Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

IV KONKURS SATYRYCZNY IM. ANDRZEJA GAWROŃSKIEGO

Autor: admin dnia 8 Wrzesień 2013 Brak komentarzy

Pani Krystyna Gawrońska i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej ogłaszają IV Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego – satyryka Polonii australijskiej.

Konkurs ma charakter otwarty i obejmuje twórczość literacką w kategorii wiersza satyrycznego.

Nadsyłane utwory w języku polskim (maksymalnie do trzech) powinny podejmować szeroko pojętą tematykę polską lub polonijną.

Jury przyzna nagrody pieniężne ufundowane przez wdowę po Satyryku.

Prace opatrzone godłem należy nadsyłać do dnia 15 listopada 2013 roku na adres: Konkurs satyryczny, PO Box, 2163, Rowville VIC 3178, Australia.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca listopada.

Przed wysłaniem materiałów konkursowych należy koniecznie zapoznać się z regulaminem dostępnym na Portalu Migielicz.pl oraz na stronie internetowej: www.melbourne.pl . Informacje: polish@kurier.iinet.net.au lub  +61 401 680 582.

Patronat medialny nad konkursem objęła Sekcja Polska Radia SBS.

Karykatura Andrzeja Gawronskiego (rys. J. Srzednicki)

IV KONKURS SATYRYCZNY IM. ANDRZEJA GAWROŃSKIEGO

Pani Krystyna Gawrońska i Polsko-Australijskie Towarzystwo Kulturalne w Australii Zachodniej
ogłaszają IV Konkurs Satyryczny im. Andrzeja Gawrońskiego, satyryka Polonii australijskiej.

Regulamin i warunki konkursu:

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Konkurs obejmuje twórczość literacką w kategorii wiersza satyrycznego. Nadsyłane utwory w języku polskim powinny podejmować szeroko pojętą tematykę polską i/lub polonijną.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów satyrycznych w objętości nieprzekraczającej trzech stron znormalizowanego maszynopisu (podwójny odstęp, czcionka 12 pkt.), w trzech egzemplarzach. Nadsyłane teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

4. Każdy z uczestników konkursu może nadesłać zestaw do trzech wierszy. Dopuszcza się słowa piosenek – jeśli zostały już nagrane, to należy to nagranie także dołączyć do zgłoszenia. Prace, które nie spełniają wymagań regulaminowych, nie będą uwzględnione w konkursie.

5. Prace należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy napisać na dołączonej zaklejonej kopercie zawierającej kartkę z imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu, adresem e-mail i krótką informacją o sobie.

6. Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 listopada 2013 roku pod adresem:
Konkurs satyryczny
PO Box 2163
Rowville VIC 3178
Australia

Uwaga dla uczestników konkursu spoza Australii: zalecana jest przesyłka pocztą lotniczą (5-10 dni roboczych), na przesyłkę pocztą morską należy przeznaczyć do 3 miesięcy.

7. W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne ufundowane przez panią Krystynę Gawrońską. O ich przyznaniu i wysokości zadecyduje jury powołane przez organizatorów. Jury zastrzega sobie prawo podziału nagród. Decyzja jury jest ostateczna.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2013 roku. Laureaci zostaną poinformowani listownie/pocztą elektroniczną, a wyniki konkursu podane do wiadomości publicznej .

9. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych na konkurs materiałów. Prawa autorskie nagrodzonych prac zachowują organizatorzy.

10. Patronat medialny nad konkursem objęła Sekcja Polska Radia SBS – www.sbs.com.au/radio.

Z regulaminem konkursu można zapoznać się na stronie internetowej www.melbourne.pl.

Informacje – telefon: +61 (0) 8 920 44 762 lub +61 (0) 401 680 582 oraz e-mail:
polish@kurier.iinet.net.au.
Perth-Melbourne, 22 sierpnia 2013 roku
Polish Australian Cultural Society (Western Australia) Inc. ● ABN 42 420 990 742 ● www.kurier.iinet.net.au
PO Box 307, Mt Hawthorn WA 6915, Australia ● T: +61 (0) 401 680 582 ● E: polish@kurier.iinet.net.au

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.