Główna » Konkursy satyryczne 2015, WSZYSTKIE WPISY

BARANIE GRANIE- OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE SATYRY IM. STANISŁAWA JERZEGO LECA

Autor: admin dnia 1 Maj 2015 Jeden komentarz

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno twórcy profesjonalni i amatorzy.

Eliminacje przeprowadzone będą w formie trzech turniejów :

LITERACKIEGO, PLASTYCZNEGO I SCENICZNEGO.

Tematem edycji 2015 jest „NASZA CODZIENNOŚĆ”

REGULAMIN

BARANIE GRANIE”
ogólnopolskie biennale satyry
im. Stanisława Jerzego Leca

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno twórcy profesjonalni i amatorzy. Eliminacje przeprowadzone będą w formie trzech turniejów : LITERACKIEGO, PLASTYCZNEGO I SCENICZNEGO.

Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem i przesłanie prac w wybranym turnieju  wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty organizacyjnej na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
Al. Tysiąclecia 37
34-400 Nowy Targ

lub w formie elektronicznej
stanislaw_krzak@mok.nowytarg.pl

OPŁATA ORGANIZACYJNA 15 zł w każdym z turniejów
na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Targu:
PeKaO O/Nowy Targ nr 76 1240 1574 1111 0000 0790 6732

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ  31 LIPCA 2015
Ogłoszenie wyników 3 października 2015

Turniej :

L ITERACKI :

 • Aforyzm

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie

zestawu 5 aforyzmów  w 3 egzemplarzach.

3. Zestawy aforyzmów należy opatrzyć godłem.

4. Jeden autor może nadesłać jeden zestaw aforyzmów.

5. Do nadesłanych utworów należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą

następujące informacje: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail

6. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.

7. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem
praw autorskich.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji utworów.

9. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

 • Opowiadanie

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie w maszynopisie tekstu opowiadania – humoreski
w 3 egzemplarzach.

3. Maszynopis należy opatrzyć godłem
4. Jeden autor może nadesłać jeden tekst.

5. Do nadesłanego utworu należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą

następujące informacje: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail

6. Utwory biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.

7. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury z zachowaniem
praw autorskich.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji utworów.

9. Nadesłanie utworów na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

PLASTYCZNY :

 • Rysunek satyryczny

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 prac plastycznych (technika dowolna)

o charakterze satyrycznym w formie elektronicznej (jpg, PDF)

3. prace należy opatrzyć godłem
4. Jeden autor może nadesłać jeden zestaw.

5. Do nadesłanych prac należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia zawierającą

informacje: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail

6. Prace biorące udział w konkursie nie mogą być nigdzie dotychczas publikowane.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji prac, oraz prezentowania ich na wystawach pokonkursowych

8. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora z zachowaniem praw autorskich

9. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.

SCENICZNY  :

 • Skecz, monolog
 1. W konkursie mogą brać udział zespoły i aktorzy nieprofesjonalni.
 2. Czas prezentowanego widowiska nie może przekroczyć 20 minut.
 3. Kwalifikacja do przeglądu przeprowadzana będzie na podstawie nagrania przesłanego do organizatora na płycie DVD w formacie AVI (minimum ½  całości – plan ogólny, bez zbliżeń
  i montażu).

Organizatorem biennale jest Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu, który do wyłonienia laureatów powoła kompetentne JURY w każdym z wymienionych TURNIEJÓW

NAGRODY – 5 000 ZŁ (łącznie we wszystkich turniejach)
Przyznane Nagrody wyłącznie do odbioru osobistego w dniu ogłoszenia wyników

Regulamin oraz wzór karty uczestnictwa dostępne również w wersji elektronicznej na stronie www.mok.nowytarg.pl w zakładce „Pliki do pobrania” – BARANIE GRANIE

Lec 2015 Zgłoszenie

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Jedna odpowiedź do wpisu “BARANIE GRANIE- OGÓLNOPOLSKIE BIENNALE SATYRY IM. STANISŁAWA JERZEGO LECA”

 1. Adam mówi:

  Osobisty odbiór nagród zwykle zmniejsza liczbę uczestników konkursu, a przecież chodzi o coś odwrotnego. Pobieranie opłat od uczestników to niefortunne posunięcie ze skutkiem, jak wyżej.