Główna » Konkursy satyryczne 2011, WSZYSTKIE WPISY

„O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego” – konkurs poetycki

Autor: admin dnia 5 Grudzień 2011 Brak komentarzy

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida w Nowym Sączu ogłaszają pierwszy ogólnopolski konkurs poetycki „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”. Piszesz wiersze? Limeryki? Warto spróbować.

Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach: wiersza i limeryku (żartobliwy 5-wersowy wiersz oparty na absurdalnym humorze), a zgłoszenia przyjmowane są do końca 2011 roku.

Na konkurs należy przesłać zestaw 3-6 utworów wcześniej niepublikowanych ani niewysyłanych na inne konkursy. Powinny to być 3 wiersze i 3 limeryki, ewentualnie tylko 3 wiersze lub tylko 3 limeryki.

Wiersze należy opatrzyć godłem, a adres i dane o autorze umieścić w osobnej zaklejonej kopercie.

Prace należy wysyłać listem poleconym pod adresem redakcji „Almanachu Muszyny” (33-370 Muszyna, ul. J. Piłsudskiego 56) do końca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Pula nagród będzie się mieścić w przedziale 3000 – 5000 PLN.

W konkursie udział mogą wziąć udział zarówno poeci zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach twórczych, jak i niezrzeszeni.

REGULAMIN KONKURSU

Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny oraz Towarzystwo Literackie im. Cypriana Norwida ogłaszają pierwszy ogólnopolski konkurs poetycki „O Popradzki Laur Jana Kochanowskiego”.

1. Tematyka utworów konkursowych powinna dotyczyć zarówno współczesnej Muszyny, jej mieszkańców, okolicznych atrakcji, walorów krajoznawczych itp., jak i historycznego „państwa muszyńskiego”.

2. Konkurs odbywać się będzie w dwóch kategoriach:
a). wiersza
b). limeryku

3. Na konkurs należy przesłać zestaw 3 – 6 utworów wcześniej niepublikowanych ani niewysyłanych na inne konkursy.
Powinny to być 3 wiersze i 3 limeryki, ewentualnie tylko 3 wiersze albo tylko 3 limeryki.

4. Wiersze należy opatrzyć godłem, a adres i dane o autorze umieścić w osobnej zaklejonej kopercie. Prace należy wysyłać listem poleconym pod adresem redakcji „Almanachu Muszyny” (33-370 Muszyna, ul. J. Piłsudskiego 56) do końca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

4. W konkursie udział mogą wziąć udział zarówno poeci zrzeszeni w stowarzyszeniach i związkach twórczych, jak i niezrzeszeni.

5. Jury powołane przez organizatorów konkursu przyzna nagrody w obu wspomnianych wyżej kategoriach. W przypadku zajęcia pierwszego miejsca przez tego samego autora, przyznana zostanie grand prix.

Pula nagród będzie się mieścić w przedziale 3000 – 5000 PLN.

6. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość – nieodpłatnie – publikacji nagrodzonych prac na łamach „Almanachu Muszyny” oraz stronie internetowej www.almanachmuszyny.pl.

Niewykluczone jest też wydanie (po kilku edycjach) plonu konkursowego w osobnym tomie.

Konkurs_Poetycki

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.