nich prozatorskie utwory umieścimy, jednakoż tylko takie, których długość trzech stron formatu A4 nie przekroczy (wielkość liter na 12 nastawiona być winna).

b/ do drugiej zaś zaliczymy wszystkie treści w rymach ujęte. W ich wypadku, za maksymalną ilość stron, cztery uznamy.

3. Każdy ze śmiałków w obu kategoriach wystartować może, jednakże prosimy uprzejmie o przesłanie prozy w odrębnej niż poezja kopercie, a nadto umieszczenie na jej wierzchu napisu pozwalającego szybkie zaklasyfikowanie nadesłanych materiałów do właściwej kategorii.

4. Uczestnik, dotąd śmiałkiem zwany, złożyć może dwie prace w każdej
z kategorii, pod którymi godło autora jedynie widoczne być powinno. Każdy
z owych utworów, koniecznie w trzech egzemplarzach nadesłać trzeba.

Dane identyfikujące autora, winny nadejść w osobnej, zamkniętej kopercie, oznaczonej tymże godłem jedynie. Pośród danych pragniemy odnaleźć:

- imię i nazwisko autora
- adres, pod którym autor zamieszkiwać raczy
- numer telefonu
- adres e-mail
- wiek – w wypadku autorów płci żeńskiej, wystarczy zapewnienie, iż owa jest osobą pełnoletnią

5. W kwestii wyboru tematyki, całkowitą dowolność autorom pozostawiamy, jednakże mając na uwadze fakt, że przysłane utwory mogą treści swawolne zawierać (co nas uraduje, bez wątpienia), nijak nie możemy pominąć sprawy niezmiernie istotnej. Otóż, używanie w tekście słów powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskwalifikację absolutną utworu spowoduje. Niezmiernie istotnym jest również, by śmiałkowie przysyłali utwory nigdzie wcześniej nie publikowane.

6. Szczęśliwcy, których dzieła za najlepsze uznane zostaną, nagrody  otrzymają, a o ich rodzaju, ilości i wysokości komisja specjalnie na tę okazję powołana decydować będzie. Skład owej komisji do wiadomości publicznej podamy nie później niż na miesiąc przed datą zamknięcia turnieju.

Uroczyste wręczenie nagród, w miesiącu styczniu 2012 roku jest przewidywane, zaś szczegółowe dane dotyczące tej prześwietnej
uroczystości będą ogłoszone wraz ze składem komisji.

7. Jako datę zamknięcia turnieju 25 dzień listopada 2011 roku oznaczamy.
Wszystkie prace, które po tej dacie wysłane z urzędów pocztowych będą, udziału w turnieju nie wezmą.

8. Uprasza się śmiałków o przesyłanie bądź przynoszenie swoich utworów
na adres poniżej zapisany:

Miejski Dom Kultury „Szopienice – Giszowiec”
Ul. Gen. J. Hallera 28
40 – 321 Katowice

Jeśliby którymś ze śmiałków jakiekolwiek wątpliwości wstrząsały, może bez obaw wybrać następujący numer telefonu, pod którym osoba wielce kompetentna wszelkich informacji udzieli:

32 256 84 53

Na wypadek wszelki, podajemy także adres mailowy:
mdkszopienice@gmail.com
Dyrektor MDK Szopienice – Giszowiec                          Organizator turnieju
Marek Augustyniak                                                         Alicja Ramus

Głównym sponsorem jest:       ep eowug ewug ew

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.