Główna » Konkursy satyryczne 2020, WSZYSTKIE WPISY

XXXIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Buławę Hetmańską”

Autor: admin dnia 10 Luty 2020 Brak komentarzy

Regulamin XXXIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„O Buławę Hetmańską”

Organizatorzy:

Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP i Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku

Cele:

 • wymiana doświadczeń twórczych,
 • budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,
 • propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w stowarzyszeniach twórczych i organizacjach związkowych.
 • tematyka wierszy nie jest ograniczona.
 • uczestnicy nadsyłają zestawy trzech utworów poetyckich, niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nienagradzanych w innych konkursach.
 • prace konkursowe w trzech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) należy opatrzyć godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie z tym samym godłem podać godło, imię i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail, zawód i wysłać na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Dobra 12, 15-034 Białystok, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki”.
 • organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.
 • nagrody rzeczowe nie będą wysyłane pocztą.
 • o nagrodach Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Terminy:

Nadsyłanie zestawów do 15 marca 2020 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich – 30 maja 2020 r. w Białymstoku.

Nagrody:

Buławy Hetmańskie – Złota, Srebrna i Brązowa, Puchar Prezesa ZNP, Puchar Prezesa Okręgu Podlaskiego ZNP, nagrody rzeczowe.

Ustalenia dodatkowe:

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania w wydawnictwach okolicznościowych nagrodzonych, wyróżnionych przez Jury utworów. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Osoby przystępujące do konkursów wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza, iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.

Kontakt:

 • Okręg Podlaski ZNP – 693 032 767; podlaski@znp.edu.pl
 • Grażyna Cylwik – 516 535 491; grazynka812@wp.pl
Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Zostaw odpowiedź:

XHTML: Możesz używać następujące tagi: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


5 − = trzy