Główna » Konkursy satyryczne 2010, WSZYSTKIE WPISY

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O SREBRNĄ ŁUSKĘ PSTRĄGA”

Autor: admin dnia 9 Grudzień 2010 Brak komentarzy

Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim “O Srebrną Łuskę Pstrąga”.
Utwory należy dostarczyć do 31.12.2010 r. na adres: Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Redzie ul. Łąkowa 59, 84-240 REDA

mail: moksir@moksir.reda.pl
tel: (058) 678 58 02   (058) 678 31 64

REGULAMIN II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO
“O Srebrną Łuskę Pstrąga”

1.     Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział poeci zrzeszeni jak i nie zrzeszeni w organizacjach twórczych.

2.     Konkurs obejmuje poezję a tematyka utworów nie jest ograniczona.

3.     Konkurs rozgrywany jest dwóch grupach wiekowych: „A” – od 14 do lat 19 i  „B” – powyżej 19 lat.

4.     Jeden Autor może przysłać tylko jeden zestaw utworów nie przekraczający trzech arkuszy maszynopisu bądź wydruku komputerowego  formatu A 4 – czcionka 14.

5.   Na konkurs należy nadsyłać 3 dotychczas nie publikowane i nie nagradzane w innych konkursach utwory poetyckie w 4 egzemplarzach,  opatrzone jedynie godłem i symbolem grupy wiekowej (pkt.3 regulaminu). To samo godło winno występować na dołączonej kopercie zawierającej wewnątrz nazwisko autora, wiek, adres, numer telefonu.

6. Ponadto przewidziana jest też kategoria specjalna: mała forma literacka – fraszka, haiku, epigramat, limeryk o tematyce “REDA”.

7. Organizator przewiduje trzy nagrody główne w kategorii wiekowej „B” (powyżej 19 lat):

I – w wys. 1.000, – zł i „Srebrną Łuskę Pstrąga”, II – 700,- zł i III – 400,- zł, nagrodę specjalną  Burmistrza Redy za małą formę literacką – pkt. 6 regulaminu. 

8.   W kategorii wiekowej „A” (14~19 lat) przewidziane są nagrody rzeczowe.

9.    Laureaci na wręczenie nagród przyjeżdżają na koszt Organizatora(wyłącznie zwrot kosztu biletu II klasy PKP).   Organizator zapewnia bezpłatny nocleg.

10.     Nagrody należy odebrać osobiście . Nagrody nie będą wysyłane pocztą ani też przekazywane na konto laureatów.

11.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w I kwartale 2010r.

12.     Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac.

13.     Oceny nadesłanych prac dokona Jury w składzie: Jerzy Edward Stachura, Tadeusz Buraczewski i Mirosław Odyniecki.

14.     Szczegółowe informacje można otrzymać śląc zapytania na adres tabu@onet.eu; mj-kultura@wp.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.