Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

KONKURS NA NAJLEPSZĄ FRASZKĘ PIĘTNUJĄCĄ ŚMIECENIE PT. “ZABIJ ŚMIECHEM ZŁE ZWYCZAJE”

Autor: admin dnia 22 Sierpień 2013 Jeden komentarz

W tym roku Nadleśnictwo Łopuchówko wspólnie z Ośrodkiem Kultury Leśnej w Gołuchowie ogłosiło po raz 2 konkurs na najlepszą fraszkę piętnującą śmiecenie pt. „Zabij śmiechem złe zwyczaje”.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą fraszkę
piętnującą negatywne postawy człowieka
wobec lasów, parków i ogrodów
pt.: „Zabij śmiechem złe zwyczaje”

Śmiech może uczyć, bawić i piętnować niewłaściwy stosunek człowieka do otaczającej go przyrody. W dzisiejszych czasach nie brakuje dowodów na nieumiejętne obchodzenie się ze środowiskiem naturalnym.

Zaśmiecanie, podpalenia, puszczanie psów luzem, niszczenie dróg i runa quadami, dewastacja infrastruktury turystycznej i edukacyjnej, kłusownictwo, płoszenie zwierząt, kradzieże sadzonek i drewna, itp. świadczą o braku wrażliwości i świadomości ekologicznej.

Są jednak ludzie wrażliwi na piękno przyrody i rozumiejący problemy związane z korzystaniem z tego dobra.

Jedną z metod wychowania jest satyra, która może wspomagać proces wykorzeniania złych nawyków i jednocześnie podtrzymywać wrażliwość ekologiczną i estetyczną społeczeństwa. Dlatego organizowany jest konkurs na fraszkę piętnującą złe zwyczaje w relacjach człowiek-przyroda.

Organizator: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie we współpracy z Nadleśnictwem Łopuchówko.

Temat: „Zabij śmiechem złe zwyczaje”

Forma i liczba prac: jedna do trzech fraszek jednego autora

Warunki: nadesłane prace powinny zawierać imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, telefon, e-mail oraz wypełnioną kartę opisu pracy (zał. nr 1),w której zawarta jest zgoda autora lub prawnego opiekuna osób niepełnoletnich na wykorzystanie pracy w materiałach informacyjnych i edukacyjnych Ośrodka Kultury Leśnej oraz zgodę na opublikowanie fraszek w wydawnictwach tego ośrodka .

Prace powinny być oryginalne, nie drukowane wcześniej. Ponadto powinny być napisane w programie Word, czcionką 12.

Termin nadsyłania prac: do 4 października 2013 roku.

Prace mogą być przesłane pocztą w formie pisemnej i na płycie CD lub kurierem bądź dostarczone osobiście.

Prace prosimy nadsyłać na adres:

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, ul. Działyńskich 2, 63-322 Gołuchów z dopiskiem – konkurs „Zabij śmiechem złe zwyczaje”.

Fraszki można nadsyłać również drogą elektroniczną na adres:
okl.goluchow@okl.lasy.gov.pl

Kryteria oceny prac: zgodność z tematem konkursu, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość ujęcia tematu.

Nagrody i dyplomy: uroczyste rozdanie nagród rzeczowych i dyplomów odbędzie się 15 listopada 2013 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie o godzinie 13.00 w budynku muzealnym „Powozownia”.

Nagrody zostaną ufundowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie oraz przez Nadleśnictwo Łopuchówko.

Organizator zastrzega sobie prawo wyboru fraszek w celu publikacji ich w swoich wydawnictwach!

Do udziału w konkursie serdecznie zapraszamy wszystkich bez względu na wiek!

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Jedna odpowiedź do wpisu “KONKURS NA NAJLEPSZĄ FRASZKĘ PIĘTNUJĄCĄ ŚMIECENIE PT. “ZABIJ ŚMIECHEM ZŁE ZWYCZAJE””

  1. Tadeusz mówi:

    Bardzo ciekawy i inspirujący temat!