Główna » Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

Ogólnopolski Konkurs Satyryczny „Olsztyn 660 lat”

Autor: admin dnia 8 Maj 2013 Brak komentarzy

Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie, Planetarium Olsztyńskie oraz Urząd Miasta Olsztyna zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Satyrycznym „Olsztyn 660 lat”.

Celem konkursu jest promowanie Olsztyna, autorów tekstów i rysunków satyrycznych.

Konkurs składa się z dwóch oddzielnych kategorii:

- krótki tekst satyryczny – każdy uczestnik może nadesłać max. 3 zestawy obejmujące po 5 krótkich form satyrycznych (aforyzm, fraszka, limeryk, złote myśli)

- rysunek satyryczny – każdy uczestnik może nadesłać max. 5 autorskich rysunków, grafik oraz innych dzieł plastycznych wykonanych w dowolnej technice

Termin nadsyłania prac do 31 sierpnia 2013 r.

Jury Konkursu przyzna, w każdej z kategorii, następujące nagrody regulaminowe:

- Nagrodę Wielkiego Jakuba w kwocie 1660 zł.,

- 5 wyróżnień honorowych.


Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Satyrycznego „Olsztyn 660 lat”.

Oddział Związku Literatów Polskich w Olsztynie,

Planetarium Olsztyńskie oraz Urząd Miasta Olsztyna

zapraszają do udziału w konkursie satyrycznym, którego tematem jest

Olsztyn, jako:

- miasto jubilat: 660-lecie powstania grodu nad Łyną a także 40-lecie powstania olsztyńskiego Planetarium,

- miasto Mikołaja Kopernika: 540. rocznica urodzin i 470. rocznica śmierci astronoma oraz 470. rocznica pierwszego wydania przełomowego dzieła „De revolutionibus orbium coelestium”,

- miasto ogród: zieleń parków oraz 7 jezior otoczonych lasami,

- miasto studentów: kilka wyższych uczelni, Juwenalia znane na całą Polskę,

- miasto rozśpiewane: zespoły Enej, Czerwony Tulipan, Kaczki z Nowej Paczki, Big Dej, Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe „Śpiewajmy Poezję”, Olsztyńskie Lato Artystyczne.

- miasto wielu kultur: polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, romskiej,

- stolica Warmii i Mazur i miasto dnia codziennego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs ma charakter otwarty.

2. Celem konkursu jest promowanie Olsztyna, autorów tekstów i rysunków satyrycznych.

3. Konkurs składa się z dwóch oddzielnych kategorii:
- krótki tekst satyryczny
- rysunek satyryczny.

4. Uczestnik może zgłosić swój udział w każdej z kategorii.

5. Prosimy o nie przesyłanie prac drogą elektroniczną, gdyż nie będą przyjmowane do konkursu.

6. Prace należy przesłać w opakowaniu zapobiegającym ich uszkodzeniu.

II. KONKURS NA TEKST SATYRYCZNY

1.Każdy uczestnik może nadesłać max. 3 zestawy obejmujące po 5 krótkich form satyrycznych (aforyzm, fraszka, limeryk, złote myśli). Teksty powinny być autorskie, oryginalne, nigdzie wcześniej nie nagradzane i nie drukowane.

2.Teksty (każdy zestaw w 4 egzemplarzach + płyta CD) powinny być podpisane godłem oraz oddzielnie

w kopercie: imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon kontaktowy, i przesłane do 31 sierpnia 2013 r. na adres:

Józef Jacek Rojek

ul. Barcza 21 m.34

10-684 Olsztyn

z dopiskiem „Konkurs satyryczny”

III. KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY

1.Każdy uczestnik może nadesłać max. 5 autorskich rysunków, grafik oraz innych dzieł plastycznych wykonanych w dowolnej technice, będącymi oryginałami nigdzie wcześniej nie nagradzanymi w formacie A4 (max A3).

2.Prace powinny być podpisane (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, telefon kontaktowy) i przesłane do 31 sierpnia 2013 r. na adres:

Zbigniew Piszczako

ul. Dobra 10

10-651 Olsztyn

z dopiskiem „Konkurs satyryczny”

IV. NAGRODY

1. Jury Konkursu przyzna, w każdej z kategorii, następujące nagrody regulaminowe:

- Nagrodę Wielkiego Jakuba w kwocie 1660 zł.,

- 5 wyróżnień honorowych.
2. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród regulaminowych przy czym ogólna pula nie ulegnie zmianie. Decyzje Jury są ostateczne.

3. Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Przewidziano także nagrody pozaregulaminowe.

V. PRZYWILEJE UCZESTNIKÓW

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

2. Autorzy prac zakwalifikowanych do finału konkursu i na wystawę pokonkursową otrzymają wydawnictwo okolicznościowe.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec września, finał i wręczenie nagród w październiku 2013 r. w Olsztyńskim Planetarium.

2. Prace nagrodzone i przekazane przechodzoną na własność organizatora – prawa autorskie do w/w prac zachowują twórcy dzieł.

3. Autorzy nadesłanych prac udzielają organizatorom konkursu nieodpłatnie prawa do wystawiania, wykorzystywania ich prac na wszelkich polach eksploatacji dla celów reklamowych, zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu w formie wydawnictwa i innych materiałów promocyjnych związanych z konkursem.

4. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.

5. Organizatorem konkursu jest Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie oraz Planetarium Olsztyńskie.

6. Konkurs jest dofinansowany przez Samorząd Miasta Olsztyna.

7. Dodatkowe informacje: Józef Jacek Rojek: tel kom. 513 600 325 lub jacek.rojek@onet.pl

oraz Zbigniew Piszczako: tel. kom. 694 712 745 lub zbp58@interia.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.