Główna » Konkursy satyryczne 2021, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs na Wierszowane wycinanki z gazet „Z książką mi do twarzy”

Autor: admin dnia 4 Marzec 2021 Brak komentarzy

Regulamin

Konkursu na Wierszowane wycinanki z gazet „Z książką mi do twarzy”

1. Organizator konkursu:

Organizatorem konkursu na Wierszowane wycinanki z gazet jest  Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Paszowicach.

2. Temat i cel konkursu:

Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne ułożenie wiersza, rymowanki, hasła, anegdoty czy fraszki, która w treści będzie zawierała słowa:  biblioteka, bibliotekarz, książka, czytelnik, czytanie, literatura, czasopisma itp. Następnie treść utworu należy wykleić na kartce, używając do tego wyrazów wyciętych z artykułów prasowych w gazetach/czasopismach dostępnych w domu.

3. Celem konkursu jest

- prezentacja i  popularyzacja kreatywnej zabawy słowem

-doskonalenie umiejętności językowych

- zachęcenie do podejmowania prób własnej działalności pisarskiej.

-rozbudzenie i rozwijanie kultury czytelniczej

4. Warunki uczestnictwa w konkursie

Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych, zarówno mieszkańców Gminy Paszowice, jak i jej sympatyków.

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:

Kategoria I:  szkoła podstawowa

Kategoria II: szkoła ponadpodstawowa

Kategoria III:  dorośli

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jeden utwór. Praca powinna być przyklejona na kartce i wysłana pocztą tradycyjną, zeskanowana i wysłana elektronicznie na adres mailowy organizatora konkursu lub dostarczona osobiście do Biblioteki Publicznej w Paszowicach, Paszowice 137a. Przed wejściem do Biblioteki będzie wystawiony pojemnik, do którego można składać swoje teksty.

Do pracy należy dołączyć wypełnioną czytelnie drukowanymi literami i podpisaną przez  uczestnika, rodzica/opiekuna Kartę Zgłoszenia; prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Wymagane materiały należy przesłać drogą elektroniczną lub pocztą do dnia 8 maja 2020r. Liczy się data wpływu.

5. Ocena prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową.

Komisja konkursowa wybierze 3 najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej. Komisja może przyznać także wyróżnienia.

Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Gminy Paszowice, Gminnego Ośrodka Kultury oraz na fanpage`u Gminy Paszowice na Facebooku w dniu 11.05 2020 r.

6. Postanowienia ogólne:

Wysłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników do celów związanych z organizacją konkursu  Wierszowane wycinanki pt. „Z książką mi do twarzy”

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Biblioteką Publiczną w Paszowicach – tel. 76/870 17 81, e-mail: biblioteka@paszowice.pl

Załącznik 1

KARTA ZGŁOSZENIA

1. Imię i nazwisko uczestnika……………………………………………………………………………..

2. Telefon kontaktowy uczestnika (rodzica/opiekuna)……………………………………………..

3. Imię nazwisko rodzica/opiekuna……………………………………………………………………

4. Kategoria wiekowa…………………………………………………………………………………………..

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury
w Paszowicach, z siedzibą w Paszowicach nr 142; adres e-mail: gok@paszowice.pl.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu organizacji konkursu/przeglądu.

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w celu organizacji konkursu/przeglądu. Jest Pan/Pani zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w konkursie/przeglądzie

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres organizacji konkursu/przeglądu, a także po jego zakończeniu do momentu wygaśnięcia roszczeń, jak również wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: swiderska@paszowice.pl

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

8 Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

Data, miejscowość                                                              Podpis uczestnika/opiekuna

…………………………………………………..                   …………………………………………………..

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− cztery = 3