Główna » Konkursy satyryczne 2018, WSZYSTKIE WPISY

XXXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O BUŁAWĘ HETMAŃSKĄ” 2018

Autor: admin dnia 19 Styczeń 2018 Brak komentarzy

Regulamin XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„O Buławę Hetmańską”

Organizatorzy:

 • Zarząd Okręgu Podlaskiego ZNP,
 • Nauczycielski Klub Literacki w Białymstoku.

Cele:

 • wymiana doświadczeń twórczych,
 • budzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,
 • propagowanie piękna Białegostoku i regionu Zielonych Płuc Polski.

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim brać udział autorzy zrzeszeni i niezrzeszeni w stowarzyszeniach twórczych i organizacjach związkowych.
 • tematyka wierszy nie jest ograniczona.
 • uczestnicy nadsyłają zestawy trzech utworów poetyckich, niepublikowanych w jakiejkolwiek formie oraz nienagradzanych w innych konkursach.
 • prace konkursowe w trzech egzemplarzach (maszynopis lub wydruk komputerowy) należy opatrzyć godłem, a w dołączonej zaklejonej kopercie z tym samym godłem podać godło, imię    i nazwisko autora, adres, telefon, e-mail, zawód i wysłać na adres: Nauczycielski Klub Literacki przy Zarządzie Okręgu Podlaskiego ZNP, ul. Dobra 12, 15-034 Białystok,          z dopiskiem na kopercie: „Konkurs poetycki”.
 • organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo druku bez wypłacania honorariów autorskich.
 • nagrody rzeczowe nie będą wysyłane pocztą.
 • o nagrodach Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pisemnie.

Terminy:

Nadsyłanie zestawów do 15 marca 2018 r., ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas Nauczycielskich Spotkań Literackich  26 maja 2018 r. w Białymstoku.

Nagrody:

 • Buławy Hetmańskie – Złota, Srebrna i Brązowa,
 • Puchar Prezesa ZNP,
 • Puchar Prezesa Okręgu Podlaskiego ZNP,
 • Nagrody rzeczowe.

Ustalenia dodatkowe:

Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na Konkurs i zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania w wydawnictwach okolicznościowych nagrodzonych, wyróżnionych przez Jury utworów. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości.

Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr. 133/97 poz. 883. Nadesłanie wierszy na Konkurs oznacza , iż uczestnik jest autorem nadesłanych tekstów i nie narusza praw osób trzecich.

Kontakt:

Okręg Podlaski ZNP – tel. 693 032 767; podlaski@znp.edu.pl

Digg this!Dodaj do del.icio.us!Stumble this!Dodaj do Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!Dodaj do Yahoo!

Komentowanie wyłączone.