Główna » Julian Tuwim, Konkursy satyryczne 2013, WSZYSTKIE WPISY

Konkurs na plakat „Rok Tuwima”

Autor: admin dnia 14 Maj 2013 Brak komentarzy

Dom Literatury w Łodzi ogłasza konkurs na plakat „Rok Tuwima”.

Na konkurs można przesyłać prace nawiązujące w sposób bezpośredni lub pośredni do twórczości Juliana Tuwima oraz jego postaci.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź, lub składać osobiście w sekretariacie Domu Literatury.

Prace oceniać  będzie specjalnie w tym celu powołane Jury, które przyzna nagrody indywidualne dla twórców projektów.

Pula nagród wyniesie 4000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją jury.

Na podstawie werdyktu Jury wyłonione zostaną najlepsze prace, które wezmą udział w pokonkursowej wystawie.

Konkurs na plakat „Rok Tuwima”

Regulamin

1. Celem konkursu jest promocja twórczości Juliana Tuwima w związku z obchodami Roku Tuwima 2013.

2. Organizatorem konkursu jest Dom Literatury w Łodzi (ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź).

3. Na konkurs można przesyłać prace nawiązujące w sposób bezpośredni lub pośredni do twórczości Juliana Tuwima oraz jego postaci.

4. Konkurs jest otwarty. Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, zarówno profesjonalni plastycy i graficy, absolwenci oraz studenci wyższych szkół plastycznych, jak i amatorzy.

5. Prace mogą nadsyłać jedynie autorzy indywidualni. Prace mogą być wykonane dowolną techniką. Dopuszczeniem do udziału w konkursie i wystawie zajmuje się jury. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jedną pracę. Przyjmowane będą prace w formacie minimum 50 cm x 70 cm, a maksimum 100 cm x 70 cm oraz w postaci zapisu cyfrowego na płycie CD. TIFF o rozdzielczości 300 dpi, wielkość: 10 x 14 cm, CMYK.

6. Prace nie mogą propagować treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawnymi i zasadami współżycia społecznego oraz naruszać prawa autorskie osób trzecich. Prace niespełniające tego punktu regulaminu zostaną odrzucone.

7. Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Dom Literatury w Łodzi, ul. Roosevelta 17, 90–056 Łódź lub składać osobiście w sekretariacie Domu Literatury, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00–18.00. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs na plakat – Rok Tuwima”. Koszty wysyłki pracy ponosi autor.

8. Do prac należy dołączyć – w osobnej, zamkniętej kopercie – czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia. Plakat oraz koperta powinny być opatrzona godłem (czyli oryginalnym sloganem tekstowym).

9. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych we wszystkich materiałach promocyjnych, na wszystkich polach eksploatacji (telewizja, prasa, internet, urządzenia mobilne, reklama outdoorowa), w związku z Rokiem Tuwima 2013, również we fragmentach. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.

10.  Prace oceniać będzie specjalnie w tym celu powołane Jury, które przyzna nagrody indywidualne dla twórców projektów. Pula nagród wyniesie 4000 zł i zostanie rozdysponowana zgodnie z decyzją jury.

11.  Na podstawie werdyktu Jury wyłonione zostaną najlepsze prace, które wezmą udział w pokonkursowej wystawie.

12.  W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z Marcinem Bałczewskim – tel. 42 636 68 38, e-mail: kontakt@rok-tuwima.pl.

13.  Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Karta zgłoszeniowa Konkurs na plakat

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.