Główna » Konkursy satyryczne 2015, WSZYSTKIE WPISY

I I OGÓLNOPOLSKI TYKOCIŃSKI KONKURS POETYCKI „O SZABLĘ HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO” 350 rocznica urodzin

Autor: admin dnia 12 Kwiecień 2015 Brak komentarzy
I I OGÓLNOPOLSKI TYKOCIŃSKI KONKURS POETYCKI

„O SZABLĘ HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO” 350 rocznica urodzin
1.
Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej.
2.
Kontakt z organizatorem: (85)7181606
http://tykocin.com.pl/centrumkultury/ ; https://www.facebook.com/centrumkultury.tykocin/
3.
Zgłoszenia z dopiskiem „SZABLA HETMANA” słać na adres:
Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej ul. Złota 2 16-080 TYKOCIN
4.
Termin nadsyłania prac: 15 czerwiec 2015r. (decyduje data stempla pocztowego).
5.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w trakcie dorocznej
XVI Tykocińskiej Biesiady Miodowej 23.08. 2015r.
6.
Odbiór nagród tylko osobiście.
7.
Nagrodzeni zostaną poinformowani o tym fakcie mailem lub telefonicznie.
8.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
9.
Nagrody: I-miejsce – Szabla Hetmana Stefana Czarnieckiego (replika) + 1000 zł;
II-miejsce 700 zł;

III-miejsce 400 zł;

10. Przewidziano Nagrodę Specjalną – „Antałek Tykocińskiego Miodu” ― za utwór poetycki nawiązujący do polskiej tradycji biesiadnej.

KWESTIE FORMALNE

1.
Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział twórcy zrzeszeni jak i niezrzeszeni piszący w języku polskim, którzy ukończyli 15 lat.
2.
Tykocin jest miastem o wyjątkowo bogatej historii wkomponowanej w dzieje Rzeczpospolitej, stąd preferowana tematyka wierszy zawierać się winna w przestrzeni znaczeń „tradycja, historia, patriotyzm”.
3.
Dodatkową kategorią jest konkurs o Nagrodę Burmistrza Tykocina na małą poetycką formę literacką

(fraszka, limeryk, pamflet, panegiryk etc.) w temacie „Tykocin”.
4.
Jeden autor może nadesłać tylko 1 zestaw wierszy rozumiany jako 3 wiersze dla każdej z kategorii w formie wydruków – nie przekraczających 3 stron formatu A4 (w każdej kategorii) – standartowego wymiaru dokumentu tekstowego
5.
Zestawy wierszy należy przesłać w 4 kopiach oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD
6.
Przesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach (tzn. nie drukowane w formie papierowej, nie publikowane w Internecie. Dopuszcza się publikację na prywat nej stronie lub blogu autora, ewentualnie na liście mailingowej, forum – w celach dyskusyjnych, jako przykład twórczości).
7.

Autorzy nagrodzonych prac wyrażają zgodę na nieodpłatną publikację w periodykach pokonkursowych.

KWESTIE TECHNICZNE
1.
Na konkurs należy wysłać wiersze oraz zaklejoną kopertę opatrzoną godłem z danymi: imię i nazwisko autora wierszy, wiek, adres, numer telefonu oraz e-mail.
2.
Organizator zapewnia jeden nocleg i zwrot kosztów podróży (w granicach RP) – za bilety II kl. pociąg pospieszny.
3.
Zapytania o ewentualne szczegóły, nie pomieszczone w Regulaminie prosimy kierować na adresy:
tykocin@op.pl i centrumkultury.tykocin@wp.pl

http://tykocin.com.pl/centrumkultury/wydarzenie/i-ogolnopolski-tszable-hetmana-stefana-czarnieckieg

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.